Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 316x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 229x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 145x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 157x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 162x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 240x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 195x

Školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 24x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 20x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 24x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 15x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 22x

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 81x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 140x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 77x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 82x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 83x

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 308x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 329x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 271x

Stránka