Obsah

Správy

#

Projekt je ukončený fyzicky aj administratívne

Rozsiahlu opravu ciest, chodníkov a parkovísk sídliska Medvedzie zabezpečilo mesto prostredníctvom eurofondov. celý text

ostatné | 29. 5. 2015 | Autor: Správca Webu
#

Prialo nám aj počasie

Do konca decembra bude vydané kolaudačné rozhodnutie pre projekt rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovacích plôch z cezhraničnej spolupráce. celý text

ostatné | 10. 12. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Napĺňajú cieľ podpory trvalého rozvoja pohraničia

Počas trvania projektu Cesty s výhľadom na Tatry, garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko sa uskutočnili štyri aktivity. celý text

ostatné | 10. 12. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Konferencia o rozvoji cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a rozvoji partnerských regiónov

V odpoludňajších hodinách sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila druhá aktivita, konferencia na tému „Rozvoj spoločnej turistiky s vytvorením spoločnej turistickej ponuky mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko“. celý text

ostatné | 24. 11. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Očakávania sa naplnili, rekonštrukcia finišuje

Hoci v súčasnosti prebiehajú v meste dve veľké investičné akcie cez Program cezhraničnej spolupráce, v centre pozornosti je rekonštrukcia ciest na sídlisku Medvedzie. celý text

ostatné | 24. 11. 2014 | Autor: Správca Webu
#

10.10.2014 Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže

Súčasťou investičnej časti projektov v našom meste a gmine sú aktivity napomáhajúce rozšírenie spolupráce s vplyvom na spoločensko-hospodársky rozvoj partnerských regiónov. celý text

ostatné | 10. 10. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Investícia do budúcich rokov

Zrekonštruované cesty, chodníky a vytvorené nové parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom sídliska ďalšie desaťročia. celý text

ostatné | 3. 9. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Celá mestská časť žije projektom cezhraničnej spolupráce Podrobnosti

Projekt Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko, spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 od júna intenzívne vnímajú všetci obyvatelia mestskej časti Medvedzie a jeho návštevníci. celý text

ostatné | 15. 8. 2014 | Autor: Správca Webu
#

FOTOGALÉRIA


ostatné | 9. 7. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Dopravná situácia by sa mala zlepšiť už tento rok

Ďalší projekt v rámci programového obdobia 2007-2013, ktorý sme si nazvali „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko“, prinesie obom samosprávam novú kvalitu v dopravnej situácii v niektorých častiach gminy i nášho mesta. celý text

ostatné | 9. 7. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Prípravy sú v plnom prúde

Ako sme Vás informovali, naše mesto získalo finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika na rekonštrukciu miestnych komunikácii, časti chodníkov a priľahlých odstavných a parkovacích miest na sídlisku Medvedzie. celý text

ostatné | 9. 7. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Cesty s výhľadom na Tatry

Názov projektu: „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Koscielisko ”

Prioritná os: 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Oblasť podpory v rámci prioritnej osi : Komunikačná a dopravná infraštruktúra

Oblasť podpory: 23

Číslo projektu: WTSL.01.01.00-12-298/10 celý text

ostatné | 29. 4. 2014 | Autor: Správca Webu