Obsah

Rozpočet mesta

 

Za obsah a správnosť zodpovedná : Ing. Šefčíková Anna

Záverečný účet

Záverečný účet 2021

zaverecnyucet2021.pdf

Záverečný účet 2020

zaverecny_ucet_2020.pdf

Záverečný účet 2019

zaverecnyucet2019.pdf

Záverečný účet 2018

zaverecnyucet2018.pdf

Bilancia príjmov a výdavkov

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2021

bilancia2021.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2020

bilancia_2020.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2019

bilancia2019.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2018

bilancia2018.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2017

bilancia2017.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2016

bilancia2016.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2015

bilancia2015.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2014

bilancia2014.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2013

bilancia2013.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2012

bilancia2012.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2011

bilancia2011.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2010

bilancia2010.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2009

bilancia2009.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2008

bilancia2008.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2007

bilancia2007.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2006

bilancia2006.pdf

Stránka