Obsah

Voľby

Voľby do NR SR 2020:

Mesto Tvrdošín zverejňuje v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Elektronickú adresu na doručovanie "Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie": podatelna@tvrdosin.sk
Vzor "Oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie" nájdete s ďalšími informáciami na stránke: https://www.minv.sk/?nr20-info2

Mesto Tvrdošín zverejňuje elektronickú adresu evidencia@tvrdosin.sk na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia.

Usmernenie voľby poštou pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je uverejnené na stránke: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou

Informácie pre voliča

Informácie

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Výsledky!!!

VoľbY prezidenta slovenskej republiky 2019:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Výsledky!!!

Nález Ústavného súdu Slovenskej Republiky 46-2018-36

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2016:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

Výsledky!!!

VoľbY prezidenta slovenskej republiky 2014:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2012:

Výsledky!!!

Výsledky všetkých volieb od roku 1990