Obsah

Mestská knižnica

Radničná 123/1, Tvrdošín

Sídli v budove MsÚ

Pre verejnosť je otvorená od pondelka do piatka v čase od 830 do 1630 hod., okrem stredy. Platné od 1.5.2015.

Tel.: 043/532 2576

Email: kniznica@tvrdosin.sk

Mestská knižnica v Tvrdošíne je verejnou mestskou knižnicou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín. Je to kultúrna a vzdelávacia  inštitúcia,  poskytuje základné knižnično - informačné služby, požičiava knihy absenčne, prezenčne aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby – MVS. Jej poslaním je utvárať a sprístupňovať knižničný fond a prispievať k uspokojovaniu potrieb čitateľov. Realizuje tiež kultúrno výchovnú činnosť.

Knižnica má zriadený online katalóg, kde si čitatelia môžu vyhľadávať informácie o dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižnici. Môžu zistiť či je kniha požičaná,  voľná, alebo si ju môžu aj rezervovať. Výpožičnú dobu požičaných kníh si môžu predĺžiť vo svojom čitateľskom konte. V katalógu sú k nahliadnutiu  aj knižné novinky. Tento online  katalóg funguje nepretržite, ak má čitateľ záujem môže mať knižničný fond aj vo svojom mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=lanius.smartkatalog2

Poplatky knižnice:

Členské:

Do 15 rokov                       1,00 €

Od 15 rokov                       2,00 €

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty:

  1. Upomienka         0,50 €
  2. Upomienka         0,90 €
  3. Upomienka         1,30 €
  4. Upomienka         2,00 €

Manipulačné poplatky:

Vystavenie duplikátu  - čitateľský preukaz obyčajný:                   0,20 €

Vystavenie duplikátu -  čitateľský preukaz elektronický:            0,50 €

Požičanie časopisov Burda (staré ročníky) absenčne:                   0,70 €

Požičanie časopisov Slovenka, Zdravie - absenčne:                       0,20 €

Poštovné MVS: (Knihy objednávané z iných knižníc)                    3,00 €                   

 

pobočka Medvedzie

Michalské námestie,  Medvedzie 193

Sídli v budove MsKS na Medvedzí

Pre verejnosť je otvorená od pondelka do piatka v čase od 1200 do 1600 hod.

Tel.: 043/532 2259

 

Knižničný online katalóg