Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznámenie

Stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou" sa oficiálne začali!

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava nám Oznámením z 26.02.2021 oznámila, že 01.03.2021 sa oficiálne začínajú stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou". V zmysle zmluvy o dielo majú byť práce ukončené v júni 2023. celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
Zmluva na výstavbu R3 je už podpísaná 2

Zmluva na výstavbu R3 je už podpísaná

V obradnej sieni Mestského úradu v Tvrdošíne bola 26. februára podpísaná zmluva o dielo na zhotovenie stavby R3 Tvrdošín – Nižná. celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
R3 - vizualizácia č.3

Obchvat Tvrdošína sa definitívne môže začať stavať!

Rada Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnutím č. 14283-900 zo dňa 16.11.2020 definitívne potvrdila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 11503-6000/20-OD zo dňa 14.09.2020 s tým, že s konečnou platnosťou sa rozhodlo o víťazovi súťaže pre výstavbu obchvatu Tvrdošína R3. celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
Noviny č. 1/2021

Mestské noviny

Mestské noviny celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
Oravice

Oravice v týchto dňoch

Prinášame Vám niekoľko čarovných záberov z Oravíc po roztopení snehu. Dúfame, že čoskoro si tieto krásy v Oraviciach budú môcť vychutnávať aj turisti. celý text

ostatné, náš tip | 17. 2. 2021 | Autor:
SR

Nové opatrenia platné od 19.04.2021

Od 19. apríla sú na Slovensku platné nové opatrenia, ktoré prijala Vlády SR. Viac informácii v prílohách ... celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
Ministerstvo školstva

Deti sa postupne budú vracať do školských lavíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informácie k otváraniu škôl.

Viac v prílohách ... celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2021 | Autor:
#

Zápis detí do materských škôl

Riaditeľstvá MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín a MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín oznamujú rodičom, že sa budú vydávať žiadosti /prihlášky/ na predprimárne vzdelávanie detí na školský rok 2021/2022.

Čítaj viac... celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:
Brožúra aktívna turistika

Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia rozšíril spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Tvrdošín a poľskou Gminou Kościelisko.

Čítaj viac... celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:
Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája 2020 prebieha v zdravotnom stredisku v Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Bola už ukončená prvá časť rekonštrukcie zdravotného strediska na prízemí v priestoroch krčnej ambulancie a taktiež sa ukončila už aj druhá časť rekonštrukcie detských ambulancií. celý text

ostatné, náš tip | 15. 3. 2021 | Autor:
#

Asistované sčítanie OBYVATEĽOV

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje v období od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 prostredníctvom asistenta. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.
celý text

ostatné, náš tip | 14. 3. 2021 | Autor:
Infocentrum 16

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti. celý text

ostatné, náš tip | 14. 3. 2021 | Autor:
#

Pokračujú nevyhnutné práce na skládke

Začali sme s postupnými prácami na skládke odpadov Jurčov Laz Tvrdošín zamestnancami a technikou TS Tvrdošín. Projekt „Zmena stavby pred dokončením“ rieši 2. kazetu, určenú na ukladanie NNO odpadov, ako samostatnú skládku, v zmysle novej legislatívy. celý text

ostatné, náš tip | 17. 2. 2021 | Autor:
Covid -19

MOM - Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie a PCR testovanie pre samoplatcov

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska je otvorené bezplatné antigénové testovanie pre verejnosť a PCR testovanie pre samoplatcov. celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:
Letecké zábery

Tvrdošín z neba

Letecké pohľady na mesto Tvrdošin a mestskú časť Oravice. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
#

Živý prenos - odberné miesta

Monitoring počtu čakajúcich na odberných miestach. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:
Mesto Tvrdošín

Úradné hodiny a kontakty – Mestský úrad Tvrdošín

V nadväznosti na odporúčania Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 bude Mestský úrad v Tvrdošíne do odvolania pre verejnosť prístupný len telefonicky a elektronicky. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:
Cyklochodník Štefanov

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sa pomaly chýlia ku koncu

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Momentálne sa pracuje na posledných úpravách Cykloturustického chodníka.
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:
Cyklochodník Oravice

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:
Cyklochodník Nižná

Na Cyklochodníku medzi Tvrdošínom a Nižnou prebehlo rozšírenie časti trasy

V novembri sa na Cyklochodníku Tvrdošín – Nižná uskutočnili brigády na úpravu a rozšírenie časti trasy cyklochodníka, ktorá vedie cez lesík popri rieke Orava. Za pomoci malého bágra a šikovných rúk dobrovoľníkov sa vyššie spomínaný úsek podarilo rozšíriť a tým zabezpečiť lepšiu prejazdnosť týmto úsekom. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor:
Pomoc obetiam trestných činov

Pomoc obetiam trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. V ktorých mestách ich nájdete?

Viac v prílohách... celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor:
PZ

Policajný zbor SR prosí seniorov o zvýšenú opatrnosť

V súvislostí so šíriacou sa pandémiou ochorenia Covid-19 sa na území SR rozmohli podvodné konania pod vymyslenými legendami a domáce násilie páchané na senioroch. Prezídium policajného zboru rozbehlo letákovú kampaň preventívnych opatrení na zvýšenie informovanosti seniorov.
Viac v prílohe.... celý text

ostatné | 29. 11. 2020 | Autor:
#

Mestská plaváreň je ZATVORENÁ!

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 je Mestská plaváreň, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorená od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
#

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Prerušenie distribúcie elektrickej energie
celý text

úrad, oznamy, ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
#

Som zodpovedný a dám sa testovať

Ako sa treba správať v prípade, že máte pozitívny test na Covid-19 resp. ako sa treba správať, keď je výsledok testu negatívny a mnoho ďalších informácii o ochorení Vám priblíži stránka www.somzodpovedny.sk.
Čítaj viac... celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:
#

Termálne bazény v Oraviciach sú ZATVORENÉ!

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 sú Termálne bazény v Oraviciach, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorené od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
#

Usmernie MZ SR ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:
MsKS

Mestské kultúrne stredisko zatvorené

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 je Mestské kultúrne stredisko a Mestská knižnica na Medvedzí, z dôvodu pandémie COVID-19, zatvorená od 15.10.2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:
Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončená 1

IBV Varta 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončené

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
Spoločenská sála

O spoločenskú sálu po zrekonštruovaní je veľký záujem

V súčasnosti je už zrekonštruovaná spoločenská sála v plnej prevádzke. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
Cesta Oravice

Rekonštrukcia cesty na úseku Oravice - Vitanová je ukončená

Po minuloročnej výstavbe mostov na tomto úseku finišovali práce na cestnom telese. Cestný úsek Oravice - Vitanová bol úspešné ukončený a bolo nastriekané nové cestné značenie. Tieto práce sa zosúlaďovali s výstavbou cyklochodníka v Oraviciach. celý text

ostatné | 15. 9. 2020 | Autor:
#

Spomaľme šírenie Covid-19

Covid-19 po letnom dovolenkovom období udrel v druhej vlne. Aby sme zamedzili resp. spomalili jeho šírenie je potrebné dodržiavať určité opatrenia.
Viac sa dozviete v prílohe ... celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor:
#

Nadácia pre podporu rodiny ŽSK - Rodinné centrum pomoci

Ak poznáte niektorých občanov obce /mesta, ktorí by potrebovali pomoc v náhlych ťažkých a tragických situáciách, prosím posuňte im túto informáciu.
Naša aktivita smeruje ku zlepšeniu podmienok života ľudí v núdzi - existenciálnej, materiálnej aj sociálnej a veríme, že spoločne sa nám podarí vyriešiť aspoň časť vašich problémov.
Zároveň oznamujeme, že od septembra poskytujeme aj bezplatné psychologické poradenstvo a od októbra aj bezplatné právne poradenstvo. Je možné sa aj objednať na tel. čísle Rodinného centra 0948 911223 celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:
bus Zakopane

Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom


Pri príležitosti znovuotvorenia štátnej hranice pre turistický ruch a opätovné zviditeľnenie  možností cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom sa uskutoční v sobotu 18. júla podujatie s názvom „Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom”. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:
ZŠ M. Medveckej

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov

Tento projekt v ZŠ M. Medveckej je zameraný na materiálno-technické vybavenie odborných učební: biológie, chémie, fyziky, angličtiny, informatiky, techniky a knižnice.
Čítaj viac... celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:
„Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na objekte prístavby základnej školy Márie Medveckej“ 3

„Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa na objekte prístavby základnej školy Márie Medveckej“

Strešný plášť na budove Centra voľného času bol v havarijnom stave a preto vedenie mesta pristúpilo k jeho oprave. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:
kostolík

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH JE OTVORENÝ

Oznamujeme všetkým návštevníkom, že od 1.júna do 15. septembra je náš kostolík opäť sprístupnený verejnosti. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor:
#

Študenti Gymnázia v Tvrdošíne si prebrali maturitné vysvedčenia

Tradičné odovzdávanie maturitných vysvedčení pre študentov gymnázia sa uskutočnilo v obradnej miestnosti Mestského úradu vo štvrtok 28. mája. Študenti tento rok neabsolvovali klasickú ,,skúšku dospelosti," ale aj tak si maturitné vysvedčenie prebralo dokopy 27 študentov. Všetkým želáme veľa úspechov na vysokých školách resp. v pracovnom živote. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
Envipak

Certifikát pre mesto Tvrdošín od organizácie ENVI-PAK

Organizácia ENVI-PAK, ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Tvrdošín Certifikát za rok 2019, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 670 363 kg. Čítaj viac... celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:
#

Hojná účasť na Nordic Walkingu Orava

V sobotu 16. mája sa uskutočnilo netradičné športové podujatie NORDIC WALKING ORAVA 2020. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor:
Technické služby TS

Pomocný anjel nebude prevádzkovať triedený zber textilu

Oznamujeme občanom nášho mesta, že Pomocný anjel nebude prevádzkovať triedený zber textilu (modré kontajnery rozmiestnené na určených miestach v meste), keďže situácia spojená s COVID–19 neumožňuje riadny a plne funkčný zber textilu. Chceme informovať občanov, že je možné triedený zber textilu bezplatne odovzdať na Zbernom dvore technických služieb mesta Tvrdošín v čase pondelok, utorok a v piatok 8:00-12:00.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
kostolík

TV LUX O KOSTOLE VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Vo štvrtok 23. apríla navštívila kostol redaktorka TV LUX Monika Huráková. Natočila tu krátku reportáž pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
#

Mestská skládka odpadov Jurčov Laz si vyžaduje ďalšiu investíciu

V týchto dňoch sa na našej skládke odpadov uskutočnilo viacero pracovných rokovaní s cieľom prípravy na zabezpečenie nevyhnutných požiadaviek, ktoré určuje zákon. Na poslednom stretnutí s projektantami boli dohodnuté postupy prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a najmä rozpočet pre samotnú realizáciu, ktorá v zmysle zákona musí byť uskutočnená ešte do konca roku 2020. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:
#

Začali práce na oplotení futbalového štadióna

Futbalový klub ŠK Tvrdošín pracuje na dokončení oplotenia od pomocného ihriska po tzv. paneláreň. Dĺžka oplotenia bude 200 metrov čím by sa mal štadión úplne uzavrieť a aj takýmto spôsobom ochrániť majetok ŠK Tvrdošín a mesta pred vandalmi. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor:
#

Vlog aj o našom kostolíku

Herec Roman Poláčik sa opäť vydáva spoznávať zaujímavé miesta nášho regiónu a tentokrát sa vydá po stopách našich významných kultúrnych dejateľov, ktorých na Orave nemáme predsa málo. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
Urbár TS

Urbár Tvrdošín pokračuje v jarných prácach v lesoch Oravíc

V Oraviciach momentálne prebieha výsadba nových stromčekov, vyžínanie okolo stromčekov, úprava ciest po zime a taktiež pokračuje ťažba dreva a jeho export. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Malí dobrovoľníci pomáhajú zbierať odpad v Oraviciach

Odpad do prírody nepatrí. Bohužiaľ po mnohých ľuďoch ostáva v prírode neporiadok. Po týchto malých dobrovoľníkoch naopak poriadok. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
Arriva

Arriva Liorbus prijal ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Vstup do vozidiel verejnej dopravy bez ochranných pomôcok je od včerajšieho dňa zakázaný vo viacerých mestách a vyšších územných celkoch. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku preto vyzvali cestujúcich, ako aj všetkých obyvateľov, aby chránili seba a svoje okolie nosením ochranných rúšok a rukavíc. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
75. výročie oslobodenie nášho mesta

Pripomíname si 75. výročie oslobodenia nášho mesta

Uctime si pamiatku a spomienku všetkých tých, ktorí položili životy a obetovali sa za našu slobodu, ktorú si už prestávame vážiť. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Zberný dvor - otváracie hodiny

Oznam o zmene otváracích hodín Zberného dvora

Zberný dvor mesta Tvrdošín bude opätovne otvorený v nasledovnom obmedzenom režime: celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Zberný dvor - triedenie

Dovoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu do Zberného dvora mesta Tvrdošín

Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Do zberného dvora nie je možné uložiť iný ako presne špecifikovaný odpad. Zberný dvor je výlučne určený len pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Tvrdošín. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
Technické služby TS

Ako narábať s odpadom ako rúška a rukavice?

Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice? A aké sú ďalšie odporúčania? Viac sa dozviete v nasledujúcom texte. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Užitočné rady – COVID-19

Štandardné postupy a infografiky COVID-19. Viac v prílohách. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z nášho mesta vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:
#

Informácie z MPSVR pre verejnosť a poskytovateľov sociálnych služieb

V súvislosti s epidémiou koronavírusu je v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. k dispozícii telefonická linka s bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100.
Pre mailovú komunikáciu s konkrétne naformulovanými otázkami je možné využiť nasledovné adresy:
covid19@praca.gov.sk
alebo
covid19@employment.gov.sk celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:
Príhovor

Mimoriadný príhovor primátora

Primátor sa v krátkom liste chce prihovoriť v tejto mimoriadnej situácii občanom mesta Tvrdošín. Viac v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
Práce v meste

Žijeme a pracujeme pre naše mesto aj v tomto ťažkom období

Aj keď toto obdobie nebezpečného koronavírusu je plné strachu a neistoty práca v meste nepočká a naďalej pracujeme zo všetkých síl pre naše mesto. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
#

Bežkopotulky po Tvrdošíne a Oraviciach

Naše mesto znovu navštívili televízne kamery a redaktori tentoraz zo známej relácie "Bežkopotulky". Televízny štáb RTVS a ČTV zavítal do nášho mesta 14. februára, aby zaznamenal možnosti zimnej turistiky a ďalších aktivít v našom meste a Oravicich. V sobotu 7. marca 2020 o 9:10 hod. bola odvysielaná premiéra relácie na RTVS Dvojke. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
detský karneval

Otvorenie novej ľadovej plochy

V pondelok 24. februára otvoril primátor mesta novú ľadovú plochu, ktorá bude slúžiť všetkým deťom ale aj dospelým. celý text

ostatné | 23. 2. 2020 | Autor:
zákaz návštev

Oznam Hornooravskej nemocnice Trstená

Dovoľujeme si vás informovať, že až do odvolania je vyhlásený v Hornooravskej nemocnici Trstená PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV na všetkých oddeleniach vzhľadom na mimoriadnu situáciu a protiepidemiologické opatrenia prevencie šírenia koronavírusu COVID–19.
celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor:
Na bežkách

Na bežkách po najkrajších miestach Slovenska a Česka

Relácia Bežkopotulky je obľúbenou reláciou, ktorú produkuje  Slovenská a Česká televízia, aby sprostredkovala krásy prírody, a ponúkla zaujímavé miesta na výlety občanom obidvoch krajín. celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor:
Ľadová plocha

Nový športový stánok pre korčuľovanie, hokej a hokejbal

Začína vyrastať nový športový stánok pre korčuľovanie, hokej a hokejbal, ktorý po definitívnom dokončení bude mať svoje prestrešenie pre celoročné využitie. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Meste Tvrdošín

Mesto Tvrdošín v súlade s § 4, ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019, ktorá je 31,19%. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor:
Mobilita

Mobilita v Portugalsku

V dňoch 10.2. – 14.2.2020 sa vybraní žiaci zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne spolu s p. uč. Kormaňákovou a p. uč Šoltésovou zúčastnili mobility Erasmus+ v portugalskom meste Mealhada. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor:
Krajská súťaž

Úspech na krajskej úrovni

Dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo Krajské kolo Technickej olympiády v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Námestove. celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor:
Šatan

Ľadová plocha

Z dôvodu technických problémov českej dodávateľskej firmy sa začne s dovozom materiálu na ľadovú plochu od piatku 7. februára. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor:
ZŠ M. Medveckej

Žiačky ZŠ M. Medveckej získali bronzové medaily

Dňa 4. februára sa v našom meste uskutočnilo krajské kolo Floorball SK Ligy základných škôl. Organizátorom je Nadácia JOJ a záštitu nad turnajom prebralo mesto Tvrdošín, ktoré zabezpečilo obedy a bezchybný chod podujatia pre cca 200 účastníkov. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor:
detský karneval

DETSKÝ KARNEVAL

Mesto Tvrdošín a Centrum voľného času Tvrdošín usporiadalo pre všetky deti (malé aj veľké) tradičný Detský karneval, ktorý sa uskutočnil v piatok 7. februára o 15:30 v Spoločenskej sále nad hasičmi v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 2. 2. 2020 | Autor:
#

Skvelý polrok Gymnázia Tvrdošín

Pretože začiatky kalendárnych rokov sú aj časom bilancovania dosiahnutého, priestorom nastaviť si nové ciele, poďakovať sa..., radi tak urobíme. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:
#

Zisťovanie SILC 2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor:
florbal

Florbal sk liga

Pozývame vás na krajský turnaj pre kategórie "Základné školy - chlapci a Základné školy - dievčatá" Žilinského kraja, ktorý sa koná 4. februára 2020 v Športovej hale v Tvrdošíne od 8:00 hod. celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Ďalší úspešný projekt

Po VIII. zasadnutí Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vieme výsledok. Spoločný projekt s názvom "Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín" bol úspešný. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor:
karneval

Batôžkový karneval pre dospelých

Mesto Tvrdošín a Centrum voľného času zorganizovali "Batôžkový karneval pre dospelých", ktorý sa konal v sobotu 25. januára 2020 v spoločenskej sále v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor:
Nový rok na námestí

Uvítanie Nového roku 2020 na Trojičnom námesti

Už sa stalo tradíciou, že v našom meste býva uvítanie Nového roku 1. januára podvečer. Nebolo tomu inak ani tento rok. V krátkom programe vystúpila spevácka skupina Radosť spolu s umelcami zo ZUŠ. V krátkom príhovore sa ľuďom prihovorili primátor mesta I. Šaško a farár F. Reguly. celý text

ostatné | 29. 12. 2019 | Autor:
#

Predvianočná návšteva v domove dôchodcov

Zástupcovia mesta v predvianočnom čase navštívili Domov dôchodcov a každému obyvateľovi odovzdali sviatočný pozdrav, tiež finančný a vecný darček. Zároveň poďakovali všetkým pracovníkom, ktorí svojou starostlivosťou, trpezlivosťou a milým slovom spríjemňujú bývanie v Domove dôchodcov každý deň.
celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:
Centrum právnej pomoci

Ak potrebujete právnu pomoc, v centre vám pomôžu.

Centrum právnej pomoci, kancelária Tvrdošín je štátna rozpočtová organizácia a jeho zmyslom je poskytovať kvalitnú komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby.
celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor:
SantaBus

SantaBus v Tvrdošíne

Vo štvrtok 12. decembra prišiel do nášho mesta SantaBus. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor:
Sviatok príbuznosti

Stretnutie s nádychom Vianoc

Už 29-krát pripravilo mesto pre seniorov a invalidných dôchodcov 7. decembra kultúrno-spoločenské podujatie Sviatok príbuznosti, ktoré je venované a pripravované pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:
Mikuláš

Deti s nadšením vítali Mikuláša

Napriek chladnému počasiu sa i tento rok zaplnilo Trojičné námestie, aby sme v Tvrdošíne 6. decembra privítali Mikuláša.
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:
Fara

Fara a pastoračné centrum boli vysvätené

V nedeľu 1. decembra sa za účasti diecézneho biskupa Andreja Sečku uskutočnila vysviacka Farského úradu a pastoračného centra v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor:
kostolík

O kostolíku aj na českých portáloch

Našu krásnu pamiatku Drevený gotický kostolík navštívil redaktor Peter Hejna z českého portálu www.novinky.cz a pozýva na návštevu na Orave. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
#

Kluby dôchodcov sa zabávali

V našom meste máme niekoľko klubov dôchodcov. Počas týchto novembrových dní sa spoločne stretávajú, aby sa mohli zabaviť, porozprávať a tak si spríjemniť svoju jeseň života. celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
Gymnázium Tvrdošín

Gymnázium Tvrdošín  úspešné v medzinárodných projektoch

...a hneď v niekoľkých. „Zimné športy a aktívny životný štýl“ je prvým z medzinárodných projektov Gymnázia Tvrdošín, ktorý bude škola spolu s partnerskými školami v Českej republike, Litve a Fínsku realizovať v priebehu 30 mesiacov. Vďaka grantu Erasmus+ si študenti vyskúšajú klu-ski, bigfoot, zimný rybolov v Litve, kiting na snehu, snežnice, fat bike, snowscoot, arktické plávanie vo Fínsku, kick sled, korčuľovanie na zamrznutom mori... celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
Uvítanie detí

26.11.2019 Uvítanie detí na mestskom úrade

Nový život je aj nový príbeh, ktorý sa začína tvoriť od narodenia dieťatka. V začiatkoch tohto príbehu stoja rodičia, ktorí vedú svoje deti k tomu, aby si tvorili svoj príbeh a to čo najkrajší. celý text

ostatné | 17. 11. 2019 | Autor:
Prezident SZĽH na návšteve v našom meste 1

Prezident SZĽH na návšteve v našom meste

Bývalý výborný hokejista Miroslav Šatan, majster sveta z roku 2002 a momentálne prezident SZĽH zavítal do mesta Tvrdošín na pracovnú návštevu. Stretol sa s primátorom I. Šaškom a s jeho zástupkyňou V. Jančekovou. celý text

ostatné | 16. 11. 2019 | Autor:
Certifikát

Certifikát transparentnosti

Občianske združenie Pro Senium et Cultura prostredníctvom projektu pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK“ v rokoch 2018 - 2019 mapovalo webové sídla obcí a miest v Žilinskom samosprávnom kraji z hľadiska otvorenosti miestnej samosprávy smerom k svojim občanom, miery transparentnosti výkonu verejnej politiky na úrovni samosprávy. celý text

ostatné | 16. 11. 2019 | Autor:
Erazmus - Spojená škola

Pripravení pre Európu

Dlhoročnou aktívnou účasťou na európskych projektoch učitelia a žiaci Spojenej školy v Tvrdošíne prispievajú k profesionálnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality stredoškolského odborného vzdelávania na Slovensku. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
#

Vianočné trhy v ZŠ M. Medveckej

Žiaci a učitelia Základnej školy Márie Medveckej Vás všetkých srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 13.decembra 2019 v čase od 13.30- 17.00 v budove školy.
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Deň  vojnových veteránov

Deň červených makov - pietny akt

V mestskom parku sa v pondelok 11.novembra uskutočnil pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a ukončenia I. svetovej vojny. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci v Tvrdošíne

V Tvrdošíne v Medvedzí v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 5. poschodí je zriadená kancelária Centra právnej pomoci. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
#

Študentská kvapka krvi v základnej škole

Základná škola M. Medveckej a MS SČK v Tvrdošíne Medvedzí v spolupráci s NTS v Martine každoročne organizujú Študentskú kvapku krvi. celý text

ostatné | 9. 11. 2019 | Autor:
fotosúťaž

Mesto očami fotografa- výstava

Začiatkom roku bola vyhlásená súťaž "Mesto očami fotografa" , kde bolo zaslaných 72 fotografií od 11 amatérskych fotografov. celý text

ostatné | 9. 11. 2019 | Autor:
#

Úplná uzávierka mostného telesa na ceste I/59

Mesto Trstená, po zasadaní krízového štábu mesta, ktoré sa konalo dňa 28.10.2019 v doobedňajších hodinách informuje: celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
Chrámový koncert

Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie

V nedeľu, dňa 24. novembra 2019 o 16:30 hod., Vás srdečne pozývame na Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie, ktorý sa uskutoční v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:
Spojená škola

Významný úspech žiaka zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín

O významný úspech Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín sa pričinil žiak druhého ročníka študijného odboru elektrotechnika Tobias Hrubjak na celoslovenskej súťaži "Mladý elektronik" v rámci výstavy "Mladý tvorca 2019" na celoštátnom podujatí "Skills Slovakia" na výstavisku Agrokomplex v Nitre. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
Erasmus SPŠ

Mobilita Erasmus+ s názvom: Teória verzus Prax

V dňoch 29.09.2019 až 11.10.2019 sa žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín zúčastnili mobility Erasmus+ s názvom "Teória verzus Prax" na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole (SPŠSE a VOŠ) v Liberci. celý text

ostatné | 1. 11. 2019 | Autor:
Stretnutie dôchodcov

Október – mesiac úcty k starším

Aj keď jeseň života nebýva vždy príjemná, seniorov sužujú rôzne choroby, neduhy, mnohí ju aj napriek tomu dokážu prežívať aktívne. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Konferencia o spracovaní odpadu 1

Konferencia o spracovaní odpadu

V utorok 15. októbra na pozvanie primátora I. Šašku zavítali do Tvrdošína primátori a primátorka miest na Orave. Spolu prebrali rôzne témy a navštívili drevený gotický kostol. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Medvedzie 138, Tvrdošín. celý text

ostatné | 20. 10. 2019 | Autor:
#

Stretnutie s partnerským mestom

Mesto Tvrdošín už niekoľko rokov spolupracuje, vymieňa si skúsenosti a navzájom sa vzdeláva s českým partnerským mestom Rájec-Jestřebí. celý text

ostatné | 19. 10. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná