Obsah

Aktuality

11.10.2019

Oznam - zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a elektroodpadu a pristavenie VOK na jednotlivé stanovištia na jesenné upratovanie

Oznamujeme občanom nášho mesta, že dňa 16.10.2019, t.j. streda v čase od 7,00 hod. sa uskutoční zberným vozidlom Technických služieb mesta Tvrdošín zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a elektroodpadu z domácností. Prosíme preto občanov vykladať elektroodpad a odpad s obsahom škodlivých látok z domácností pred rodinné domy a z bytových domov ku 1.100l kontajnerom už vo večerných hodinách dňa 15.10.2019.

Detail

09.10.2019

Mestský plavecký klub Tvrdošín

Mestský plavecký klub Tvrdošín

Mestský plavecký klub Tvrdošín Vás pozýva na nábor do plaveckých kurzov.

Detail

09.10.2019

Nové otváracie hodiny

Mestská plaváreň - nové otváracie hodiny od 01.09.2019

Wellnes - len na objednávku (najmenej pre 6 osôb). Mestská plaváreň bude pre verejnosť otvorená nasledovne:

Detail

09.10.2019

Mestské noviny Tvrdošín - august 2019

Mestské noviny august 2019

Mestské noviny august 2019

Detail

09.10.2019

Vizuálizacia R3

Aktuálny stav k súťaži dodávateľa na výstavbu úseku R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Úrad pre verejné obstarávanie vyvíja maximálne úsilie na vydanie rozhodnutia vo veci podaných námietok na úseky rýchlostnej cesty Tvrdošín – Nižná v skorších lehotách ako to stanovuje zákon. Za verejné obstarávanie a jeho priebeh nesie zodpovednosť verejný obstarávateľ, ktorý by mal mať sám záujem na čo najskoršom ukončení verejnej súťaže.

Detail

09.10.2019

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska 1

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

Od 14. do 20. októbra 2019 prebiehajú Národné dni podpory ekonomiky Slovenska. Zapojte sa svojimi nákupmi slovenských výrobkov do kampane a pomôžte tak spoločne zlepšovať život na Slovensku! Bližšie informácie: Informácie o výsledkoch a plánoch Národných dní.

Detail

08.10.2019

Stretnutie s partnerským mestom

Stretnutie s partnerským mestom

Mesto Tvrdošín už niekoľko rokov spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a navzájom sa vzdeláva s českým partnerským mestom Rajec-Jestřebí.

Detail

Kalendár akcií