Obsah

Verejná administratíva a správa

Mestský úrad Tvrdošín

Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
tel. 043/530 90 11
 

Klientské centrum Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
 

Okresný úrad Tvrdošín

Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
tel. 043/281 77 84

- odbor starostlivosti o životné prostredie
- katastrálny odbor
- odbor krízového riadenia
 

Okresný úrad Námestovo, pracovisko Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel. 0915 912 202

- odbor všeobecnej vnútornej správy
- odbor živnostenského podnikania
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor pozemkový a lesný
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Dolný Kubín - pracovisko Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Kontakty

- oddelenie dokladov
- okresný dopravný inšpektorát


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, detašované pracovisko Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Kontakty
 

Sociálna poisťovňa, pobočka Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel.:

- nemocenské poistenie - 043/532 23 02
- dôchodkové poistenie - 043/532 35 62
- garančné poistenie - 043/532 81 90
- poistenie v nezamestnanosti - 043/532 81 90
- lekárska posudková činnosť - 043/532 32 66
- výber poistného - 043/532 36 04


Obvodné oddelenie policajného zboru

Školská 2028, 027 44 Tvrdošín
tel. 0961/433 805
 

Hasičská stanica Tvrdošín

Radničná 1, 027 44 Tvrdošín
tel. 043/532 48 97


Exekútorský úrad Tvrdošín

Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
tel. 043/532 88 18


Farský úrad Tvrdošín

Vojtaššákova 543, 027 44 Tvrdošín
tel. 043/ 532 23 91 

 

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Čajková