Obsah

Obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 04. decembra 2018. Novozvolený primátor mesta Ing. Ivan Šaško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Rovnako aj 13 novozvolených poslancov zložilo sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
 

Sľub primátora mesta:

Novozvolený primátor skladá sľub„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Podpis sľubu

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva:

Poslanci skladajú sľub„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Poslanci skladajú sľub
 

Poslanci mestského zastupiteľstva:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Mgr. Vlasta Jančeková Ján Gonda Mgr. Dušan Šoltés

Mgr. Vlasta Jančeková
zastupca@tvrdosin.sk
0903 529 758

Ján Gonda
autojangonda@gmail.com
0903 012 303

Mgr. Dušan Šoltés
dusan.dusan@szm.sk
0908 220 711

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

MUDr. Ján Jelenčík PhDr. Miroslav Gabara  

MUDr. Ján Jelenčík
jelencik@orava.sk

0907 811 033

PhDr. Miroslav Gabara
gabaramiroslav@gmail.com

0948 466 408

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

MUDr. Stanislav Fukas MUDr. Peter Šaško  

MUDr. Stanislav Fukas
fukas@orava.sk

0905 387 616

MUDr. Peter Šaško
gyncentrumsk@gmail.com
0903 500 965

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Ing. Peter Smolár Mgr. Roman Mojš  

Ing. Peter Smolár
peter.smolar@ssnizna.sk
0907 853 524

Mgr. Roman Mojš
romanmojs@centrum.sk
0944 330 999

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Mgr. Erik Gandi Marta Skurčáková  

Mgr. Erik Gandi
e.gandi@orava.sk
0949 557 713

Marta Skurčáková
skurcakova.marta@orava.sk
0908 079 330

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 6

PaedDr. Martin Tomaga    

PaedDr. Martin Tomaga
martintomaga81@gmail.com
0917 277 413

   

VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Rastislav Medvecký    

Rastislav Medvecký
rastislav.medvecky7@gmail.com
0904 561 547

   


Všeobecný kontaktný e-mail na mestské zastupiteľstvo:
podatelna@tvrdosin.sk  - do správy treba napísať meno poslanca, ktorému je email určený.