Obsah

Rozpočet mesta

 

Za obsah a správnosť zodpovedná : Ing. Šefčíková Anna

Záverečný účet

Záverečný účet 2018

zaverecnyucet2018.pdf

Bilancia príjmov a výdavkov

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2018

bilancia2018.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2017

bilancia2017.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2016

bilancia2016.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2015

bilancia2015.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2014

bilancia2014.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2013

bilancia2013.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2012

bilancia2012.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2011

bilancia2011.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2010

bilancia2010.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2009

bilancia2009.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2008

bilancia2008.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2007

bilancia2007.pdf

Záverečný účet, bilancia príjmov a výdavkov za rok 2006

bilancia2006.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2018

dotacie2018.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2017

dotacie2017.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2016

dotacie2016.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2015

dotacie2015.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2014

dotacie2014.pdf

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2013

dotacie2013.pdf

Stránka