Obsah

Aktuality

30.04.2021

Kontrolný deň na stavbe "Rychlostná cesta R3"

Kontrolný deň na stavbe "Rychlostná cesta R3"

V priestoroch zasadačky mestského úradu sa v stredu 21. apríla uskutočnil kontrolný deň  na stavbe „Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín-Nižná„ za účasti generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti pána Juraja Tlapu, primátora mesta Ivana Šašku a ďalších projekčných a dodávateľských firiem.

Detail

30.04.2021

Oznámenie

Stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou" sa oficiálne začali!

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava nám Oznámením z 26.02.2021 oznámila, že 01.03.2021 sa oficiálne začínajú stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou". V zmysle zmluvy o dielo majú byť práce ukončené v júni 2023.

Detail

30.04.2021

Postavený máj sa hrdo týči na námestí

Postavený máj sa hrdo týči na námestí

Stavanie mája je jedna z najkrajších, najveselších a najfarebnejších tradícií na Slovensku. Symbolika stavania mája odkazuje na jar, ktorá je v plnom rozpuku. Prebúdza sa príroda, rodí sa nový život a začínajú sa aj práce na poliach.

Detail

30.04.2021

R3 - vizualizácia č.3

Obchvat Tvrdošína sa definitívne môže začať stavať!

Rada Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 14283-900 zo dňa 16.11.2020 definitívne potvrdila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 11503-6000/20-OD zo dňa 14.09.2020 s tým, že s konečnou platnosťou sa rozhodlo o víťazovi súťaže pre výstavbu obchvatu Tvrdošína R3.

Detail

30.04.2021

Noviny č. 1/2021

Mestské noviny

Mestské noviny

Detail

30.04.2021

Výstavba infocentra v Oraviciach

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti.

Detail

28.04.2021

Asistované sčítanie OBYVATEĽOV

Asistované sčítanie OBYVATEĽOV

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje v termíne od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 (6 týždňov) prostredníctvom asistenta. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Detail

28.04.2021

sčítanie

Asistované sčítanie - výzva na opatrnosť

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby.

Detail

27.04.2021

Oznam o doručovaní Rozhodnutí

Oznam o doručovaní Rozhodnutí

Oznamujeme občanom nášho mesta, že od 10.05.2021 začínajú pracovníci určení mestom doručovať Rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2021 osobne do domácností. Doručenie Rozhodnutí potvrdia občania svojim podpisom.

Detail

26.04.2021

Vláda schválila pokračovanie núdzového stavu 3

Vláda schválila pokračovanie núdzového stavu a úpravu obmedzení

Dňa 26.04.2021 vláda SR schválila uznesením vlády č. 215/2021 opakované predĺženie trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 o 30 dní od 29.04.2021 a Úrad verejného zdravotníctva svojimi vyhláškami č. 199 a 200 upravil prijaté obmedzenia. Viac v prílohách...

Detail

26.04.2021

Rekonštrukcia náučného chodníka

Náučný chodník v Oraviciach prechádza rekonštrukciou

Využívaný Náučný chodník v Oraviciach prechádza od polky apríla rekonštrukciou. Čítaj viac...

Detail

26.04.2021

Brožúra aktívna turistika

Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia rozšíril spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Tvrdošín a poľskou Gminou Kościelisko. Čítaj viac...

Detail

26.04.2021

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája 2020 prebieha v zdravotnom stredisku v Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Bola už ukončená prvá časť rekonštrukcie zdravotného strediska na prízemí v priestoroch krčnej ambulancie a taktiež sa ukončila už aj druhá časť rekonštrukcie detských ambulancií.

Detail

26.04.2021

Pokračujú nevyhnutné práce na skládke

Pokračujú nevyhnutné práce na skládke

Začali sme s postupnými prácami na skládke odpadov Jurčov Laz Tvrdošín zamestnancami a technikou TS Tvrdošín. Projekt „Zmena stavby pred dokončením“ rieši 2. kazetu, určenú na ukladanie NNO odpadov, ako samostatnú skládku, v zmysle novej legislatívy.

Detail

26.04.2021

Oravice

Oravice v týchto dňoch

Prinášame Vám niekoľko čarovných záberov z Oravíc po roztopení snehu. Dúfame, že čoskoro si tieto krásy v Oraviciach budú môcť vychutnávať aj turisti.

Detail

Kalendár akcií