Obsah

Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Interreg V-A

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Názov projektu: Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Druh projektu: Štandardný

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Vedúci partner projektu: Gmina Kościelisko (www.koscielisko.com.pl)

Projektový partner: Mesto Tvrdošín

Opis projektu:

Projekt rieši výstavbu, modernizáciu a opravu rekreačných chodníkov (turistické, korčuliarske a lyžiarske chodníky) na úseku 16,201 km, z toho 7,656 km na poľskej strane a 8,545 km na slovenskej strane spolu so sprievodnou infraštruktúrou.

Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne - v lete pre pešiu turistiku, cykloturistiku. Na niektorých úsekoch bude možná jazda na kolieskových lyžiach, korčuliach a v zime bežecké lyžovanie a skitouring. Niektoré úseky ciest budú v zime upravované a zasnežované, čo zvýši štandard ich udržania a zväčší možnosti využitia.

Investičné úlohy mesta Tvrdošín sú rozdelené na 2 časti (B, C). Časť B sa nachádza v Oraviciach a časť C je úsek, ktorý spája Tvrdošín a Štefanov nad Oravou, ktorý bude spojený s Oravicami prostredníctvom vnútroštátnych ciest č. II/520 a III/2311 a prostredníctvom existujúcej Cesty okolo Tatier. Všetky časti budovaných a rekonštruovaných chodníkov budú prepojené s existujúcimi gminnými a štátnymi cestami II. a III. triedy v jeden celok a budú tvoriť sieť turistických a rekreačných trás v Gmine Kościelisko a meste Tvrdošín. Sieť chodníkov začne v Tvrdošíne, kde spojí hotel Limba a drevený kostol Všetkých Svätých. Potom budovaný chodník prepojí mesto Tvrdošín s obcou Štefanov nad Oravou, odkiaľ sa po štátnej ceste II/520 dostaneme k múru Oravskej priehrady, potom cez Nové Ústie do Trstenej, kde začína chodník Okolo Tatier. Týmto chodníkom sa dostaneme do Vitanovej a z Vitanovej štátnou cestou III/2311 sa napojíme na časť chodníka nachádzajúcu sa v Oraviciach. Na poľskej strane trasa spojí najdôležitejšie turistické miesta v Gmine Kościelisko: Kościeliskú dolinu, Chochołowskú dolinu, vrch Butorowy, kde bude chodník pripojený k chodníku plánovanému v rámci partnerského projektu s názvom "Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia".

Turistické trasy spoja objekty prírodného dedičstva (najpopulárnejšie doliny Západných Tatier, dva národné parky, Oravskú priehradu) a objekty kultúrneho dedičstva: historické sakrálne stavby nachádzajúce sa na oboch stranách hranice, kde najvýznamnejší objekt kultúrneho dedičstva - kostol Všetkých svätých je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Turistické trasy budú značené QR kódmi a bude vytvorená mobilná aplikácia, ktorá umožní získavať informácie o trasách a objektoch prírodného a kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa v ich blízkom susedstve, a ktorá zároveň umožní využívať atraktívne terénne hry, vytvorené pre tento účel prostredníctvom smartfónov..

Hlavný cieľ projektu:  

Hlavným cieľom projektu je podporiť hospodársky rozvoj poľsko – slovenského pohraničia prostredníctvom vytvorenia nových turistických produktov na základe prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu s využitím moderných informačných technológií, moderných foriem reklamy, propagácie a integrácie miestnych spoločenstiev vo veci spolupráce na budovaní turistickej značky regiónu Západných Tatier a horná Orava.

Obdobie realizácie: 01.03.2018 – 31.03.2021

Celkový rozpočet projektu: 1 045 262,32 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 888 472,95 € (85 %), štátneho rozpočtu 104 526,23 € (SR 10 %) a rozpočtu mesta Tvrdošín 52 263,14 € (5 %) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Správy

Výstavba cyklochodníka v Oraviciach

V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny. celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Práce na stavbe Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Práce prebiehajú podľa plánu.

celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Prvá etapa prác na projekte sa začala

Zápisom a prevzatím staveniska sa 15. apríla 2020 začala investičná časť projektu – výstavba cyklochodníka, trasa C Medvedzie – Štefanov celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:

Cykloturistický chodník už má svojho dodávateľa

Celý proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A- Slovensko-Poľsko 2014-2020 sa už ťahá skoro rok. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor:

Stretnutie v Kościelisku - ďalší posun k realizácii projektu

Zástupcovia mesta sa 20. decembra 2019 stretli v Kościelisku s projektovými partnermi ohľadom projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia a zástupcami riadiaceho orgánu – Spoločného technického sekretariátu z Krakowa. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor:

Mesto sa popasuje s náročnou stavbou

Radosť zo schválenia projektu s názvom Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A- Slovensko-Poľsko 2014-2020 vystriedalo očakávanie verejnosti, ktorú zámer vedenia mesta týmto projektom zaujal. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor:

Práce na projekte pozdržal proces verejného obstarávania

Hoci bola zmluva podpísaná ešte minulý rok, až do súčasnosti prebiehali len procesy kontroly verejného obstarávania. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Proces verejného obstarávania pre výberové konanie na dodávateľa stavby pokračuje

V súčasnosti pokračuje proces verejného obstarávania pre výberové konanie na dodávateľa stavby, ako aj dielčích procesov pre výber dodávateľov na zákazky s nízkou hodnotou. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Projekt bude patriť medzi najväčšie investičné akcie

Projekt Aktívna turistika–kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia bude realizovaný v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

06. 12. 2018 Zmluva je podpísaná

Projekt Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia bol schválený. Zmluva bola podpísaná 15. novembra 2018. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

31. 10. 2018 Cezhraničná spolupráca prináša svoje ovocie

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko ponúkal niekoľko oblastí, z ktorých bolo možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov. celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:
Podpis dohody

24.07.2018 Podpis dohody o vzájomnej spolupráci

Za účasti predstaviteľov mesta Tvrdošín, gminy Kościelisko a francúzskeho mesta Divion podpísal primátor Ivan Šaško s wójtom gminy dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

04. 05. 2018 Projekt je v štádiu hodnotenia

O tom, že je naše mesto aktívne v príprave projektov financova¬ných z eurofondov informoval primátor Ivan Šaško poslancov na aprílovom mestskom zastupiteľstve. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: