Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

Prírodné pomery

Zemepisná poloha a geologická stavba územia, Hydrologické pomery, Klimatické pomery, Zrážkové pomery, Veterné pomery...

Zemepisná poloha a geologická stavba územia

Tvrdošín sa nachádza na severe Slovenska v juhovýchodnom cípe Oravskej kotliny medzi Skorušinskými vrchmi a Oravskou vrchovinou. Na jeho geologickej skladbe sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Paleogén je zastúpený ihlovcami a pieskovcami, pričom sa jedná o flyšové striedanie ihlovcov a pieskovcov s mocnosťou okolo 1000 metrov. Kvartér je budovaný hlinito-piesčitými sedimentmi, pričom v danom území ich mocnosť dosahuje cca 2 m. V geologickej stavbe v území severovýchodne od rieky Oravy vystupujú kriedové vápence bradlového pásma. Niva rieky je pokrytá štrkovými nánosmi, ktoré sa nachádzajú pod vrstvami navážok a hlín cca 2 až 3 m pod terénom. Únosné vrstvy tvoria šírky, resp. poloskalné podložie. V území severozápadne od rieky Oravice tvoria nosnú vrstvu hliny s mocnosťou 1,5 až 2,6 m. Miestami sa vyskytujú ílovce, menej pieskovce. Stredná časť katastra na nivách a terasách tokov je pahorkatinná, severná s masívnym Uhliskom rovinná. Južná vrchovinná až hornatinná časť vystupuje na členité hornaté rázsochy pohoria Skorušiny, v západnej časti prechádza do hornatiny Oravskej Magury. Prevýšenie katastra sa pohybuje v rozmedzí 566 - 1076 m n. m., v strede časti Tvrdošín 580 m n. m, v časti Medvedzie 580 m n. m. 


Hydrologické pomery 

Územie patrí do povodia rieky Váh. Hladina podzemnej vody kolíše v hydraulickej závislosti od hladiny riek Oravy a Oravice, v priemere je cca 2 m pod terénom, pričom sa jedná o podzemnú vodu plytkého obehu. 


Klimatické pomery

Z hľadiska klimatickej rajonizácie patrí územie Tvrdošína do klimatického regiónu chladného vlhkého, s teplotami v januári - 4,5° C až - 6° C, v júli 14,5° C až 16° C, s klimatickým ukazovateľom zavlažovania 60 - 50 mm v júni až v auguste.


Zrážkové pomery

Územie patrí k najvlhším na Slovensku, kde priemerný úhrn ročných zrážok dosahuje hodnoty 610 - 900 mm. 


Veterné pomery

Prevládajú západné a severozápadné vetry s priemernou silou 3 - 5° Beaufortovej stupnice. 


Lesy

Katastrálne územie mesta je značne odlesnené. Súvislejším lesom sú pokryté len územia južnej a západnej časti katastra. Lesné porasty sú na 37,8% katastrálnej výmery. Prevláda výrazné zastúpenie ihličnanov, najvýznamnejšou drevinou je smrek. Jedľa a buk sú zastúpené v menšom rozsahu. Lesné porasty obhospodarujú dva urbáre: Tvrdošín, Krásna Hôrka a komposesorát Medvedzie. 


Poľnohospodárska pôda

V Tvrdošíne zaberá poľnohospodárska pôda 49,91% z celkovej výmery katastrálneho územia, z toho prestavuje orná pôda 4,96%, trvalo trávne porasty 44% a záhrady 0,95% z celkovej výmery katastra. 


Vodné toky

Hlavnými tokmi, prechádzajúcimi Tvrdošínom sú: 1/ Rieka Orava a jej ľavostranný prítok - rieka Oravica a pravostranný prítok Medvecký potok a potok Hldočín. 2/ Rieka Oravica a jej prítoky: ľavostranný prítok Krátky a Krivý potok a Zábiedovčík a pravostranný prítok Hlísnik. Vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín

Na rieke Orave je vybudovaná vyrovnávacia vodná nádrž (objem 2,9 mil m3). Priemerný prietok rieky Oravy je 34,5 m3/sek, rieky Oravice 2,9 m3/ sek. Vodné toky a plochy tvoria 3,62% katastrálneho územia.

 

Ochranné pásma a chránené územia

- Pamiatkové územie - pamiatková zóna, ktorá zahŕňa Trojičné námestie a kontaktné územie s urbanisticko-historickou štruktúrou zástavby a drevený gotický kostolík. Toto historické jadro Tvrdošína bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu k 1. 6. 1991.
- Maloplošné chránené územia CHA rieky Oravy sa týka Tvrdošína, rozprestierajúceho sa po obidvoch stranách tohto toku - ide o 4. stupeň ochrany.
- Toky riek Oravy a Oravice, tvoriace hydricko - terestrický biokoridor.
- Chránené stromy - Lipa pri pošte a Skupina líp pri Galérii M. Medveckej
- Ramsarská lokalita (mokraď medzinárodného významu - Orava a jej prítoky).
- Lesný pôdny fond a poľnohospodárska pôda.

 

 

Za obsah a správnosť zodpovedá :  Mgr. Čelková

 

Mesto

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 10 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.5m/s
tlak1012hPa
vlhkosť53%
zrážky3.03mm
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:437
TÝŽDEŇ:1432
CELKOM:2466150

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partnerské weby