Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 404x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 257x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 162x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 179x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 188x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 303x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 220x

Školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 52x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 43x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 58x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 37x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 47x

Školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 170x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 185x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 101x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 112x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 115x

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 405x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 395x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 376x

Stránka