Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Informácie

VoľbY prezidenta slovenskej republiky 2019:

Mesto Tvrdošín oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je: podatelna@tvrdosin.sk

Mesto Tvrdošín oznamuje, že elektronická adresa na doručenie  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je: podatelna@tvrdosin.sk

Informácie

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Výsledky!!!

Nález Ústavného súdu Slovenskej Republiky 46-2018-36

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2016:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

Výsledky!!!

VoľbY prezidenta slovenskej republiky 2014:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2012:

Výsledky!!!