Obsah

Aktuality

13.01.2021

R3 - vizualizácia č.3

Obchvat Tvrdošína sa definitívne môže začať stavať!

Rada Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 14283-900 zo dňa 16.11.2020 definitívne potvrdila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 11503-6000/20-OD zo dňa 14.09.2020 s tým, že s konečnou platnosťou sa rozhodlo o víťazovi súťaže pre výstavbu obchvatu Tvrdošína R3.

Detail

13.01.2021

Noviny č. 3/2020

Mestské noviny

Mestské noviny

Detail

13.01.2021

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája prebieha v zdravotnom stredisku na Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Bola už ukončená prvá časť rekonštrukcie zdravotného strediska na prízemí v priestoroch krčnej ambulancie a taktiež sa ukončila už aj druhá časť rekonštrukcie detských ambulancií. Rekonštrukcia pokračuje treťou etapou.

Detail

13.01.2021

Infocentrum 10

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti.

Detail

12.01.2021

SR

Informácia o poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti s vyhláseným núdzovým stavom v SR

V súlade s prijatým uznesením č. 808 vydala Sekcia verejnej správy MV SR dňa 8. januára 2021 Usmernenie pre okresné úrady vo veci postupu poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR č. VI/2.

Detail

12.01.2021

SR

Vyhláška ÚVZ SR - opatrenia

V prílohe nájdete Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 56 z 22.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenia COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Detail

07.01.2021

Mesto Tvrdošín

Úradné hodiny a kontakty – Mestský úrad Tvrdošín

V nadväznosti na odporúčania Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 bude Mestský úrad v Tvrdošíne do odvolania pre verejnosť prístupný len telefonicky a elektronicky.

Detail

07.01.2021

Oznam

Oznam

Oznamujeme rodičom, že MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín a MŠ Tvrdošín Oravské nábrežie 142, Tvrdošín začínajú prevádzku od 11.01.2021. Prevádzka materských škôl bude v súlade s nariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu /do ďalšieho usmernenia/ len pre pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domácnosti. Zákonný zástupca dieťaťa je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a je povinný predložiť písomný doklad od svojho zamestnávateľa, že nemôže prácu vykonávať z domácnosti.

Detail

29.12.2020

Núdzový stav na území SR pokračuje

Núdzový stav na území SR pokračuje

"Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa predlžuje na celom území SR NÚDZOVÝ STAV na obdobie 40 dní."

Detail

18.12.2020

Letecké zábery

Tvrdošín z neba

Letecké pohľady na mesto Tvrdošin a mestskú časť Oravice.

Detail

17.12.2020

Cyklochodník Štefanov

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sa pomaly chýlia ku koncu

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Momentálne sa pracuje na posledných úpravách Cykloturustického chodníka.

Detail

17.12.2020

Cyklochodník Oravice

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

Detail

17.12.2020

Začínajú nevyhnutné práce na skládke domového odpadu

Začínajú nevyhnutné práce na skládke domového odpadu

Začali sme s postupnými prácami na skládke odpadov Jurčov Laz Tvrdošín zamestnancami a technikou TS Tvrdošín. Projekt „Zmena stavby pred dokončením“ rieši 2. kazetu, určenú na ukladanie NNO odpadov, ako samostatnú skládku, v zmysle novej legislatívy, podľa ktorej nové skládky TKO nesmú mať spoločné objekty so staršími.

Detail

17.12.2020

SR

Vianočné sviatky budú poznačené protipandemickými opatreniami

Vláda Slovenskej republiky schválila 16. decembra protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov. Bude platiť zákaz vychádzania s výnimkami. Čítaj viac...

Detail

02.12.2020

Cyklochodník Nižná

Na Cyklochodníku medzi Tvrdošínom a Nižnou prebehlo rozšírenie časti trasy

V novembri sa na Cyklochodníku Tvrdošín – Nižná uskutočnili brigády na úpravu a rozšírenie časti trasy cyklochodníka, ktorá vedie cez lesík popri rieke Orava. Za pomoci malého bágra a šikovných rúk dobrovoľníkov sa vyššie spomínaný úsek podarilo rozšíriť a tým zabezpečiť lepšiu prejazdnosť týmto úsekom. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.

Detail

Kalendár akcií

10.02.2021

Miro Jaroš

Miro Jaroš - koncert pre deti - zmena termínu 10.2.2021

Pozývame všetky deti na hudobný koncert MIRA JAROŠA - Koncert pre (ne)poslušníkov - v stredu 10. februára 2021 o 17:00 hod. v Kine Javor

Detail