Obsah

Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín

Interreg V-AŽilinský samosprávny kraj

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Názov projektu: Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín/Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn

Program: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Vedúci partner projektu: Gmina Kościelisko (www.koscielisko.com.pl)

Projektový partner: Mesto Tvrdošín

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom vytvorenia nových turistických produktov na báze prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu s využitím bohatej základne sakrálnych objektov poľsko-slovenského pohraničia. Aktivity realizované v rámci hlavného cieľa: Reštaurátorské a modernizačné práce sakrálnych stavieb s vyznačením chodníka vedúceho k nim na oboch stranách hranice, vytvorenie a tlač Albumu opisujúceho dané objekty, ich kultúrnu a historickú hodnotu a Mapy znázorňujúcej polohu sakrálnych objektov v 3 jazykových verziách (poľský, slovenský, anglický jazyk).

Vďaka realizácii projektu budú zrekonštruované objekty kultúrneho dedičstva (zvonice, kaplnky a cestné kríže) a bude vyznačená poloha sakrálnych objektov pohraničia, ktorá ukáže turistom a obyvateľom nové, menej známe miesta s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom.

Ciele projektu:  Podpora efektívneho využívania kultúrnych zdrojov pohraničia s cieľom zvýšiť atraktivitu oblasti, rozšírenie počtu dostupných turisticko-kultúrnych trás a možnosť voľby alternatívneho odpočinku. Trvalo udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva miestnymi obyvateľmi a turistami slovensko-poľského pohraničia. Výsledkom projektu bude zvýšenie úrovne vedomostí obyvateľov a návštevníkov o bohatom prírodnom a kultúrnom dedičstve partnerov, čo by v dlhodobom horizonte malo viesť k zvýšeniu počtu návštevníkov a hospodárskemu rozvoju týchto oblastí.

Z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 boli v roku 2018 zrekonštruované sakrálne pamiatky v hodnote 57 195 eur. Na financovaní sa podieľal Európsky fond regionálneho rozvoja 71,48 %, štátny rozpočet 10 % a Mesto Tvrdošín 18,52 %.

Obdobie realizácie: 01.06.2018 - 30.11.2018

 

Fotogaléria: Pred rekonštrukciou pamiatok

Fotogaléria: Počas rekonštrukcie pamiatok

Fotogaléria: Po ukončení rekonštrukcie pamiatok

Správy

#

Oživíme pamiatky, ktoré nám zanechali naši predkovia

Projekt s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín bol úspešný. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu