Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie celý text

ostatné | 30. 9. 2022 | Autor:
Stavebné práce na stavbe

Stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou" pokračujú podľa harmonogramu.

Výstavba obchvatu Tvrdošína beží naplno na celom úseku. Stavba pokračuje podľa harmonogramu.

Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 25. 9. 2022 | Autor:
#

Prebieha výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

V priestore materskej školy na Medvedzí prebiehajú stavebné práce na výstavbe zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. celý text

ostatné | 24. 9. 2022 | Autor:
#

Tenisová hala v Tvrdošíne - rekonštrukcia

Začala sa rekonštrukcia tenisovej haly v Tvrdošíne. Rekonštrukcia počíta s kompletnou výmenou nafukovacej haly za oceľovú konštrukciu doplnenú o sendvičové opláštenie. celý text

ostatné | 24. 9. 2022 | Autor:
#

Mestské noviny

Mestské noviny celý text

ostatné | 24. 9. 2022 | Autor:
Michalské námestie oživí prebiehajúca rekonštrukcia Domu služieb 1

Michalské námestie oživí prebiehajúca rekonštrukcia Domu služieb

Na dome služieb Medvedzie prebiehajú rekonštrukčné práce celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
Rekonštrukcia prístupového chodníka  1

Rekonštrukcia prístupového chodníka

Prebieha rekonštrukcia prístupového chodníka a najmä rekonštrukcia prístupových schodov k základnej škole na Medvedzí. celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
Michalsky jarmok

Veselo na Michalskom jarmoku

V piatok 23.septembra 2022 sa na Michalskom námestí uskutočnil po dvoch rokoch Michalský jarmok.
celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
dni mesta

DNI MESTA PLNÉ HUDBY A ZÁBAVY

V dňoch od 24.8. do 30.8.2022 sa konali DNI MESTA TVRDOŠÍN. Trojičné námestie žilo divadlom, hudbou, spevom, dobrou zábavou a chutným jedlom.
celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
Kaufland otvorenie

Nový hypermarket Kaufland v Tvrdošíne slávnostne otvorený 14.07.2022

Srdečne Vás pozývame.
celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestskej časti Medvedzie - I. etapa je ukončená

Práce prebehli na ul. Konopná 1 a 2, následne pokračovali na časti ul. Družstevná a súčasne sa projekčne pripravuje II. etapa v lokalite Hríbiky. celý text

úrad, ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
#

Práce na miestnych komunikáciách

V uplynulých dňoch boli zrealizované povrchové úpravy miestnych komunikácií a položenie živičného krytu v lokalite Vladina. Ďalej práce pokračovali na ul. Konopná 1, 2 a na časti ul. Družstevná v rozsahu tak, ako boli projekčne pripravované v rámci 2.etapy (1.etapa prebiehala v minulom roku). celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia cesty I/59 v úseku katastrálneho územia Krásnej Hôrky je dokončená

Rekonštrukcia cesty I/59 v úseku katastrálneho územia Krásnej Hôrky s úpravou autobusových zastávok a priľahlých chodníkov bola dokončená. celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
Blachotrapez Cup1

Víťazstvo mladých futbalistov

V sobotu 24. septembra  2022 sa konalo finále Blachotrapez CUP vekovej kategórie U10 v Závažnej Porube. celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:
koncert

KONCERT KRÁSNYCH MELÓDIÍ V DREVENOM KOSTOLÍKU

V nedeľu 25. septembra 2022 o 15:00 hod. sa v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne uskutočnil koncert krásnych melódií, kde vystúpili žiaci a učitelia zo ZUŠ Tvrdošín. celý text

ostatné | 6. 9. 2022 | Autor:
#

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca
2023 v našom meste zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné
hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor:
OBNOV DOM

OBNOV DOM

Príspevok na zateplenie domu, strechy, výmenu okien... celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor:
diky moc

DIKY MOC za pomoc

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ už štvrtý rok unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež.

celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor:
#

Seniori, buďte opatrní

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. celý text

ostatné | 1. 9. 2022 | Autor:
Burza stredných škôl  1

Burza stredných škôl

V spoločenskej sále v Tvrdošíne sa dňa 27.09.2022 konala burza stredných škôl. celý text

ostatné | 1. 9. 2022 | Autor:
burza

BURZA

Pozývame vás na 28. burzu zberateľov v Tvrdošíne v nedeľu 23.10.2022 od 7:30-12:00 Veľká sála nad hasičmi. celý text

ostatné | 19. 8. 2022 | Autor:
#

XXXI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU V ORAVICIACH

V nedeľu 24.07.2022 sa konali XXXI.FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU v ORAVICIACH v areálu prírodného amfiteátra. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
Tatra Sky Maraton

Tatra SkyMarathon 2022

V dňoch 23. a 24.07.2022 sa uskutočnilo bežecké podujatie pod názvom: "Tatra SkyMarathon". Dňa 24.07.2022 z Trojičného námestia o 9:00 odštartoval beh Orava Trail, ktorého trasa viedla cez Oravice a cieľ bol v poľskom Witowe. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
ihrisko KH

Rekonštrukcia futbalového areálu v Krásnej Hôrke

Prebieha rekonštrukcia futbalového areálu za účelom skvalitnenia hracej trávnatej plochy hlavného ihriska. Zároveň budú realizované podobné práce aj na vedľajšom pomocnom ihrisku. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
#

Výstavba vodovodu pre Oravice

V súčasnosti mesto pokračuje vo výstavbe ďalšej etapy stavby zásobného potrubia vody v Oraviciach, ktoré sa realizuje v zmysle zámerov a projektov „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice“ a to objekt Vodovod a jeho časť - Zásobné potrubie. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
ihrisko Hrádky

Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk

Prebieha rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk na Hrádkach a Vladine. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
#

Oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie

V predchádzajúcich dňoch prebehla oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
rozkvitnuté mesto

Naše mesto rozkvitlo všetkými farbami

Leto prevzalo kontrolu nad zeleňou v našom okolí. Jej krásu môžeme obdivovať po celom meste. Nájdeme tu farebné kvetiny, pestré záhony, či dokonca kvitnúce stromy. Okrem toho sa môžeme tešiť na vysoké teploty, ktoré spríjemňujú letné dni. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
drevený kostolík

VZÁCNA NÁVŠTEVA V DREVENOM KOSTOLÍKU

Náš drevený kostolík navštívil riaditeľ pamiatkového úradu Ing. Miloš Dudáš, CSc. zo Žiliny aj so svojimi kolegami pamiatkármi z Čiech a Južnej Moravy.
Podal im svoj zaujímavý výklad.
celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
#

Oprava zvonice v Krásnej Hôrke

V uplynulých dňoch prebehla oprava a vymaľovanie zvonice v Krásnej Hôrke. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
otvaracie hodiny

Mestská knižnica víta svojich čitateľov

Mestská knižnica je otvorená v nových priestoroch v budove MsKS Medvedzie pre svojich čitateľov a návštevníkov. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:
predškoláci na radnici

Predškoláci na mestskom úrade

V obradnej sieni mesta sa stretli budúci prváčikovia, kde sa im prihovoril primátor mesta Ivan Šaško. celý text

ostatné | 19. 6. 2022 | Autor:
#

"ŠKOLA VOLÁ" AJ PREDŠKOLÁKOV Z MŠ MEDVEDZIE

Triedy predškolákov z MŠ Medvedzie si na Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí zavesili svoje tablá, ktoré majú symbolizovať, že už v lete opustia škôlku a na jeseň nastúpia do školských lavíc, kde sa budú učiť čítať, písať, počítať. celý text

ostatné | 19. 6. 2022 | Autor:
Vatra zvrchovanosti

VATRA ZVRCHOVANOSTI

V piatok 22. júla 2022 o 19:30 hod. bola na Skalke v Tvrdošíne zapálená "Vatra zvrchovanosti", ktorú zorganizovali KR a OR SNS Tvrdošín v spolupráci s vedením mesta a Maticou Slovenskou. celý text

ostatné | 19. 6. 2022 | Autor:
#

Výstavba križovatky na ceste I/59 pri hypermarkete Kaufland

Od 28.06.2022 bude prebiehať striedavá uzávierka cesty I/59 v rámci ktorej bude upravovaná pravá resp. ľavá polovica cesty. Cestná premávka bude striedavo vedená vo voľnej polovici vozovky regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou. celý text

ostatné | 19. 6. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia oceľového mosta cez rieku Oravica na účelovej komunikácii je ukončená

Oceľový most cez rieku Oravica s napojením na obslužnú komunikáciu ku skládke PDO Jurčov Laz je už po rekonštrukcii otvorený a daný do užívania. celý text

ostatné | 18. 6. 2022 | Autor:
uvítanie detí

2.6.2022 Uvítanie detí na Mestskom úrade

Nový život je aj nový príbeh, ktorý sa začína tvoriť od narodenia dieťatka. V začiatkoch tohto príbehu stoja rodičia, ktorí vedú svoje deti k tomu, aby si tvorili svoj príbeh a to čo najkrajší.
celý text

ostatné | 29. 5. 2022 | Autor:
Tvrdošínska dvanástka

Tvrdošínska dvanástka

V nedeľu 05. júna 2022 sa uskutočnil 20. ročník cestného behu - Tvrdošínska dvanástka na Trojičnom námestí v Tvrdošíne.
celý text

ostatné | 28. 5. 2022 | Autor:
Tvrdošín deťom

TVRDOŠÍN DEŤOM - Veselé popoludnie

V stredu 1.júna 2022 sa uskutočnilo zábavné popoludnie "TVRDOŠÍN DEŤOM" v Mestskom parku a na Trojičnom námestí. celý text

ostatné | 28. 5. 2022 | Autor:
Okolo Tatier 2022

OKOLO TATIER 2022

Cyklistické medzinárodné podujatia „Okolo Tatier 2022“ dňa 10-12 júna 2022.
Vyprevadili sme cyklistov z nášho mesta. celý text

ostatné | 28. 5. 2022 | Autor:
koncert kostolik

Koncert krásnych melódii v Drevenom kostolíku

V nedeľu 05. júna 2022 sa v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne uskutočnil koncert krásnych melódií, kde vystúpili žiaci a učitelia zo ZUŠ Tvrdošín. celý text

ostatné | 23. 5. 2022 | Autor:
#

Oravice - miesto pre relax

Naše Oravice sú miestom, ktoré ponúka možnosti na relax ale aj šport. Jarné dni ponúkajú možnosť nenáročnej i vysokohorskej turistiky, cykloturistiky, športov i okúpať sa v bazénoch s termálnou vodou alebo sa len tak prejsť po relaxačných a náučných chodníkoch. celý text

ostatné | 8. 5. 2022 | Autor:
#

Termálne bazény v Oraviciach sú OTVORENÉ!

Termálne bazény v Oraviciach sú OTVORENÉ.
čítaj ďalej... celý text

šport, oznamy, ostatné | 8. 5. 2022 | Autor:
#

Prechádzka náučným chodníkom v Oraviciach

Pozývame vás na turistickú prechádzku zrekonštruovaným náučným chodníkom v Oravicich celý text

ostatné | 8. 5. 2022 | Autor:
#

Oslavy Dňa matiek v našom meste

V nedeľu 8. mája sa v našom meste uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek v Spoločenskej sále nad hasičmi v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 6. 5. 2022 | Autor:
#

Gymnázium v Tvrdošíne sa zapojilo do nového projektu

V dňoch 9. - 15.mája 2022 sa naša škola zúčastnila na spoločnom stretnutí s krajinami Česko, Nemecko a Maďarsko v rámci projektovej mobility Erasmus+. celý text

ostatné | 5. 5. 2022 | Autor:
ZŠ Štefana Šmálika

Moja krajina, škola, kniha a ja.

Základná škola Štefana Šmálika v našom meste Tvrdošín je od októbra 2021 zapojená do medzinárodného projektu Moja krajina, škola, kniha a ja. celý text

ostatné | 5. 5. 2022 | Autor:
#

Centrum právnej pomoci – právna pomoc pre každého

Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, ktorá funguje už 16 rokov. celý text

ostatné | 1. 5. 2022 | Autor:
#

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Prerušenie distribúcie elektrickej energie
celý text

úrad, školstvo, oznamy, ... | 28. 4. 2022 | Autor:
Erasmus Zakamenné

Exkurzie v kostolíku

Drevený gotický kostol navštívili deti zo Základnej školy zo Zakamenného aj so svojimi kamarátmi z európskych krajín v rámci projekte Erasmus.
celý text

ostatné | 28. 4. 2022 | Autor:
KD Javor

Kluby dôchodcov hodnotili činnosť

Kluby dôchodcov Skalka a Javor sa po dlhej covidovej prestávke znovu stretli, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulé roky. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor:
#

Mestská plaváreň je OTVORENÁ!

Mestská plaváreň je OTVORENÁ podľa platných otváracích hodín.
čítaj ďalej... celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor:
#

Oznam o roznášaní rozhodnutí a výbere DZN a poplatku za vývoz KO

Oznamujeme občanom nášho mesta, že od 26.4.2022 začínajú pracovníci určení mestom doručovať Rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022 osobne do domácností. Doručenie potvrdia občania svojim podpisom. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor:
#

Nové vyhlášky k prekrytiu dýchacích ciest a k domácej izolácii a karanténe

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva od štvrtka 21.04.2022 k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
Letecké zábery

Tvrdošín z neba

Letecké pohľady na mesto Tvrdošin a mestskú časť Oravice. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
Cyklochodník Oravice

Výstavba cyklochodníka je dokončená aj v Oraviciach

V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia Kina Javor

V Kine Javor prebiehajú rekonštrukčné práce.
celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia mestskej knižnice

V Mestskom kultúrnom stredisku prebehla rozsiahla rekonštrukcia mestskej knižnice. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Kniha ako priateľka detí

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
Tvrdošín a okolie nielen z neba

Publikácia "Tvrdošín a okolie nielen z neba"

Publikácia prináša nevšedné pohľady na mesto a jeho okolie nielen z vtáčej perspektívy, ktoré sú doplnené množstvom zaujímavých informácií. celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów - Oravice - Tvrdošín

Mikroprojekt Spoznávajme kultúrne a prírodné hodnoty Oravy a Podhala ešte viac zintenzívnil spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Tvrdošín a poľskou Gminou Kościelisko.

Čítaj viac... celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Cestou záchrany sakrálnych pamiatok

V rámci cezhraničnej spolupráce s poľskou Gminou Kościelisko bola v projekte pod názvom "Cestou záchrany sakrálnych pamiatok" vytvorená publikácia, album sakrálnych pamiatok na území mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko.
Čítaj viac... celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
Brožúra aktívna turistika

Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

Projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia rozšíril spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Tvrdošín a poľskou Gminou Kościelisko.

Čítaj viac... celý text

ostatné | 4. 4. 2022 | Autor:
#

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne otvorená

Oravská galéria Vás pozýva na návštevu krásnych obrazov v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne - už 42. sezóna
celý text

ostatné | 3. 4. 2022 | Autor:
#

Kvapka krvi

Miestny spolok SČK v Tvrdošíne v spolupráci so ZŠ M. Medveckej a s Národnou transfúznou službou v Martine zorganizovali Veľkonočnú kvapku krvi. celý text

ostatné | 3. 4. 2022 | Autor:
Naše mesto

Naše mesto - očami detí

Naše mesto - očami detí celý text

ostatné | 3. 4. 2022 | Autor:
#

Návšteva v zákutiach nášho mesta

Pre mesto Tvrdošín boli vytvorené virtuálne prehliadky viacerých lokalít mesta a mestskej časti Oravice do Google Street View. celý text

ostatné, kultúra | 3. 4. 2022 | Autor:
zápis prvákov

Škola patrí všetkým deťom

Máme tu znovu po roku obdobie zápisov predškolákov do školy. celý text

ostatné | 26. 3. 2022 | Autor:
#

Dobrovoľní hasiči

Po pandemickej prestávke sa na výročnej schôdzi znovu stretli v sobotu 26. marca 2022 dobrovoľní hasiči nášho mesta. Zhodnotili činnosť organizácie v roku 2021 a zároveň určili plán hlavných úloh DHZ pre rok 2022. celý text

ostatné | 26. 3. 2022 | Autor:
#

Prebehla rozsiahla rekonštrukcia kuchyne v ZŠ M.Medveckej

Začiatkom roka prebehla celková rekonštrukcia kuchyne v ZŠ M. Medveckej z dôvodu jej havarijného stavu. celý text

ostatné | 25. 3. 2022 | Autor:
Ukrajina pomoc

Pomoc občanom Ukrajiny

MVSR zriadilo infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111; +421 259 765 111 a tiež vytvorilo informačné materiály, ktoré nájdete v článku. Zároveň nariadilo povinnosť nahlasovať zoznam ubytovaných občanov Ukrajiny na MsÚ. celý text

ostatné | 25. 3. 2022 | Autor:
#

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011, zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, realizuje v roku 2022 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor:
kontajnere

Čistenie a upratovanie nášho mesta

Vyzývame všetkých obyvateľov, aby pomohli dňa 23.apríla pri upratovaní nášho mesta. Pre tento účel budú v dňoch 22 a 23.apríla t.j. piatok a sobota pristavené veľkoobjemové kontajnery na tradičných miestach a podľa požiadaviek zástupcov bytových domov. celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor:
sčíanie

Informácia o základných výsledkoch zo Sčítania domov a bytov 2021

Naše mesto Tvrdošín má k termínu sčítania 1.1.2022 – počet obyvateľov s trvalým pobytom 8.952 celý text

ostatné | 17. 1. 2022 | Autor:
#

MANUÁL pre domácnosť pri ochorení COVID-19

Od 25.01.2022 platí nová vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov. Žilinský samosprávny kraj podľa nej pripravil prehľadný manuál, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie. celý text

ostatné | 7. 1. 2022 | Autor:
Covid -19

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie a PCR testovanie - samoplatci

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska je antigénové testovanie a PCR testovanie - pre samoplatcov.
z technických príčin zatvorené na neurčito. celý text

ostatné | 6. 1. 2022 | Autor:
#

Tvrdošínčania majú veľké a žičlivé srdce

Napriek nepriaznivej dobe, keď sme často izolovaní, strácame sociálne kontakty a bojíme sa neraz o svoju prácu, sme zažili  krásny príklad ľudskej spolupatričnosti a nesebeckosti. celý text

ostatné | 3. 1. 2022 | Autor:
#

Necestujte do školy – cestujte so školou.

Svojimi projektami sa Gymnázium v Tvrdošíne radí medzi najaktívnejšie stredné školy nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska. celý text

ostatné | 2. 1. 2022 | Autor:
Rekonštrukcia chodby ZŠ MM

Rekonštrukcia chodby a stropov v triedach v ZŠ M. Medveckej

V ZŠ M. Medveckej prebehla rekonštrukcia chodbových priestorov a stropov v triedach. celý text

ostatné | 2. 1. 2022 | Autor:
#

Oravice v týchto dňoch

Prinášame Vám niekoľko záberov z Oravíc v týchto dňoch. celý text

ostatné | 1. 1. 2022 | Autor:
#

Na objekte MsÚ prebehla rekonštrukcia

Od 07.06.2021 sa rozbehli práce na výmene okien. Namiesto pôvodných, technicky nevyhovujúcich sa osadzujú nové drevené okná, ktoré svojim dizajnom lepšie zapadnú do historickej budovy MsÚ. Následne sa zrekonštruovala fasáda a vnútorné priestory MsÚ. celý text

ostatné | 1. 1. 2022 | Autor:
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V posledných týždňoch prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií na mnohých miestach nášho mesta.
Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 1. 1. 2022 | Autor:
zreknš

Zdravotné stredisko prešlo rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája 2020 prebiehala v zdravotnom stredisku v Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor:
#

Ukončenie projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia

Mesto Tvrdošín a Gmina Kościelisko zrealizovali za dva roky jedinečný projekt cestovného ruchu.

celý text

ostatné | 2. 10. 2021 | Autor:
#

Skládka odpadov Jurčov laz

Zrealizované práce zabezpečili úplné oddelenie jestvujúcej 2. kazety skládky odpadov tak, aby nebola technicky ani fyzicky prepojená s 1. uzatvorenou a zrekultivovanou kazetou a tým splnila požiadavky v zmysle novej legislatívy. celý text

ostatné | 2. 10. 2021 | Autor:
Spoločenská sála 2

O spoločenskú sálu po zrekonštruovaní je veľký záujem

Zrekonštruovaná spoločenská sála je v plnej prevádzke. celý text

ostatné | 2. 10. 2021 | Autor:
#

Náučný chodník v Oraviciach prešiel rekonštrukciou

Využívaný Náučný chodník v Oraviciach prešiel od polky apríla rekonštrukciou.

Čítaj viac... celý text

ostatné | 2. 10. 2021 | Autor:
#

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v Krásna hôrka, lokalita IBV Hrady

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor "nariaďuje" konanie o začatí jednoduchých
pozemkových úprav v Krásna Hôrka, lokalita IBV Hrady.
Čítaj ďalej ... celý text

oznamy, ostatné | 6. 9. 2021 | Autor:
#

Zákaz vstupu na stavenisko Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná!

Žiadame občanov o rešpektovanie zákazu vstupu na stavenisko najmä v úseku križovania cyklistického chodníka medzi Tvrdošínom a Nižnou! celý text

oznamy, ostatné | 4. 8. 2021 | Autor:
#

Ak správne triedime, svet je krajší!

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie spojené s odpadom. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor:
#

Čistejšie ovzdušie.

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie. No v dnešnej dobe je jeho kvalita ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac antropogénnymi zdrojmi, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na životné podmienky. Čítaj ďalej... celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor:
#

Odpustová sv. omša v Oraviciach

V nedeľu, 25. júla 2021 sa o 11.00 hod. v amfiteátri v Oraviciach uskutočnila tradičná odpustová sv. omša. Celebrovali ju dekan Mgr. Marián Pánik a ThDr. Štefan Tuka, PhD. celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor:
#

Práce na mikroprojekte finišujú

Z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je realizovaný mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín“. celý text

ostatné | 28. 6. 2021 | Autor:
#

Rekonštrukcia oplotenia cintorína v mestskej časti Medvedzie

V mestskej časti Medvedzie prebehla rekonštrukcia časti oplotenia cintorína, ktorá mala narušenú statiku a hrozila pádom na blízke hrobové miesta. Pôvodná narušená časť oplotenia musela byť opatrne úplne asanovaná a na jej mieste bolo vybudované nové oplotenie na nových základoch. celý text

ostatné | 25. 6. 2021 | Autor:
#

Kontrolný deň na stavbe "Rychlostná cesta R3"

V priestoroch zasadačky mestského úradu sa v stredu 21. apríla uskutočnil kontrolný deň  na stavbe „Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín-Nižná„ za účasti generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti pána Juraja Tlapu, primátora mesta Ivana Šašku a ďalších projekčných a dodávateľských firiem. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:
Infocentrum 20

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:
#

Na cyklochodníku medzi Tvrdošínom, Nižnou a Trstenou prebieha rozšírenie trasy

Na cyklochodníku Trstená - Tvrdošín – Nižná prebiehajú brigády na vybudovanie časti trasy cyklochodníka, ktorá vedie pod pripájačom k rýchlostnej ceste R3 popri rieke Oravica do Trstenej. celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:
#

Nordic Walking Orava 2021

Už po štvrtýkrát sa Oravice stali centrom priaznivcov cvičenia nordic walking na Slovensku. celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:
#

Zamestnajte sa už teraz v budúcej predajni Kauflandu v Tvrdošíne

Maloobchodná sieť tento rok na jeseň otvorí svoju prvú predajňu aj na hornej Orave, v Tvrdošíne. Nových kolegov však hľadá už teraz. Zoznámte sa s prácou v Kauflande. Čítaj viac ... celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:
#

Medzinárodné projekty v ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy spolu so svojimi pedagógmi zapojili do medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+ a to hneď do štyroch. celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná