Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 198x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 173x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 116x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 128x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 130x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 161x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 157x

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 41x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 46x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 34x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 36x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 33x

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 198x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 200x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 169x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 170x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 142x

Školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 185x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 163x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 187x

Stránka