Obsah

Technické služby

Odpadové hospodárstvo - "Separovaný zber"

Marián Ondrašák tel.: 043/532 26 60 kl.15; 0905 748 121
riaditeľ technických služieb e-mail: marian.ondrasak@tvrdosin.sk
   
Ľubomír Gregorec 0905 410 222
  e-mail: lubomir.gregorec@tvrdosin.sk
   
Bc. Eva Lucká tel.: 043/532 26 60
vedúca ekonomického strediska  
   
Bc. Alena Adamusová tel.: 043/532 26 60 kl.14
ekonómka - analytička e-mail: alena.adamusova@tvrdosin.sk
   
Nataša Medvecká tel.: 043/532 26 60 kl.16
účtovníčka, fakturantka e-mail: natasa.medvecka@tvrdosin.sk
   
Monika Vranová tel.: 043/532 26 60 kl.14
mzdová účtovníčka e-mail: monika.vranova@tvrdosin.sk
   
Martina Bakošová tel.: 043/532 26 60 kl.16
účtovníčka, pokladníčka e-mail: martina.bakosova@tvrdosin.sk
   
Ing. Lucia Margeťáková tel.: 043/532 26 60 kl.14
účtovníčka, pokladníčka e-mail: lucia.margetakova@tvrdosin.sk