Obsah

Správy

#

Realizácia náučného chodníka finišuje

Oravice sa stali obľúbeným rekreačným miestom vďaka veľmi dobrým klimatickým podmienkam a kultivovanému prostrediu. celý text

ostatné | 3. 9. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Stromy priateľstva budú pripomínať spoločné úsilie

Relaxačný chodník rozšíril turistickú infraštruktúru v mestskej časti Oravice. celý text

ostatné | 10. 7. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Otvorenie relaxačno-náučného chodníka

Slávnostné otvorenie relaxačno-náučného chodníka so športovo poznávacím dňom pre deti a mládež v Oraviciach sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2014 o 11.00 hod. Uskutočnil sa aj náučno-relaxačný prechod pre hendikepované osoby. celý text

ostatné | 13. 5. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Relaxačný chodník bude tvoriť začiatok lesoparku v Oraviciach

Projekt Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku – šanca slovensko-poľského pohraničia sa dostáva do záverečnej fázy. celý text

ostatné | 11. 4. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Chodník zabezpečí bezpečný pohyb aj ľuďom s obmedzenou pohybovou schopnosťou

Relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica o rozpočtovom náklade cca 130.000 eur bol začatý v predchádzajúcom roku. V tomto roku budú dokončené pozdĺž trasy v dĺžke 2,1 km tri prístrešky, náučné tabule s popisom fauny a flóry, historickým a súčasným popisom územia Oravíc, bude osadený doplnkový mobiliár lavičky, odpadkové koše a doplnená výsadba zelene. celý text

ostatné | 17. 3. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách hranice

V gmine Kościelisko otvorili chodník pre peších a cyklistov za účasti pracovníkov mestského úradu nášho mesta. celý text

ostatné | 3. 1. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Relaxačný chodník

Najväčšia investícia v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja slovensko – poľského pohraničia“ nazvaná „Realizácia chodníka“ je ukončená. Informačná tabuľa umiestnená pri diele v zmysle pravidiel pre publicitu informuje návštevníkov centra cestovného ruchu - Oravíc o projekte spolufinancovanom z prostriedkov Európského fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. celý text

ostatné | 18. 6. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia

Projekt rieši výstavbu nového relaxačno-poznávacieho chodníka vedúceho pozdĺž rieky Oravica, ktorého začiatok bude pri odbočke na most Rakytňák. Koniec asfaltového chodníka bude pri parkovisku Meander park Oravice v celkovej dĺžke 2,1 km. Pozdĺž tejto trasy bude vybudované parkovisko, umiestnené oddychové prístrešky, informačno-náučné tabule o faune a flóre Oravíc, lavičky a vysadené dreviny. celý text

ostatné | 17. 5. 2013 | Autor: Správca Webu