Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 648x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 336x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 196x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 230x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 250x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 415x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 268x

Školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 32x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 41x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 30x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 58x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 57x

Školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 102x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 157x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 242x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 94x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 115x

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 372x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 352x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 180x

Stránka