Obsah

ČinnosŤ

Hlavička

Plány činnosti

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2012 Stiahnuté: 124x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2013 Stiahnuté: 142x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2014 Stiahnuté: 124x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2015 Stiahnuté: 120x

Činnosť

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2011 Stiahnuté: 141x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2012 Stiahnuté: 136x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2014 Stiahnuté: 133x

Z činnosti MO MS v Tvrdošíne v roku 2012 Stiahnuté: 158x

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2011 Stiahnuté: 130x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2012 Stiahnuté: 121x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne január 2013 Stiahnuté: 137x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2013 Stiahnuté: 115x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne apríl 2013 Stiahnuté: 124x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne jún 2013 Stiahnuté: 138x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne august 2013 Stiahnuté: 122x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2013 Stiahnuté: 122x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne marec 2015 Stiahnuté: 138x

Valné zhromaždenie

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 01.08.2011 Stiahnuté: 125x

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 10.07.2013 Stiahnuté: 132x

Stránka

  • 1