Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Tvrdošín

Poďakovanie od primátora mesta

Primátor mesta Tvrdošín sa v nasledujúcich riadkoch poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili a pričinili o to, že pilotné celoplošné testovanie na COVID-19 v našom meste prebehlo na veľmi dobrej úrovni.

Čítaj viac ... celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor:
#

Pilotné testovanie na Orave a v Bardejove: najviac obyvateľov sa testovalo v Bardejove, najväčšie percento infekčných je v Tvrdošíne

Orava a Bardejov majú za sebou prvý víkend plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19. V štyroch pandémiou najviac zasiahnutých okresoch bolo od piatku do nedele otestovaných celkovo 140 945 osôb. Najviac obyvateľov sa testovalo v Bardejove, najväčšie percento infekčných je v Tvrdošíne, z toho 976 osôb bolo testovaných v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Antigénové testy preukázali infekčnosť celkovo u 5 594 osôb, čo predstavuje 3,97 %. O podrobných výsledkoch, priebehu ale tiež nadobudnutých skúsenostiach dnes informoval minister obrany SR Jaroslav Naď. celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor:
#

Mestská plaváreň je ZATVORENÁ!

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 je Mestská plaváreň, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorená od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2020 | Autor:
#

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu obyvateľov okresov Tvrdošín. Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu obyvateľov okresov Tvrdošín. Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov. celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor:
Plošné testovanie - začiatok

Celoplošné testovanie - operácia "Spoločná zodpovednosť"

Pilotné testovanie na COVID-19 v rámci operácie "Spoločná zodpovednosť" sme zvládli. celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor:
Ministerstvo vnútra SR

Usmernenie k plošnému testovaniu - "Spoločná zodpovednosť"

Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 - akcia ,,Spoločná zodpovednosť."
Viac v prílohe ... celý text

ostatné, náš tip | 27. 10. 2020 | Autor:
#

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa
04. novembra 2020 /streda/ o 15.30 hodine - ONLINE. celý text

úrad, oznamy, ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
#

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Školská 872, Tvrdošín. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
#

Termálne bazény v Oraviciach sú ZATVORENÉ!

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 sú Termálne bazény v Oraviciach, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorené od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2020 | Autor:
Noviny č. 2/2020

Mestské noviny

Mestské noviny celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2020 | Autor:
Infocentrum 6

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti. celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2020 | Autor:
#

Usmernie MZ SR ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19. celý text

ostatné, náš tip | 20. 10. 2020 | Autor:
RVPS

Pre chovateľov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa D. Kubín informuje

RVPS v D. Kubíne oznamuje postup pri registrácii chovov ošípaných pre chovateľov, ktorí nezaregistrovali chov ošípaných a chovajú jednu a viac ošípaných na vlastnú spotrebu alebo komerčné účely. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:
#

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V týchto dňoch sa začali realizovať zemné práce a začalo sa s navážaním podkladových vrstiev. V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

celý text

ostatné, náš tip | 15. 10. 2020 | Autor:
MsKS

Mestské kultúrne stredisko zatvorené

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 je Mestské kultúrne stredisko a Mestská knižnica na Medvedzí, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorená od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné, náš tip | 15. 10. 2020 | Autor:
Zrekonštruovaná časť zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája prebieha v zdravotnom stredisku na Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Bola už ukončená prvá časť rekonštrukcie zdravotného strediska na prízemí v priestoroch krčnej ambulancie a taktiež sa ukončila už aj druhá časť rekonštrukcie detských ambulancií. celý text

ostatné, náš tip | 2. 10. 2020 | Autor:
#

Obchvat Tvrdošína je v záverečnej fáze schvaľovacieho procesu

Proces schvaľovania je takmer u konca. celý text

ostatné, náš tip | 2. 10. 2020 | Autor:
#

Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky a opatrenia

v súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (teda polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020).Viac v prílohách... celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2020 | Autor:
SR

Pozor! Nové uznesenie KŠ Okresného úradu Tvrdošín z dňa 21. septembra 2020

Krízový štáb Okresného úradu Tvrdošín na rokovaní, ktoré sa konalo 21. 09. 2020 prijal na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Tvrdošín v súvislosti so zvýšeným šírením koronavírusu COVID-19 nové opatrenia a úlohy.
Viac v prílohe...
celý text

ostatné, náš tip | 23. 9. 2020 | Autor:
Stavenisko Cykloturistického chodníka

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sa pomaly chýlia ku koncu

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Momentálne sa pracuje na posledných úpravách Cykloturustického chodníka.
celý text

ostatné, náš tip | 16. 9. 2020 | Autor:
Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončená 1

IBV Varta 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončené

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357. celý text

ostatné, náš tip | 16. 9. 2020 | Autor:
Výrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Vyrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Mesto Tvrdošín začalo s terénnymi prácami na novom cyklochodníku, ktorého trasa bude viesť od Galérie M. Medveckej, okolo družstva v Krásnej Hôrke a pri Nižnej sa bude napájať na už existujúci cyklochodník. celý text

ostatné, náš tip | 16. 9. 2020 | Autor:
Dezinfekcia TS

Mesto pokračuje v dezinfekcii verejných priestranstiev

Dezinfekcia verejných priestranstiev je v tomto období dôležitá, keďže koronavírus sa šíri naďalej, a preto ani mesto Tvrdošín nezaháľa a pokračuje v pravidelnom dezinfikovaní. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
Spoločenská sála

O spoločenskú sálu po zrekonštruovaní je veľký záujem

V súčasnosti je už zrekonštruovaná spoločenská sála v plnej prevádzke. celý text

ostatné, náš tip | 16. 9. 2020 | Autor:
Cesta Oravice

Rekonštrukcia cesty na úseku Oravice - Vitanová je ukončená

Po minuloročnej výstavbe mostov na tomto úseku finišovali práce na cestnom telese. Cestný úsek Oravice - Vitanová bol úspešné ukončený a bolo nastriekané nové cestné značenie. Tieto práce sa zosúlaďovali s výstavbou cyklochodníka v Oraviciach. celý text

ostatné, náš tip | 15. 9. 2020 | Autor:
#

Spomaľme šírenie Covid-19

Covid-19 po letnom dovolenkovom období udrel v druhej vlne. Aby sme zamedzili resp. spomalili jeho šírenie je potrebné dodržiavať určité opatrenia.
Viac sa dozviete v prílohe ... celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor:
#

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Prerušenie distribúcie elektrickej energie
celý text

úrad, oznamy, ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
#

Nadácia pre podporu rodiny ŽSK - Rodinné centrum pomoci

Ak poznáte niektorých občanov obce /mesta, ktorí by potrebovali pomoc v náhlych ťažkých a tragických situáciách, prosím posuňte im túto informáciu.
Naša aktivita smeruje ku zlepšeniu podmienok života ľudí v núdzi - existenciálnej, materiálnej aj sociálnej a veríme, že spoločne sa nám podarí vyriešiť aspoň časť vašich problémov.
Zároveň oznamujeme, že od septembra poskytujeme aj bezplatné psychologické poradenstvo a od októbra aj bezplatné právne poradenstvo. Je možné sa aj objednať na tel. čísle Rodinného centra 0948 911223 celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:
Hložník

Výstava - Posolstvo Ferdinanda HLOŽNÍKA

Art Galéria Schürger v Tvrdošíne a autor vás srdečne pozývajú na vernisáž 179. výstavy POSOLSTVO Ferdinanda HLOŽNÍKA, ktorá sa uskutoční v piatok 11.9.2020 o 17:00 hod. v priestore Art Galériea Schürger, Trojičné námestie 183 v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:
bus Zakopane

Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom


Pri príležitosti znovuotvorenia štátnej hranice pre turistický ruch a opätovné zviditeľnenie  možností cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom sa uskutoční v sobotu 18. júla podujatie s názvom „Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom”. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:
Krása a čas

Výstava šperkov - Krása a čas

Art Galéria Schürger v Tvrdošíne vás pozýva na 177. výstavu Marta Fialová - KRÁSA A ČAS. celý text

ostatné | 4. 7. 2020 | Autor:
ZŠ M. Medveckej

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov

Tento projekt v ZŠ M. Medveckej je zameraný na materiálno-technické vybavenie odborných učební: biológie, chémie, fyziky, angličtiny, informatiky, techniky a knižnice.
Čítaj viac... celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor:
„Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na objekte prístavby základnej školy Márie Medveckej“ 3

„Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na objekte prístavby základnej školy Márie Medveckej“

Strešný plášť na budove Centra voľného času bol v havarijnom stave a preto vedenie mesta pristúpilo k jeho oprave. celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor:
Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR  1

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 366/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020, 00:00 hod.
Viac v prílohe... celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:
MsKS

Obnovenie prevádzky MsKS

Od 8. júna je otvorené už aj Mestské kultúrne stredisko aj s Mestskou knižnicou na Medvedzí.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor:
Arriva

Od prvého júnového víkendu premáva na Orave cyklobus

Cyklobus na Orave bude miestnym cyklistom a návštevníkom k dispozícii od 6. júna každý víkend až do septembra. Počas letných prázdnin bude dokonca jazdiť každý deň. celý text

ostatné, náš tip | 4. 6. 2020 | Autor:
kostolík

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH JE OTVORENÝ

Oznamujeme všetkým návštevníkom, že od 1.júna do 15. septembra je náš kostolík opäť sprístupnený verejnosti. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor:
eTwinning

Gymnázium v Tvrdošíne je školou eTwinningu

V apríli 2020 bol Gymnáziu v Tvrdošíne za prácu a zároveň prínos pre miestnu komunitu Európskou komisiou udelený medzinárodne uznávaný titul eTwinning School. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:
gymnazium tvrdosin

Mobilné laboratórium priamo na Gymnáziu v Tvrdošíne

Vďaka šikovným študentom zo sexty, ktorí sa zapojili do súťaže Genetika na kolesách, navštívia už na jeseň odborníci z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava Gymnázium v Tvrdošíne so svojím mobilným laboratóriom. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:
#

Študenti Gymnázia v Tvrdošíne si prebrali maturitné vysvedčenia

Tradičné odovzdávanie maturitných vysvedčení pre študentov gymnázia sa uskutočnilo v obradnej miestnosti Mestského úradu vo štvrtok 28. mája. Študenti tento rok neabsolvovali klasickú ,,skúšku dospelosti," ale aj tak si maturitné vysvedčenie prebralo dokopy 27 študentov. Všetkým želáme veľa úspechov na vysokých školách resp. v pracovnom živote. celý text

ostatné, náš tip | 28. 5. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR + rozhodnutia Ministerstva školstva SR

Združenie miest a obcí SR zverejnilo dôležité informácie v súvislosti s novými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu súvisiace hlavne s nástupom detí do školy a škôlok od 1. júna. celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2020 | Autor:
Envipak

Certifikát pre mesto Tvrdošín od organizácie ENVI-PAK

Organizácia ENVI-PAK, ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Tvrdošín Certifikát za rok 2019, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 670 363 kg. Čítaj viac... celý text

ostatné, náš tip | 13. 5. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva z 19. 05. 2020

Úrad verejného zdravotníctva na svojom zasadnutí prijal nové a aktuálne opatrenia súvisiace so 4. fázou uvoľňovania opatrení proti Covid-19. Viac v prílohách. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor:
#

Hojná účasť na Nordic Walkingu Orava

V sobotu 16. mája sa uskutočnilo netradičné športové podujatie NORDIC WALKING ORAVA 2020. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenia súvisiace s karanténou. Viac v prílohe. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:
Mestská knižnica je otvorená 1

Mestská knižnica je otvorená

Knižnica na Radničnej ulici je otvorená od 15. mája v obmedzenom režime.
Knižnica v mestskom kultúrnom stredisku Medvedzie bude otvorená od 1. júna.

celý text

ostatné, náš tip | 11. 5. 2020 | Autor:
Technické služby TS

Pomocný anjel nebude prevádzkovať triedený zber textilu

Oznamujeme občanom nášho mesta, že Pomocný anjel nebude prevádzkovať triedený zber textilu (modré kontajnery rozmiestnené na určených miestach v meste), keďže situácia spojená s COVID–19 neumožňuje riadny a plne funkčný zber textilu. Chceme informovať občanov, že je možné triedený zber textilu bezplatne odovzdať na Zbernom dvore technických služieb mesta Tvrdošín v čase pondelok, utorok a v piatok 8:00-12:00.
celý text

ostatné, náš tip | 6. 5. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva platné od 06. 05. 2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Viac v prílohe celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
kostolík

TV LUX O KOSTOLE VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Vo štvrtok 23. apríla navštívila kostol redaktorka TV LUX Monika Huráková. Natočila tu krátku reportáž pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
Dezinfekcia TS

Dezinfekcia verejných priestorov v meste pokračuje

Mesto Tvrdošín prostredníctvom technických služieb mesta pravidelne v intervaloch 5-7 dní, v rámci prevencie a zamedzenia šírenia COVID-19, zabezpečuje dezinfekciu verejných priestranstiev a miest s väčšou frekvenciou pohybu občanov (autobusové zástavky, vlakové zástavky, námestia, parky, lavičky, verejné miesta cintorínov, a pod.) celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:
#

Mestská skládka odpadov Jurčov Laz si vyžaduje ďalšiu investíciu

V týchto dňoch sa na našej skládke odpadov uskutočnilo viacero pracovných rokovaní s cieľom prípravy na zabezpečenie nevyhnutných požiadaviek, ktoré určuje zákon. Na poslednom stretnutí s projektantami boli dohodnuté postupy prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a najmä rozpočet pre samotnú realizáciu, ktorá v zmysle zákona musí byť uskutočnená ešte do konca roku 2020. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuálne vydané opatrenie hlavného hygienika

Keďže platia nové opatrenia k otváraniu prevádzok, nosenie rúšok tak hlavný hygienik vydal aktuálne opatrenia. Viac v prílohe. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:
#

Začali práce na oplotení futbalového štadióna

Futbalový klub ŠK Tvrdošín pracuje na dokončení oplotenia od pomocného ihriska po tzv. paneláreň. Dĺžka oplotenia bude 200 metrov čím by sa mal štadión úplne uzavrieť a aj takýmto spôsobom ochrániť majetok ŠK Tvrdošín a mesta pred vandalmi. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor:
#

Vlog aj o našom kostolíku

Herec Roman Poláčik sa opäť vydáva spoznávať zaujímavé miesta nášho regiónu a tentokrát sa vydá po stopách našich významných kultúrnych dejateľov, ktorých na Orave nemáme predsa málo. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
Urbár TS

Urbár Tvrdošín pokračuje v jarných prácach v lesoch Oravíc

V Oraviciach momentálne prebieha výsadba nových stromčekov, vyžínanie okolo stromčekov, úprava ciest po zime a taktiež pokračuje ťažba dreva a jeho export. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam SCPPPaP Tvrdošín

naše zariadenia SCŠPP Trstená, Námestovo a SCPPPaP Tvrdošín sú od 16.03.2020 do odvolania ZATVORENÉ vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia spôsobeného vírusom COVID -19.
Sme tu pre Vás a radi by sme Vám pomohli zvládnuť tieto náročné dni, pracujeme on line: celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
Opatrenie hygienika

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe informácie zo Stálej služby Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska MV SR Vám Úrad verejného zdravotníctva SR zavádza Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
#

Malí dobrovoľníci pomáhajú zbierať odpad v Oraviciach

Odpad do prírody nepatrí. Bohužiaľ po mnohých ľuďoch ostáva v prírode neporiadok. Po týchto malých dobrovoľníkoch naopak poriadok. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Viac v prílohe. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:
Ministerstvo vnútra

Seniori, sme tu pre vás!

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:
Arriva

Arriva Liorbus prijal ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Vstup do vozidiel verejnej dopravy bez ochranných pomôcok je od včerajšieho dňa zakázaný vo viacerých mestách a vyšších územných celkoch. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku preto vyzvali cestujúcich, ako aj všetkých obyvateľov, aby chránili seba a svoje okolie nosením ochranných rúšok a rukavíc. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
75. výročie oslobodenie nášho mesta

Pripomíname si 75. výročie oslobodenia nášho mesta

Uctime si pamiatku a spomienku všetkých tých, ktorí položili životy a obetovali sa za našu slobodu, ktorú si už prestávame vážiť. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Zberný dvor - otváracie hodiny

Oznam o zmene otváracích hodín Zberného dvora

Zberný dvor mesta Tvrdošín bude opätovne otvorený v nasledovnom obmedzenom režime: celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Zberný dvor - triedenie

Dovoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu do Zberného dvora mesta Tvrdošín

Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Do zberného dvora nie je možné uložiť iný ako presne špecifikovaný odpad. Zberný dvor je výlučne určený len pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Tvrdošín. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Technické služby TS

Dezinfekcia verejných priestranstiev v meste Tvrdošín

Mesto Tvrdošín sa k súčasnej situácii ohľadom COVID-19 postavilo odhodlane, keď spolu s Technickými službami začalo s postupným dezinfikovaním verejných priestranstiev, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu tam, kde sa najviac zdržujú ľudia. Začalo sa autobusovými a vlakovými zástavkami. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
SR

Nové opatrenia vlády SR prijaté 24.03.2020 v súvislosti so šírením COVID 19

Vláda Slovenskej republiky mimoriadne zasadala a 24. marca prijala nasledujúce opatrenia, o ktorých sa dočítate v nasledujúcom texte. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
Technické služby TS

Ako narábať s odpadom ako rúška a rukavice?

Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice? A aké sú ďalšie odporúčania? Viac sa dozviete v nasledujúcom texte. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Užitočné rady – COVID-19

Štandardné postupy a infografiky COVID-19. Viac v prílohách. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z nášho mesta vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:
#

Informácie z MPSVR pre verejnosť a poskytovateľov sociálnych služieb

V súvislosti s epidémiou koronavírusu je v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. k dispozícii telefonická linka s bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100.
Pre mailovú komunikáciu s konkrétne naformulovanými otázkami je možné využiť nasledovné adresy:
covid19@praca.gov.sk
alebo
covid19@employment.gov.sk celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:
Príhovor

Mimoriadný príhovor primátora

Primátor sa v krátkom liste chce prihovoriť v tejto mimoriadnej situácii občanom mesta Tvrdošín. Viac v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
Práce v meste

Žijeme a pracujeme pre naše mesto aj v tomto ťažkom období

Aj keď toto obdobie nebezpečného koronavírusu je plné strachu a neistoty práca v meste nepočká a naďalej pracujeme zo všetkých síl pre naše mesto. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
Tesco

Tesco Slovensko - Aj Vy môžete pomôcť!

Pomôžte nám zabezpečiť jedlo pre všetkých. Prijímame dočasných kolegov: pokladníkov, dokladačov v obchode či vodičov. Pripojte sa k nám, získajte flexibilnú prácu a pomôžte ľuďom vo vašom okolí.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  č. 114 1

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým
pracovníkom celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
Úrad verejného zdravotníctva

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva prijal nasledovné opatrenia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Bežkopotulky po Tvrdošíne a Oraviciach

Naše mesto znovu navštívili televízne kamery a redaktori tentoraz zo známej relácie "Bežkopotulky". Televízny štáb RTVS a ČTV zavítal do nášho mesta 14. februára, aby zaznamenal možnosti zimnej turistiky a ďalších aktivít v našom meste a Oravicich. V sobotu 7. marca 2020 o 9:10 hod. bola odvysielaná premiéra relácie na RTVS Dvojke. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
klzisko

Umelá ľadová plocha - ZATVORENÁ !

Umelá ľadová plocha je ZATVORENÁ !
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Ďalšie aktuálne opatrenia mesta!!!

Mesto Tvrdošín v súvislosti s aktuálnym závažným vývojom rastu nákazy ochorenia COVID-
19, ako aj v súvislosti s opatreniami ÚKŠ SR zo dňa 12.3.2020, ktoré predstavujú: celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Opatrenia vydané primátorom mesta Tvrdošín v súvislosti so šírením koronavírusu COVID prijaté dňa 10.3.2020

Mesto Tvrdošín v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma opatrenia s platnosťou od 11.3.2020. Termín ukončenia opatrení bude aktualizovaný podľa usmernení Ministerstva vnútra SR, či iných krízových zložiek, ktoré budú vydávať pokyny ku aktuálnemu vývoju tohto vírusového ochorenia. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:
Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Naše mesto je zaregistrované do celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2020“. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor:
rýchlostná cesta R3

NDS vybrala zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná, práce by mali začať na jar 2020

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že v pondelok 2. decembra 2019 oficiálne ukončila vyhodnocovanie ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Verejnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 8 uchádzačov. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
detský karneval

Otvorenie novej ľadovej plochy

V pondelok 24. februára otvoril primátor mesta novú ľadovú plochu, ktorá bude slúžiť všetkým deťom ale aj dospelým. celý text

ostatné | 23. 2. 2020 | Autor:
zákaz návštev

Oznam Hornooravskej nemocnice Trstená

Dovoľujeme si vás informovať, že až do odvolania je vyhlásený v Hornooravskej nemocnici Trstená PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV na všetkých oddeleniach vzhľadom na mimoriadnu situáciu a protiepidemiologické opatrenia prevencie šírenia koronavírusu COVID–19.
celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor:
Na bežkách

Na bežkách po najkrajších miestach Slovenska a Česka

Relácia Bežkopotulky je obľúbenou reláciou, ktorú produkuje  Slovenská a Česká televízia, aby sprostredkovala krásy prírody, a ponúkla zaujímavé miesta na výlety občanom obidvoch krajín. celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor:
Ľadová plocha

Nový športový stánok pre korčuľovanie, hokej a hokejbal

Začína vyrastať nový športový stánok pre korčuľovanie, hokej a hokejbal, ktorý po definitívnom dokončení bude mať svoje prestrešenie pre celoročné využitie. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Meste Tvrdošín

Mesto Tvrdošín v súlade s § 4, ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019, ktorá je 31,19%. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor:
Mobilita

Mobilita v Portugalsku

V dňoch 10.2. – 14.2.2020 sa vybraní žiaci zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne spolu s p. uč. Kormaňákovou a p. uč Šoltésovou zúčastnili mobility Erasmus+ v portugalskom meste Mealhada. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor:
Krajská súťaž

Úspech na krajskej úrovni

Dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo Krajské kolo Technickej olympiády v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Námestove. celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor:
Šatan

Ľadová plocha

Z dôvodu technických problémov českej dodávateľskej firmy sa začne s dovozom materiálu na ľadovú plochu od piatku 7. februára. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor:
ZŠ M. Medveckej

Žiačky ZŠ M. Medveckej získali bronzové medaily

Dňa 4. februára sa v našom meste uskutočnilo krajské kolo Floorball SK Ligy základných škôl. Organizátorom je Nadácia JOJ a záštitu nad turnajom prebralo mesto Tvrdošín, ktoré zabezpečilo obedy a bezchybný chod podujatia pre cca 200 účastníkov. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor:
detský karneval

DETSKÝ KARNEVAL

Mesto Tvrdošín a Centrum voľného času Tvrdošín usporiadalo pre všetky deti (malé aj veľké) tradičný Detský karneval, ktorý sa uskutočnil v piatok 7. februára o 15:30 v Spoločenskej sále nad hasičmi v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 2. 2. 2020 | Autor:
#

Skvelý polrok Gymnázia Tvrdošín

Pretože začiatky kalendárnych rokov sú aj časom bilancovania dosiahnutého, priestorom nastaviť si nové ciele, poďakovať sa..., radi tak urobíme. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:
#

Zisťovanie SILC 2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor:
florbal

Florbal sk liga

Pozývame vás na krajský turnaj pre kategórie "Základné školy - chlapci a Základné školy - dievčatá" Žilinského kraja, ktorý sa koná 4. februára 2020 v Športovej hale v Tvrdošíne od 8:00 hod. celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Ďalší úspešný projekt

Po VIII. zasadnutí Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vieme výsledok. Spoločný projekt s názvom "Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín" bol úspešný. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor:
#

Najstaršia občianka nášho mesta Etela Kocyanová

18. januára sa pani Etela Kocyanová dožila krásnych 103 rokov. celý text

ostatné | 19. 1. 2020 | Autor:
odber krvi

Veľkonočná kvapky krvi - odber ZRUŠENÝ !

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Tvrdošíne Medvedzí oznamuje, že Veľkonočný odber krvi, ktorý sa mal konať 8.4.2020 v ZŠ M. Medveckej je zrušený! celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná