Obsah

Školský úrad

Školský úrad Stiahnuté: 95x

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 Stiahnuté: 85x

Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011 Stiahnuté: 53x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 Stiahnuté: 66x

Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012-2013 Stiahnuté: 63x

Prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 72x

Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012 Stiahnuté: 83x

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 99x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 99x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 82x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 85x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 74x

Školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 91x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 104x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 96x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín Stiahnuté: 102x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín Stiahnuté: 88x

Školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín Stiahnuté: 72x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín Stiahnuté: 83x

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Tvrdošín Stiahnuté: 79x

Stránka