Obsah

ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA

(mimo doby pravidelného preskúšania)
 • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA:
 • Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu!
 • Postarajte sa o deti bez dozoru!
 • Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!