Obsah

Technické služby

Marián Ondrašák tel.: 043/532 27 48; 043/532 26 60 kl.15
riaditeľ technických služieb 0905 748 121
  e-mail: tsondrasak@mail.t-com.sk
   
Ľubomír Gregorec 0905 410 222
   
Bc. Eva Lucká tel.: 043/532 26 60 kl.14
vedúca ekonomického strediska  
   
Bc. Alena Adamusová tel.: 043/532 26 60 kl.14
ekonómka - analytička e-mail: tstvrdosin@mail.t-com.sk
   
Nataša Medvecká tel.: 043/532 26 60 kl.16
účtovníčka, fakturantka e-mail: tsuctovnictvo@mail.t-com.sk
   
Mgr. Miroslava Dibdiaková tel.: 043/532 26 60 kl.14
mzdová účtovníčka  
   
Monika Vranová tel.: 043/532 26 60
účtovníčka, pokladníčka e-mail: tsadministrativa@mail.t-com.sk

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.pdf

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.xlsx

Zberný dvor mesta Tvrdošín

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov