Obsah

Obdobie 2014 - 2018

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 15. decembra 2014. Novozvolený primátor mesta Ing. Ivan Šaško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Rovnako aj 13 novozvolených poslancov zložilo sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
 

Sľub primátora mesta:

Sľub primátora„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

Primátor


 


Sľub poslancov mestského zastupiteľstva:

Sľub„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
 

Poslanci mestského zastupiteľstva:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Mgr. Vlasta Jančeková Ján Gonda Mgr. Dušan Šoltés

Mgr. Vlasta Jančeková
zastupca@tvrdosin.sk
0903 529 758

Ján Gonda
autojangonda@gmail.com
0903 012 303

Mgr. Dušan Šoltés
dusan.dusan@szm.sk
0908 220 711

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

MUDr. Ján Jelenčík Ivan Plevík  

MUDr. Ján Jelenčík
jelencik@orava.sk

0907 811 033

Ivan Plevík
bizip@orava.sk
0914 326 222

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

PhDr. Anna Mravcová PhD. MUDr. Stanislav Fukas  

PhDr. Anna Mravcová PhD.
mravcova.anna@gmail.com
0904 851 794

MUDr. Stanislav Fukas
fukas@orava.sk

0905 387 616

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Milan Kuriak Mgr. Roman Mojš  

Milan Kuriak
milankuriak@orava.sk
0905 443 279

Mgr. Roman Mojš
romanmojs@centrum.sk
0944 330 999

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Mgr. Erik Gandi Bc. Lukáš Lepáček  

Mgr. Erik Gandi
e.gandi@orava.sk
0949 557 713

Bc. Lukáš Lepáček
lepocreative@gmail.com
0908 584 623

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Milan Kováč    

Milan Kováč
0944 939 274

   

VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Magdaléna Lucká    

Magdaléna Lucká
mag.lucka@gmail.com
0908 760 405

   


Všeobecný kontaktný e-mail na mestské zastupiteľstvo:
podatelna@tvrdosin.sk  - do správy treba napísať meno poslanca, ktorému je email určený.