Obsah

Programový rozpočet mesta

2012

Program 7 - Komunikácie

program_7.pdf

Program 8 - Bývanie a nebytové priestory

program_8.pdf

Program 9 - Vzdelávanie

program_9.pdf

Program 10 - Šport

program_10.pdf

Program 11 - Kultúra

program_11.pdf

Program 12 - Prostredie pre život

program_12.pdf

Program 13 - Sociálne služby

program_13.pdf

Program 14 - Administratíva

program_14.pdf

Stránka