Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Výsledky!!!

 

Informácie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Tvrdošín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne

 

Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Tvrdošíne:
Mgr. Klementína Šaradinová
tel.: 043/5309013, 0907 179 008, socialne@tvrdosin.sk
 

Delegovanie člena a náhradníka do volebných komisií politickou stranou alebo koalíciou politických strán:

  • do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva do 11.9.2018,
  • do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva do 11.10.2018

Vzory oznámenia o delegovaní do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie nájdete na tejto adrese: https://www.minv.sk/?oso18-info2

Oznámenie o delegovaní sa doručuje primátorovi mesta Tvrdošín

  • v listinnej forme na adrese: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín, alebo
  • elektronicky na adrese podatelna@tvrdosin.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2016:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

Výsledky!!!

Voľba prezidenta slovenskej republiky 2014:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2012:

Výsledky!!!