Obsah

Územný plán mesta Tvrdošín

Zverejnenie územného plánu mesta Doplnok č.1 Oravice:

Oznámenie o začatí pripomienkového konania

upno-oznam.pdf

UPN Oravice - Návrh - Záväzná časť

upno-zc.pdf

UPN Oravice - Návrh - Smerná časť

upno-sc.pdf

Výkres č.1 - Širšie vzťahy

v1.pdf

Výkres č.2 - Komplexný výkres 1:10000

v2.pdf

Výkres č.3 - Komplexný výkres 1:5000

v3.pdf

Výkres č.4 - Doprava

v4.pdf

Výkres č.5 - Vodovod

v5.pdf

Výkres č.6 - Kanalizácia

v6.pdf

Výkres č.7 - Elektrina, Plyn, Teplo

v7.pdf

Výkres č.8 - Ochrana prírody

v8.pdf

Výkres č.9 - Vyhodnotenie dôsledkov

v9.pdf

Výkres č.10 - Záväzné časti

v10.pdf

Stránka

  • 1