Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

2012

Zmluvy 2012

P.č. Číslo ZMLUVY Zverejnené Účinné
1. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 1/2012 2.1.2012 3.1.2012
2. Kúpna zmluva č. F101/2012 2.1.2012 3.1.2012
3. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 2/2012 5.1.2012 6.1.2012
4. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 3/2012 6.1.2012 7.1.2012
5. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 4/2012 7.1.2012 8.1.2012
6. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - futbalový oddiel Tvrdošín 11.1.2012 12.1.2012
7. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 12.1.2012 13.1.2012
8. Zmluva o dielo - dodávka a montáž prečalunenia sedákov v kine Javor 12.1.2012 13.1.2012
9. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 5/2012 13.1.2012 14.1.2012
10. Zmluva o divadelnom predstavení - č.1/2012 15.1.2012 16.1.2012
11. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 6/2012 16.1.2012 17.1.2012
12. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 10.1.2012 16.1.2012 17.1.2012
13. Zmluva o poskytnutí dotácie - Šachový oddiel pri TJ ŠK Tvrdošín 16.1.2012 17.1.2012
14. Zmluva o nájme mestského bytu - Gostíková 17.1.2012 18.1.2012
15. Zmluva o nájme mestského bytu - Zimáň 17.1.2012 18.1.2012
16. Zmluva o nájme mestského bytu - Praj 17.1.2012 18.1.2012
17. Zmluva o nájme mestského bytu - Dúbravská 17.1.2012 18.1.2012
18. Zmluva o nájme mestského bytu - Turčáková 17.1.2012 18.1.2012
19. Zmluva o nájme mestského bytu - Bobáková 17.1.2012 18.1.2012
20. Zmluva o nájme mestského bytu - Betuštiak 17.1.2012 18.1.2012
21. Zmluva o nájme mestského bytu - Machunková 17.1.2012 18.1.2012
22. Zmluva o nájme mestského bytu - Vandlíková 17.1.2012 18.1.2012
23. Zmluva o nájme mestského bytu - Melníková 17.1.2012 18.1.2012
24. Zmluva o nájme mestského bytu - Ďurkovič 17.1.2012 18.1.2012
25. Zmluva o nájme mestského bytu - Košťuriak 17.1.2012 18.1.2012
26. Zmluva o nájme mestského bytu - Vojčiaková 17.1.2012 18.1.2012
27. Zmluva o nájme mestského bytu - Štubendek 17.1.2012 18.1.2012
28. Zmluva o nájme mestského bytu - Richterová 17.1.2012 18.1.2012
29. Zmluva o nájme mestského bytu - Chromek 17.1.2012 18.1.2012
30. Zmluva o nájme mestského bytu - Balleková 17.1.2012 18.1.2012
31. Zmluva o nájme mestského bytu - Dedinský 17.1.2012 18.1.2012
32. Zmluva č. 401/2012 o preprave a zneškodnení odpadov 17.1.2012 18.1.2012
33. Zmluva č.19/2012 o kontrolnej činnosti - Termalšport 18.1.2012 19.1.2012
34. Zmluva č. 403/2012 o preprave a zneškodnení odpadov 18.1.2012 19.1.2012
35. Kúpna zmluva - Termalšport - auto 18.1.2012 19.1.2012
36. Mandátna zmluva - Propagácia lyžiarského strediska 18.1.2012 19.1.2012
37. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 7/2012 20.1.2012 21.1.2012
38. Zmluva č. 402/2012 o preprave a zneškodnení odpadov 20.1.2012 21.1.2012
39. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klubTvrdošín 23.1.2012 24.1.2012
40. Zmluva o dielo - Doplnok č. 1 k ÚPN Tvrdošín 23.1.2012 24.1.2012
41. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 17.1.2012 23.1.2012 24.1.2012
42. Zmluva o vykonávaní upratovacích a údržbarských prác v dome smútku a v objekte cintorína v Tvrdošíne 23.1.2012 24.1.2012
43. Zmluva č. 1/2012 o úmernom vyrovnaní dávky el. energie pre objekt Hasičskej stanice Tvrdošín 23.1.2012 24.1.2012
44. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 8/2012 25.1.2012 26.1.2012
45. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 9/2012 27.1.2012 28.1.2012
46. Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dodávke tepla č. TE 02-061/06 27.1.2012 28.1.2012
47. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 27.1.2012 27.1.2012 28.1.2012
48. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 10/2012 29.1.2012 30.1.2012
49. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 11/2012 31.1.2012 1.2.2012
50. Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác za rok 2011 31.1.2012 1.2.2012
51. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 12/2012 1.2.2012 2.2.2012
52. Zmluva č. 3/2012 - technické služby 1.2.2012 2.2.2012
53. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 31.01.2012 1.2.2012 2.2.2012
54. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 31.01.2012 1.2.2012 2.2.2012
55. Zmluva č 1431 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
56. Zmluva č 1432 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
57. Zmluva č 1433 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
58. Zmluva č 1434 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
59. Zmluva č 1435 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
60. Zmluva č 1436 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
61. Zmluva č 1437 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
62. Zmluva č 1438 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
63. Zmluva č 1439 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
64. Zmluva č 1440 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
65. Zmluva č 1441 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
66. Zmluva č 1442 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
67. Zmluva č 1443 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
68. Zmluva č 1444 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
69. Zmluva č 1445 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
70. Zmluva č 1446 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
71. Zmluva č 1447 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
72. Zmluva č 1448 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
73. Zmluva č 1449 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
74. Zmluva č 1450 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
75. Zmluva č 1451 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
76. Zmluva č 1452 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
77. Zmluva č 1453 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
78. Zmluva č 1454 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
79. Zmluva č 1455 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
80. Zmluva č 1456 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
81. Zmluva č 1457 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
82. Zmluva č 1458 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
83. Zmluva č 1459 o prenájme miesta na pohrebisku 1.2.2012 2.2.2012
84. Zmluva č. 501/2012 o užívaní skládky Jurčov Laz Tvrdošín 1.2.2012 2.2.2012
85. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 13/2012 3.2.2012 4.2.2012
86. Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy: 14626401 6.2.2012 7.2.2012
87. Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy: 00252408 6.2.2012 7.2.2012
88. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 14/2012 7.2.2012 8.2.2012
89. Kúpna zmluva - Školská jedáleň 7.2.2012 8.2.2012
90. Dodávateľsko odberateľská zmluva - Školská jedáleň 7.2.2012 8.2.2012
91. Kúpno - predajná zmluva - Školská jedáleň 7.2.2012 8.2.2012
92. Kúpna zmluva - Školská jedáleň 7.2.2012 8.2.2012
93. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 15/2012 13.2.2012 14.2.2012
94. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 08/2011-Farská 13.2.2012 14.2.2011
95. Zmluva č 020/2012 o organizovaní predmetových olympiád 14.2.2012 15.2.2012
96. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 16/2012 15.2.2012 16.2.2012
97. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 17/2012 16.2.2012 17.2.2012
98. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 18/2012 20.2.2012 21.2.2012
99. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 19/2012 20.2.2012 21.2.2012
100. Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Medvedzie 21.2.2012 22.2.2012
101. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 21.2.2012 22.2.2012
102. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 20/2012 24.2.2012 25.2.2012
103. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 21/2012 24.2.2012 25.2.2012
104. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 06/2012-DS 24.2.2012 25.2.2012
105. Zmluva o poskytnutí dotácie - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť 27.2.2012 28.2.2012
106. Dodávateľsko odberateľská zmluva 27.2.2012 28.2.2012
107. Kúpna zmluva o dodávke výrobkov 27.2.2012 28.2.2012
108. Kúpna zmluva 27.2.2012 28.2.2012
109. Kúpna zmluva 27.2.2012 28.2.2012
110. Rámcová kúpna zmluva č. 12/191/0201/1 27.2.2012 28.2.2012
111. Dodatok k zmluve o pripojení 27.2.2012 28.2.2012
112. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 22/2012 28.2.2012 29.2.2012
113. Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov 29.2.2012 1.3.2012
114. Zmluva č 1460 o prenájme miesta na pohrebisku 29.2.2012 1.3.2012
115. Zmluva č 1461 o prenájme miesta na pohrebisku 29.2.2012 1.3.2012
116. Zmluva č 1462 o prenájme miesta na pohrebisku 29.2.2012 1.3.2012
117. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012-ZSTv 29.2.2012 1.3.2012
118. Zmluva o spolupráci- vystúpenie Fragile 1.3.2012 2.3.2012
119. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 23/2012 2.3.2012 3.3.2012
120. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 24/2012 3.3.2012 4.3.2012
121. Zmluva o podmienkach predaja ovocia a zeleniny 5.3.2012 6.3.2012
122. Zmluva č 1463 o prenájme miesta na pohrebisku 6.3.2012 7.3.2012
123. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolnotenisový klub Tvrdošín 6.3.2012 7.3.2012
124. Zmluva č 1464 o prenájme miesta na pohrebisku 7.3.2012 8.3.2012
125. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový oddiel Tvrdošín 8.3.2012 9.3.2012
126. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 25/2012 10.3.2012 11.3.2012
127. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 26/2012 12.3.2012 13.3.2012
128. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 27/2012 12.3.2012 13.3.2012
129. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 13.3.2012 14.3.2012
130. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2012-DS 15.3.2012 16.3.2012
131. Rámcová zmluva č. 505791 - Nowaco 15.3.2012 16.3.2012
132. Rámcová kúpna zmluva 16.3.2012 17.3.2012
133. Zmluva o nájme mestského bytu 16.3.2012 17.3.2012
134. Zmluva č 1465 o prenájme miesta na pohrebisku 16.3.2012 17.3.2012
135. Zmluva č 1466 o prenájme miesta na pohrebisku 16.3.2012 17.3.2012
136. Zmluva č 1467 o prenájme miesta na pohrebisku 16.3.2012 17.3.2012
137. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 28/2012 16.3.2012 17.3.2012
138. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 29/2012 17.3.2012 18.3.2012
139. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 30/2012 20.3.2012 21.3.2012
140. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 31/2012 22.3.2012 23.3.2012
141. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle obchodného zákonníka 23.3.2012 24.3.2012
142. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 32/2012 23.3.2012 24.3.2012
143. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 33/2012 24.3.2012 25.3.2012
144. Kúpna zmluva č. 22/2012 - Školská jedáleň 19.3.2012 20.3.2012
145. Kúpna zmluva - Školská jedáleň 22.3.2012 23.3.2012
146. Kúpna zmluva - Školská jedáleň 22.3.2012 23.3.2012
147. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz 23.3.2012 24.3.2012
148. Dohoda o uložení zeminy na skládku odpadov 26.3.2012 27.3.2012
149. Zmluva o poskytnutí dotácie - Telovýchovná jednota Roháče Zuberec 27.3.2012 28.3.2012
150. Zmluva o poskytnutí dotácie - Šachový oddiel pri TJ ŠK Tvrdošín 28.3.2012 29.3.2012
151. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 34/2012 28.3.2012 29.3.2012
152. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 35/2012 28.3.2012 29.3.2012
153. Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Medvedzie 29.3.2012 30.3.2012
154. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 36/2012 29.3.2012 30.3.2012
155. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012-ZSM 30.3.2012 31.3.2012
156. Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie BOZP - Termalšport 30.3.2012 31.3.2012
157. Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie BOZP - Techické služby 30.3.2012 31.3.2012
158. Kúpno - predajná zmluva - Inmedia spol, s.r.o. 30.3.2012 31.3.2012
159. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme mestského bytu zo dňa 20.12.2011 30.3.2012 31.3.2012
160. Kúpna zmluva - škoda favorit 135 LS 2.4.2012 3.4.2012
161. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - uzatvorená 3.4.2012 3.4.2012 4.4.2012
162. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 3.4.2012 4.4.2012
163. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 3.4.2012 4.4.2012
164. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - futbalový oddiel Tvrdošín 4.4.2012 5.4.2012
165. Kúpna zmluva č. 161 - prevod spoluvlastníckych podielov - parc. C-KN č. 541/154 5.4.2012 6.4.2012
166. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 37/2012 10.4.2012 11.4.2012
167. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - uzatvorená 10.4.2012 10.4.2012 11.4.2012
168. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 38/2012 11.4.2012 12.4.2012
169. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4283/2012/7.1 11.4.2012 12.4.2012
170. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3569/2012/2.5 11.4.2012 12.4.2012
171. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 39/2012 13.4.2012 14.4.2012
172. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stredná spojená škola lesnícka 16.4.2012 17.4.2012
173. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 40/2012 18.4.2012 19.4.2012
174. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 41/2012 18.4.2012 19.4.2012
175. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 42/2012 19.4.2012 20.4.2012
176. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 43/2012 20.4.2012 21.4.2012
177. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 44/2012 20.4.2012 21.4.2012
178. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 20.4.2012 21.4.2012
179. Zmluva č. 1468 o prenájme miesta na pohrebisku 20.4.2012 21.4.2012
180. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 45/2012 21.4.2012 22.4.2012
181. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 46/2012 23.4.2012 24.4.2012
182. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - zatvorená 18.4.2012 24.4.2012 25.4.2012
183. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - zatvorená 24.4.2012 24.4.2012 25.4.2012
184. Zmluva č. 1469 o prenájme miesta na pohrebisku 24.4.2012 25.4.2012
185. Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00490628/1/06 24.4.2012 25.4.2012
186. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 47/2012 26.4.2012 27.4.2012
187. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 48/2012 27.4.2012 28.4.2012
188. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - zatvorená 27.4.2012 27.4.2012 28.4.2012
189. Zmluva o dielo č. 4/2012 - Technické služby 30.4.2012 1.5.2012
190. Zmluva o dielo č. 5/2012 - Technické služby 30.4.2012 1.5.2012
191. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz - uzatvorená 30.4.2012 30.4.2012 1.5.2012
192. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - Futbalový oddiel Tvrdošín 30.4.2012 1.5.2012
193. Zmluva č. 1470 o prenájme miesta na pohrebisku 30.4.2012 1.5.2012
194. Zmluva č. 1/2012 o odbere el. energie 30.4.2012 1.5.2012
195. Zmluva č. 2/2012 o odbere el. energie 30.4.2012 1.5.2012
196. Zmluva č. 3/2012 o odbere vody 30.4.2012 1.5.2012
197. Zmluva č. 4/2012 o odbere vody 30.4.2012 1.5.2012
198. Zmluva č. 5/2012 o odbere vody 30.4.2012 1.5.2012
199. Zmluva č. 6/2012 o odbere vody 30.4.2012 1.5.2012
200. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 16/2012-ZSM 30.4.2012 1.5.2012
201. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 49/2012 3.5.2012 4.5.2012
202. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 50/2012 4.5.2012 5.5.2012
203. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 51/2012 8.5.2012 9.5.2012
204. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 52/2012 8.5.2012 9.5.2012
205. Partnerská zmluva na realizáciu projektu č. WTSL.02.01.00-82-297/10 10.5.2012 11.5.2012
206. Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Pipi dlhá pančucha 10.5.2012 11.5.2012
207. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 54/2012 11.5.2012 12.5.2012
208. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 55/2012 15.5.2012 16.5.2012
209. Zmluva č. 1471 o prenájme miesta na pohrebisku 15.5.2012 16.5.2012
210. Zmluva č. 1472 o prenájme miesta na pohrebisku 15.5.2012 16.5.2012
211. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stredná odborná škola lesnícka 15.5.2012 16.5.2012
212. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2012-DS 15.5.2012 16.5.2012
213. Kúpna zmluva č. 165 - prevod spoluvlastníckych podielov - parc. C-KN 541/143 18.5.2012 19.5.2012
214. Kúpna zmluva č. 166 - prevod spoluvlastníckych podielov - parc. C-KN 541/142 18.5.2012 19.5.2012
215. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií č. ZIO/30700/05/2012 - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 18.5.2012 19.5.2012
216. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 56/2012 19.5.2012 20.5.2012
217. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 57/2012 21.5.2012 22.5.2012
218. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 21.5.2012 22.5.2012
219. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 21.5.2012 22.5.2012
220. Kúpna zmluva č. 125 - prevod spoluvlastníckych podielov - parc. C-KN 523 22.5.2012 23.5.2012
221. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - futbalový oddiel Tvrdošín 22.5.2012 23.5.2012
222. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu - "Nech sa nám netúlajú" 22.5.2012 23.5.2012
223. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 58/2012 23.5.2012 24.5.2012
224. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 59/2012 25.5.2012 26.5.2012
225. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 60/2012 25.5.2012 26.5.2012
226. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 25.5.2012 26.5.2012
227. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 61/2012 28.5.2012 29.5.2012
228. Kúpna zmluva - kupujúci: školská jedáleň Medvedzie 28.5.2012 29.5.2012
229. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 62/2012 29.5.2012 30.5.2012
230. Zmluva č 1475 o prenájme miesta na pohrebisku 29.5.2012 30.5.2012
231. Zmluva o nájme mestského bytu - Kurjaková 31.5.2012 1.6.2012
232. Zmluva o nájme mestského bytu - Kormančík 1.6.2012 2.6.2012
233. Rámcova zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji 1.6.2012 2.6.2012
234. Zmluva poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 1.6.2012 2.6.2012
235. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 63/2012 2.6.2012 3.6.2012
236. Dodatok č. 4/DZ2211401202160104 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2214012021601 2.6.2012 3.6.2012
237. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 4.6.2012 5.6.2012
238. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 64/2012 7.6.2012 8.6.2012
239. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 65/2012 8.6.2012 9.6.2012
240. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 66/2012 9.6.2012 10.6.2012
241. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 67/2012 10.6.2012 11.6.2012
242. Zmluva koncert Štúdio 77 11.6.2012 12.6.2012
243. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.161 13.6.2012 14.6.2012
244. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 12.6.2012 13.6.2012 14.6.2012
245. Dodatok k Zmluve č. TP4062107653995 o poskytovaní verejných služieb 13.6.2012 14.6.2012
246. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 68/2012 13.6.2012 14.6.2012
247. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - Futbalový oddiel Tvrdošín 13.6.2012 14.6.2012
248. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2012-ZSTv 14.6.2012 15.6.2012
249. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 69/2012 15.6.2012 16.6.2012
250. Kúpna zmluva č. 164 - prevod spoluvlastníckych podielov - parc. C-KN č. 541/173 15.6.2012 16.6.2012
251. Zmluva č. 1476 o prenájme miesta na pohrebisku 15.6.2012 16.6.2012
252. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 15.6.2012 16.6.2012
253. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 70/2012 16.6.2012 17.6.2012
254. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 18.6.2012 18.6.2012 19.6.2012
255. Kúpno - predajná zmluva - motorové vozidlo IVECO EUROCARGO 18.6.2012 19.6.2012
256. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 71/2012 19.6.2012 20.6.2012
257. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 72/2012 20.6.2012 21.6.2012
258. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 73/2012 21.6.2012 22.6.2012
259. Zmluva o poskytnutí dotácie - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 21.6.2012 22.6.2012
260. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 21.6.2012 22.6.2012
261. Kúpna zmluva na predaj stromkov a okrasných kríkov 26.6.2012 27.6.2012
262. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 25.6.2012 26.6.2012 27.6.2012
263. Kúpna zmluva č. 30700/KZ/149/2011/Tvrdošín/0803/MudSi 28.6.2012 29.6.2012
264. Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 28.6.2012 29.6.2012
265. Kúpna zmluva na nákup mrazeného tovaru - Školská jedáleň Medvedzie 29.6.2012 30.6.2012
266. Zmluva č. 1477 o prenájme miesta na pohrebisku 2.7.2012 3.7.2012
267. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých 3.7.2012 4.7.2012
268. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 4.7.2012 5.7.2012
269. Zmluva o poskytnutí dotácie od ŽSK - Folklórne Oravice 4.7.2012 5.7.2012
270. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 74/2012 5.7.2012 6.7.2012
271. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 75/2012 5.7.2012 6.7.2012
272. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 76/2012 6.7.2012 7.7.2012
273. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 9.7.2012 10.7.2012
274. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 9.7.2012 10.7.2012
275. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 09.07.2012 9.7.2012 10.7.2012
276. Kúpna zmluva - predaj E-KN č. 7849/38 9.7.2012 10.7.2012
277. Zmluva o poskytnutí dotácie - Cirkevný zbor ECAV Hronsek 9.7.2012 10.7.2012
278. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 77/2012 10.7.2012 11.7.2012
279. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - Futbalový oddiel Tvrdošín 11.7.2012 12.7.2012
280. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 78/2012 13.7.2012 14.7.2012
281. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 79/2012 18.7.2012 19.7.2012
282. Kúpna zmluva - predaj C-KN č. 676/325 19.7.2012 20.7.2012
283. Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Medvedzie 19.7.2012 20.7.2012
284. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 80/2012 20.7.2012 21.7.2012
285. Zmluva č 1478 o prenájme miesta na pohrebisku 25.7.2012 26.7.2012
286. Zmluva č 1479 o prenájme miesta na pohrebisku 25.7.2012 26.7.2012
287. Zmluva č 1480 o prenájme miesta na pohrebisku 25.7.2012 26.7.2012
288. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 81/2012 29.7.2012 30.7.2012
289. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 82/2012 29.7.2012 30.7.2012
290. Kúpna zmluva - predaj C-KN č. 1536/11 30.7.2012 31.7.2012
291. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 30.07.2012 31.7.2012 1.8.2012
292. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 1.8.2012 2.8.2012
293. Zmluva č 1473 o prenájme miesta na pohrebisku 6.8.2012 7.8.2012
294. Zmluva č 1474 o prenájme miesta na pohrebisku 6.8.2012 7.8.2012
295. Zmluva č 1481 o prenájme miesta na pohrebisku 6.8.2012 7.8.2012
296. Kúpna zmluva na predaj stromkov a okrasných kríkov 9.8.2012 10.8.2012
267. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - futbalový oddiel Tvrdošín 9.8.2012 10.8.2012
298. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 83/2012 10.8.2012 11.8.2012
299. Zmluva o zriadení vecného bremena 13.8.2012 14.8.2012
300. Zmluva č 1482 o prenájme miesta na pohrebisku 13.8.2012 14.8.2012
301. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz - uzatvorená 13.08.2012 13.8.2012 14.8.2012
302. Zmluva č 1483 o prenájme miesta na pohrebisku 15.8.2012 16.8.2012
303. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 15.8.2012 16.8.2012
304. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 84/2012 15.8.2012 16.8.2012
305. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 85/2012 15.8.2012 16.8.2012
306. Zmluva č 1484 o prenájme miesta na pohrebisku 16.8.2012 17.8.2012
307. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 86/2012 17.8.2012 18.8.2012
308. Zmluva č 1485 o prenájme miesta na pohrebisku 20.8.2012 21.8.2012
309. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Termalšport 20.8.2012 21.8.2012
310. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2012-DS 20.8.2012 21.8.2012
311. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 08/2012-DS 20.8.2012 21.8.2012
312. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2012-DS 20.8.2012 21.8.2012
313. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 23.8.2012 24.8.2012
314. Zmluva č 1486 o prenájme miesta na pohrebisku 23.8.2012 24.8.2012
315. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 87/2012 26.8.2012 27.9.2012
316. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva - parc. C-KN 1392/4 + stavba (predajný stánok) 27.8.2012 28.8.2012
317. Zmluva o poskytnutí dotácie - Šachový oddiel pri TJ ŠK Tvrdošín 27.8.2012 28.8.2012
318. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - futbalový oddiel Tvrdošín 30.8.2012 31.8.2012
319. Zmluva o spolupráci č. S 679/2012/Ob 4.9.2012 5.9.2012
320. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 3/§ 52/2012/ NP V-2 4.9.2012 5.9.2012
321. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 88/2012 4.9.2012 5.9.2012
322. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 89/2012 7.9.2012 8.9.2012
323. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 11.9.2012 12.9.2012
324. Zmluva č 1487 o prenájme miesta na pohrebisku 11.9.2012 12.9.2012
325. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 12.9.2012 13.9.2012
326. Zmluva č 1488 o prenájme miesta na pohrebisku 14.9.2012 15.9.2012
327. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 90/2012 14.9.2012 15.9.2012
328. Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní inf. systému mesta Tvrdošín a prenájme pozemkov 17.9.2012 18.9.2012
329. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 91/2012 17.9.2012 18.9.2012
330. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový oddiel Tvrdošín 19.9.2012 20.9.2012
331. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2010-DS 19.9.2012 20.9.2012
332. Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu na Zdravotnom stredisku Tvrdošín 19.9.2012 20.9.2012
333. Zmluva o dielo č. 221038/2012 19.9.2012 20.9.2012
334. Kúpna zmluva - objednávka č. 1328 21.9.2012 22.9.2012
335. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 92/2012 21.9.2012 22.9.2012

336.

Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu strechy na Športovej hale Tvrdošín

24.09.2012 25.09.2012
337. Zmluva o nájme mestského bytu - Šprlák 27.09.2012 28.09.2012
338. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 93/2012 28.9.2012 29.9.2012
339. Zmluva o dielo č.9714/BS/2012 28.09.2012 29.09.2012
340. Zmluva o spotrebnom úvere 01.10.2012 02.10.2012
341. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz 01.10.2012 02.10.2012
342. Zmluva o dielo 02.10.2012 03.10.2012
343. Zmluva 22/12 PA 4.2 o odohraní div. predstavenia 03.10.2012 04.10.2012
344. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 94/2012 03.10.2012 04.10.2012
345. Dohoda č. 34/§50j/2012 03.10.2012 04.10.2012
346. Zmluva o nájme mestského bytu - Herudová 03.10.2012 04.10.2012
347. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz 04.10.2012 05.10.2012
348. 04.10.2012 05.10.2012
349. Zmluva o zabezpečení služieb 04.10.2012 05.10.2012
350. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 95/2012 05.10.2012 06.10.2012
351. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 96/2012 06.10.201 07.10.2012
352. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 97/2012 07.10.2012 08.10.2012
353. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 98/2012 07.10.2012 08.10.2012
354. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 99/2012 8.10.2012 09.10.2012
355. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 100/2012 09.10.2012 10.10.2012
356. Zmluva o správe a prevádzke "Zberného dvora" Tvrdošín 09.10.2012 10.10.2012
357. Zmluva o správe a prevádzke "Zakrytej a rekultivovanej skládke NNO Jurčov laz Tvrdošín 09.10.2012 10.10.2012
358. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz 09.10.2012 10.10.2012
359. Zmluva o poskytnutí dotácie - ŠK Futbalový oddiel Tvrdošín 09.10.2012 10.10.2012
360. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 101/2012 09.10.2012 10.10.2012
361. Kúpna zmluva na odber druhotných surovín 10.10.2012 11.10.2012
362. Zmluva o dielo č. 221037/2012 10.10.2012 10.10.2012
363. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 102/2012 11.10.2012 12.10.2012
364. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 103/2012 12.10.2012 13.10.2012
365. Zmluva o nájme mestského bytu 12.10.2012 13.10.2012
366. Dodatok k zmluve o dielo č.9714/BS/2012 16.10.2012 17.10.2012
367. Zmluva o dielo 16.10.2012 17.10.2012
368. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 104/2012 17.10.2012 18.10.2012
369. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 105/2012 19.10.2012 20.10.2012
370. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 106/2012 22.10.2012 23.10.2012
371. Kúpno-predajná zmluva 23.10.2012 24.10.2012
372. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2012-ZSM 23.10.2012 24.10.2012
373. Zmluva o poskytnutí dotácie 24.10.2012 25.10.2012
374. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 107/2012 25.10.2012 26.10.2012
375. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 108/2012 26.10.2012 27.10.2012
376. Zmluva č 1490 o prenájme miesta na pohrebisku 26.10.2012 27.10.2012
377. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz 26.10.2012 27.10.2012
378. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 109/2012 27.10.2012 28.10.2012
379. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz 31.10.2012 01.11.2012
380. Zmluva č 1491 o prenájme miesta na pohrebisku 06.11.2012 07.11.2012
381. Zmluva č 1492 o prenájme miesta na pohrebisku 06.11.2012 07.11.2012
382. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 110/2012 06.11.2012 07.11.2012
383. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 111/2012 07.11.2012 08.11.2012
384. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 112/2012 07.11.2012 08.11.2012
385. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 113/2012 09.11.2012 10.11.2012
386. Zmluva o dielo č. 221042/2012 09.11.2012 10.11.2012
387. Dodávateľsko odberateľská zmluva 12.11.2012 13.11.2012
388. Zmluva o poskytnutí dotácie 12.11.2012 13.11.2012
389. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 114/2012 13.11.2012 14.11.2012
390. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 115/2012 14.11.2012 15.11.2012
391. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 116/2012 14.11.2012 15.11.2012
392. Servisná zmluva P 032406 14.11.2012 15.11.2012
393. Kúpna zmluva na predaj stromkov a okrasných kríkov 14.11.2012 15.11.2012
394. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 13.11.2012 14.11.2012 15.11.2012
395. Zmluva č. 1/2012 o fakturácii nákladov na kúrenie a vodu pre objekt ZUŠ v Tvrdošíne 15.11.2012 16.11.2012
396. Dodávateľsko odberateľská zmluva 15.11.2012 16.11.2012
397. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 117/2012 15.11.2012 16.11.2012
398. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 118/2012 16.11.2012 17.11.2012
399. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 119/2012 17.11.2012 18.11.2012
400. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 120/2012 18.11.2012 19.11.2012
401. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 121/2012 19.11.2012 20.11.2012
402. Zmluva o nájme verejného priestranstva 19.11.2012 20.11.2012
403. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 122/2012 21.11.2012 22.11.2012
404. Zmluva o poskytnutí dotácie 21.11.2012 22.11.2012
405. Zmluva o nájme verejného priestranstva 21.11.2012 22.11.2012
406. Zmluva o nájme verejného priestranstva 21.11.2012 22.11.2012
407. Zmluva o nájme verejného priestranstva 21.11.2012 22.11.2012
408. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 123/2012 22.11.2012 23.11.2012
409. Zmluva č 1493 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2012 23.11.2012
410. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
411. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
412. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
413. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
414. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
415. Zmluva o nájme verejného priestranstva 22.11.2012 23.11.2012
416. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 124/2012 23.11.2012 24.11.2012
417. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.11.2012
418. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.11.2012
419. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.12.2012
420. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.12.2012
421. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.11.2012
422. Zmluva o nájme verejného priestranstva 23.11.2012 24.11.2012
423. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 125/2012 26.11.2012 27.11.2012
424. Zmluva o nájme verejného priestranstva 26.11.2012 27.11.2012
425. Zmluva č 1494 o prenájme miesta na pohrebisku 27.11.2012 28.11.2012
426. Zmluva o poskytnutí dotácie 27.11.2012 28.11.2012
427. Zmluva č 1495 o prenájme miesta na pohrebisku 27.11.2012 28.11.2012
428. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 126/2012 27.11.2012 28.11.2012
429. Zmluva o nájme verejného priestranstva 27.11.2012 28.11.2012
430. Zmluva o nájme verejného priestranstva 27.11.2012 28.11.2012
431. Zmluva o nájme nebytových priestorov 03/2012 29.11.2012 30.11.2012
432. Zmluva o výpožičke 29.11.2012 30.11.2012
433. Ukončenie nájme nebytových priestorov 03.12.2012 04.12.2012
434. Zmluva o nájme mestského bytu 03.12.2012 04.12.2012
435. Zmluva o nájme verejného priestranstva 03.12.2012 04.12.2012
436. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 127/2012 04.12.2012. 05.12.2012
437. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 128/2012 04.12.2012 05.12.2012
438. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 129/2012 05.12.2012 06.12.2012
439. Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 05.12.2012 06.12.2012
440. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
441. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
442. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
443. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
444. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
445. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
446. Rámcová zmluva o zabezpečení služieb servisu strojov 06.12.2012 07.12.2012
447. Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.12.2012 07.12.2012
448. Zmluva o nájme verejného priestranstva 07.12.2012 08.12.2012
449. Zmluva o nájme verejného priestranstva 07.12.2012 08.12.2012
450. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 130/2012 09.12.2012 10.12.2012
451. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 131/2012 09.12.2012. 10.12.2012
452. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 132/2012 10.12.2012 11.12.2012
453. Zmluva na dodávku pohonných hmôt 10.12.2012 11.12.2012
454. Zmluva o nájme verejného priestranstva 10.12.2012 11.12.2012
455. Zmluva o nájme verejného priestranstva 13.12.2012 14.12.2012
456. Zmluva o nájme verejného priestranstva 13.12.2012 14.12.2012
457. Zmluva o nájme verejného priestranstva 13.12.2012 14.12.2012
458. Zmluva o nájme mestského bytu 13.12.2012 14.12.2012
459. Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil 13.12.2012 14.12.2012
460. Zmluva o poskytnutí verejných služieb 13.12.2012 14.12.2012
461. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2012 13.12.2012 14.12.2012
462. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
463. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
464. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.09/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
465. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
466. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.02/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
467. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
468. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.04/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
469. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.05/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
470. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.06/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
471. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.07/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
472. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
473. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.15/2012-ZSM 13.12.2012 14.12.2012
474. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
475. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.02/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
476. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.05/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
477. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.06/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
478. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.07/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
479. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.08/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
480. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.10/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
481. Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.13/2012-DS 13.12.2012 14.12.2012
482. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.01/2012-ZSTv 13.12.2012 14.12.2012
483. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.02/2012-ZSTv 13.12.2012 14.12.2012
484. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.03/2012-ZSTv 13.12.2012 14.12.2012
485. Zmluva č.4/2013 o údržbe a aktualizácii aplikačného programového vybavenia pre rok 2013 13.12.2012 14.12.2012
486. Zmluva o nájme verejného priestranstva 13.12.2012 14.12.2012
487. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 133/2012 15.12.2012 16.12.2012
488. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 134/2012 17.12.2012 18.12.2012
489. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 135/2012 17.12.2012 18.12.2012
490. Zmluva o poskytnutí dotácie 17.12.2012 18.12.2012
491. Zmluva o poskytnutí dotácie 17.12.2012 18.12.2012
492. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 136/2012 18.12.2012 19.12.2012
493. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 137/2012 18.12.2012 19.12.2012
494. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2012-ZSM 18.12.2012 19.12.2012
495. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.16/2012-ZSM 18.12.2012 19.12.2012
496. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.12/2012-DS 18.12.2012 19.12.2012
497. Kúpna zmluva na predaj motora Zetor 7201 18.12.2012 19.12.2012
498. Zmluva o uverejnení inzercie 18.12.2012 19.12.2012
499. Zmluva č 1496 o prenájme miesta na pohrebisku 20.12.2012 21.12.2012
500. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 138/2012 21.12.2012 22.12.2012
501. Dodatok č.1 k dohode č. 3/§52/2012/NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 27.12.2012 28.12.2012
502. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu - Pikna Maroš 27.12.2012 28.12.2012
503. Zmluva o nájme mestského bytu - Hutyra Rastislav 27.12.2012 28.12.2012
504. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 139/2012 28.12.2012 29.12.2012
505. Dodatok č.6 28.12.2012 29.12.2012
506. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov, uzatvorená 28.12.2012 28.12.2012 29.12.2012
507. Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov 28.12.2012 29.12.2012
508. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 140/2012 30.12.2012 31.12.2012
509. Dohoda o poskytnutí príspevku na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 31.12.2012 01.01.2013
510. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu - Loneková Lívia 31.12.2012 01.01.2013
511. Zmluva o nájme nebytových priestorov G1/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
512. Zmluva o nájme nebytových priestorov G2/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
513. Zmluva o nájme nebytových priestorov G3/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
514. Zmluva o nájme nebytových priestorov G4/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
515. Zmluva o nájme nebytových priestorov G5/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
516. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 08/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
517. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-INÉ 31.12.2012 01.01.2013
518. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2012-ZSTv 31.12.2012 01.01.2013
519. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2012-Farská 31.12.2012 01.01.2013
520. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2012-DS 31.12.2012 01.01.2013
521. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2012-ZSM 31.12.2012 01.01.2013
522. DODATOK č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2012-DS 31.12.2012 01.01.2013
523. Kúpna zmluva č 160 31.12.2012 01.01.2013

Zverejňovanie

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
dážď so snehom 5 °C 2 °C
dážď so snehom, slabý južný vietor
vietorJ, 3.03m/s
tlak1010hPa
vlhkosť91%
zrážky0.11mm
sneženie3.23mm
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:1069
TÝŽDEŇ:7308
CELKOM:2423871

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Partnerské weby