Obsah

Obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 04. decembra 2018. Novozvolený primátor mesta Ing. Ivan Šaško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Rovnako aj 13 novozvolených poslancov zložilo sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
 

Sľub primátora mesta:

Novozvolený primátor skladá sľub„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Podpis sľubu

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva:

Poslanci skladajú sľub„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Poslanci skladajú sľub
 

Poslanci mestského zastupiteľstva:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Mgr. Vlasta Jančeková Ján Gonda Mgr. Dušan Šoltés

Mgr. Vlasta Jančeková
zastupca@tvrdosin.sk
0903 529 758

Ján Gonda
msz.j.gonda@tvrdosin.sk
0903 012 303

Mgr. Dušan Šoltés
msz.d.soltes@tvrdosin.sk
0908 220 711

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

MUDr. Ján Jelenčík PhDr. Miroslav Gabara  

MUDr. Ján Jelenčík
msz.j.jelencik@tvrdosin.sk

0907 811 033

PhDr. Miroslav Gabara
msz.m.gabara@tvrdosin.sk

0948 466 408

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

MUDr. Stanislav Fukas MUDr. Peter Šaško  

MUDr. Stanislav Fukas
msz.s.fukas@tvrdosin.sk

0905 387 616

MUDr. Peter Šaško
msz.p.sasko@tvrdosin.sk

0903 500 965

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Ing. Peter Smolár Mgr. Roman Mojš  

Ing. Peter Smolár
msz.p.smolar@tvrdosin.sk
0907 853 524

Mgr. Roman Mojš
msz.r.mojs@tvrdosin.sk
0944 330 999

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Mgr. Erik Gandi Marta Skurčáková  

Mgr. Erik Gandi
msz.e.gandi@tvrdosin.sk
0949 557 713

Marta Skurčáková
msz.m.skurcakova@tvrdosin.sk

0908 079 330

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 6

PaedDr. Martin Tomaga    

PaedDr. Martin Tomaga
msz.m.tomaga@tvrdosin.sk

0917 277 413

   

VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Rastislav Medvecký    

Rastislav Medvecký
msz.r.medvecky@tvrdosin.sk

0904 561 547

   


Všeobecný kontaktný e-mail na mestské zastupiteľstvo:
podatelna@tvrdosin.sk  - do správy treba napísať meno poslanca, ktorému je email určený.