Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Informácie

Preberanie kandidátnych listín na Mestskom úrade, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín:

pondelok – piatok: od 9.00 hodiny do 14.00 hodiny,
11. septembra 2018: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny
obedná prestávka: 10.30 - 12.30

Pre detailnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín Vám dávame do pozornosti aj webovú stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-vuc, na ktorej sú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN A POVINNÝCH PRÍLOH nájdete na tejto adrese:
https://www.minv.sk/?oso18-info2

Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Tvrdošíne:
Mgr. Klementína Šaradinová
tel.: 043/5309013, 0907 179 008, socialne@tvrdosin.sk

 

Delegovanie člena a náhradníka do volebných komisií politickou stranou alebo koalíciou politických strán:

  • do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva do 11.9.2018,
  • do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva do 11.10.2018

Vzory oznámenia o delegovaní do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie nájdete na tejto adrese: https://www.minv.sk/?oso18-info2

Oznámenie o delegovaní sa doručuje primátorovi mesta Tvrdošín

  • v listinnej forme na adrese: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín, alebo
  • elektronicky na adrese podatelna@tvrdosin.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2016:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

Výsledky!!!

Voľba prezidenta slovenskej republiky 2014:

Výsledky!!!

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013:

Výsledky!!!

Voľby do NR SR 2012:

Výsledky!!!