Obsah

ČinnosŤ

Hlavička

Plány činnosti

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2012 Stiahnuté: 105x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2013 Stiahnuté: 123x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2014 Stiahnuté: 111x

Plán činnosti MO MS v Tvrdošíne na rok 2015 Stiahnuté: 105x

Činnosť

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2011 Stiahnuté: 122x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2012 Stiahnuté: 115x

Správa o činnosti MO MS v Tvrdošíne za rok 2014 Stiahnuté: 111x

Z činnosti MO MS v Tvrdošíne v roku 2012 Stiahnuté: 141x

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2011 Stiahnuté: 113x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2012 Stiahnuté: 110x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne január 2013 Stiahnuté: 118x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne február 2013 Stiahnuté: 104x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne apríl 2013 Stiahnuté: 112x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne jún 2013 Stiahnuté: 117x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne august 2013 Stiahnuté: 110x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne november 2013 Stiahnuté: 107x

Zápisnica zo zasadnutia výboru MO MS v Tvrdošíne marec 2015 Stiahnuté: 117x

Valné zhromaždenie

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 01.08.2011 Stiahnuté: 109x

Zápisnica z Valného zhromaždenia miestneho odboru Matice slovenskej v Tvrdošíne uskutočneného dňa 10.07.2013 Stiahnuté: 110x

Stránka

  • 1