Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 176x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 148x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 102x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 112x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 115x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 138x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 141x

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 23x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 22x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 19x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 18x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 18x

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 170x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 172x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 145x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 152x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 128x

Školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 162x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 145x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 160x

Stránka