Obsah

Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Interreg V-A

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Názov projektu: Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Druh projektu: Štandardný

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Vedúci partner projektu: Gmina Kościelisko (www.koscielisko.com.pl)

Projektový partner: Mesto Tvrdošín

Opis projektu:

Projekt rieši výstavbu, modernizáciu a opravu rekreačných chodníkov (turistické, korčuliarske a lyžiarske chodníky) na úseku 11,87 km, z toho 7,65 km na poľskej strane a 4,22 km na slovenskej strane spolu so sprievodnou infraštruktúrou.

Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne - v lete pre pešiu turistiku, cykloturistiku. Na niektorých úsekoch bude možná jazda na kolieskových lyžiach, korčuliach a v zime bežecké lyžovanie a skitouring. Niektoré úseky ciest budú v zime upravované a zasnežované, čo zvýši štandard ich udržania a zväčší možnosti využitia.

Investičné úlohy mesta Tvrdošín sú rozdelené na 2 časti (B, C). Časť B sa nachádza v Oraviciach a časť C je úsek, ktorý spája Tvrdošín a Štefanov nad Oravou, ktorý bude spojený s Oravicami prostredníctvom vnútroštátnych ciest č. II/520 a III/2311 a prostredníctvom existujúcej Cesty okolo Tatier. Všetky časti budovaných a rekonštruovaných chodníkov budú prepojené s existujúcimi gminnými a štátnymi cestami II. a III. triedy v jeden celok a budú tvoriť sieť turistických a rekreačných trás v Gmine Kościelisko a meste Tvrdošín. Sieť chodníkov začne v Tvrdošíne, kde spojí hotel Limba a drevený kostol Všetkých Svätých. Potom budovaný chodník prepojí mesto Tvrdošín s obcou Štefanov nad Oravou, odkiaľ sa po štátnej ceste II/520 dostaneme k múru Oravskej priehrady, potom cez Nové Ústie do Trstenej, kde začína chodník Okolo Tatier. Týmto chodníkom sa dostaneme do Vitanovej a z Vitanovej štátnou cestou III/2311 sa napojíme na časť chodníka nachádzajúcu sa v Oraviciach. Na poľskej strane trasa spojí najdôležitejšie turistické miesta v Gmine Kościelisko: Kościeliskú dolinu, Chochołowskú dolinu, vrch Butorowy, kde bude chodník pripojený k chodníku plánovanému v rámci partnerského projektu s názvom "Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia".

Turistické trasy spoja objekty prírodného dedičstva (najpopulárnejšie doliny Západných Tatier, dva národné parky, Oravskú priehradu) a objekty kultúrneho dedičstva: historické sakrálne stavby nachádzajúce sa na oboch stranách hranice, kde najvýznamnejší objekt kultúrneho dedičstva - kostol Všetkých svätých je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Turistické trasy budú značené QR kódmi a bude vytvorená mobilná aplikácia, ktorá umožní získavať informácie o trasách a objektoch prírodného a kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa v ich blízkom susedstve, a ktorá zároveň umožní využívať atraktívne terénne hry, vytvorené pre tento účel prostredníctvom smartfónov..

Hlavný cieľ projektu:  

Hlavným cieľom projektu je podporiť hospodársky rozvoj poľsko – slovenského pohraničia prostredníctvom vytvorenia nových turistických produktov na základe prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu s využitím moderných informačných technológií, moderných foriem reklamy, propagácie a integrácie miestnych spoločenstiev vo veci spolupráce na budovaní turistickej značky regiónu Západných Tatier a horná Orava.

Obdobie realizácie: 01.03.2018 – 31.10.2019

Správy

Podpis dohody

24.07.2018 Podpis dohody o vzájomnej spolupráci

Za účasti predstaviteľov mesta Tvrdošín, gminy Kościelisko a francúzskeho mesta Divion podpísal primátor Ivan Šaško s wójtom gminy dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu