Obsah

Symboly mesta

Erb mesta Tvrdošín
Erb mestaV modrom štíte je šikmé strieborné skalné bralo, po ktorom kráča zlatá líška.
Erb mesta Tvrdošín je zaregistrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou T-12/91. 
Žlto-modro-biely erb s korunkou zvýrazňuje skutočnosť, že mesto bolo užívateľom kráľovských výsad. Podkladom erbu je strieborné trojvršie, ktoré označuje vrchovatú karpatskú krajinu, po ktorom kráča zlatá líška. Líška v heraldickej reči znamená, že v rozsiahlom chotári Tvrdošína boli výborné poľovnícke revíry kožušinovej zvery. Celý gotický štít je z ľavej i pravej strany obklopený kartušou - volutovitou, v hornej časti stočenou ozdobou pripomínajúcou tulipán, ukončenou zahrotenou svorkou. Po stranách visia strapce vavrínových listov, ktoré svojím obrysom pripomínajú líščie chvosty alebo klasy. Na vrchu je kráľovská koruna vyložená 12 drahokamami.

Erb na stiahnutie vo formáte .svg

 

Pečať mesta Tvrdošín

V strede pečiatky je zobrazená líška, kráčajúca po šikmom trojvrší.
Pečať mesta

V pečiatke Tvrdošína z roku 1867 s kruhopisom THURDOSSIN MEZOVÁROS PECSÉTJE je v jej strede zobrazená líška, stojaca na trojvrší. Pečať sa stala podkladom aj pre návrh erbu vtedajšieho mestečka koncom 19. storočia.

Z roku 1793 a z 19. storočia sú však známe aj pečatidlá, v strede ktorých je v štíte zobrazená líška, kráčajúca po šikmom trojvrší. Informáciu o pečatidle z roku 1793 poskytuje list richtára Kršáka z roku 1878, ktorý je v Altenburgerovej zbierke pečatí v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. Šikmé trojvršie sa interpretovalo aj ako svah či stráň a zobrazovalo sa zelenou farbou.

Pri obnove mestských symbolov v rokoch 1978 – 1980 sa vtedajší autor návrhu erbu akad. Sochár Viktor Mikuš dôsledne pridržiaval verného obsahu spomenutých pečatidiel.

 

Vlajka mesta Tvrdošín
Vlajka mestaVlajku mesta tvorí 9 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky trikrát vo farbách žltá, modrá a biela. Vlajka je ukončená zástrihom. Pomer šírky a dĺžky mestskej vlajky je 1:2. Ležatý obdĺžnik, vodorovne rozdelený na 9 pruhov s trojnásobným usporiadaním farieb zhora nadol: žltá, modrá, biela. Stred nakrojeného klinu je v jednej tretine dĺžky vlajky sprava.

 

Za správnosť a obsah zodpovedá : Mgr. Anna Čelková