Obsah

Obdobie 2010 - 2014

Mestské  zastupiteľstvoUstanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 20. decembra 2010. Novozvolený primátor mesta Ing. Ivan Šaško zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Rovnako aj 13 novozvolených poslancov zložilo sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

 

Poslanci mestského zastupiteľstva:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Mgr. Vlasta Jančeková Ján Gonda Mgr. Dušan Šoltés
Mgr. Vlasta Jančeková Ján Gonda Mgr. Dušan Šoltés

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

MUDr. Ján Jelenčík PhDr. Miroslav Gabara  
MUDr. Ján Jelenčík PhDr. Miroslav Gabara  

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

Jozef Belopotočan MUDr. Stanislav Fukas  
Jozef Belopotočan MUDr. Stanislav Fukas  

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

Milan Kuriak Mgr. Roman Mojš  
Milan Kuriak Mgr. Roman Mojš  

VOLEBNÝ OBVOD č. 5

Mgr. Erik Gandi MUDr. Anna Medvecká  
Mgr. Erik Gandi MUDr. Anna Medvecká  

VOLEBNÝ OBVOD č. 6

Milan Kováč    
Milan Kováč    

VOLEBNÝ OBVOD č. 7

Magdaléna Lucká    
Magdaléna Lucká    


Kontakty na poslancov mestského zastupiteľstva:

Meno E-mail Telefón
Mgr. Vlasta Jančeková zastupca@tvrdosin.sk 0903 529 758
Ján Gonda autojangonda@gmail.com 0903 012 303
Mgr. Dušan Šoltés dusan.dusan@szm.sk 0908 220 711
MUDr. Ján Jelenčík jelencik@orava.sk 0907 811 033
PhDr. Miroslav Gabara miroslavgabara@zoznam.sk 0948 466 408
Jozef Belopotočan   0907 284 398
MUDr. Stanislav Fukas fukas@orava.sk 0905 387 616
Milan Kuriak milankuriak@orava.sk 0905 443 274
Mgr. Roman Mojš romanmojs@centrum.sk 0944 330 999
Mgr. Erik Gandi e.gandi@orava.sk 0949 557 713
Milan Kováč   0944 939 274
Magdaléna Lucká mag.lucka@gmail.com 0908 760 405

 

Všeobecný kontaktný e-mail na mestské zastupiteľstvo:
podatelna@tvrdosin.sk  - do správy treba napísať meno poslanca, ktorému je email určený.