Obsah

ČinnosŤ

Hlavička

Plány činnosti

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2012 Stiahnuté: 174x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2013 Stiahnuté: 192x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2014 Stiahnuté: 171x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2015 Stiahnuté: 165x

Činnosť

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2011 Stiahnuté: 190x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2012 Stiahnuté: 191x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2014 Stiahnuté: 180x

Z činnosti MO MS v Tvrdošíne v roku 2012 Stiahnuté: 203x

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2011 Stiahnuté: 176x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2012 Stiahnuté: 166x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne január 2013 Stiahnuté: 182x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2013 Stiahnuté: 155x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne apríl 2013 Stiahnuté: 173x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne jún 2013 Stiahnuté: 193x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne august 2013 Stiahnuté: 157x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2013 Stiahnuté: 169x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne marec 2015 Stiahnuté: 185x

Valné zhromaždenie

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 01.08.2011 Stiahnuté: 173x

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 10.07.2013 Stiahnuté: 174x

Stránka

  • 1