Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

Životné prostredie

Výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  pdf

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na mestký úrad vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa 
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie 
 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny 
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou 
 5. odôvodnenie žiadosti

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy: 

 1. kópiu listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace 
 2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce
 3. kópiu katastrálnej mapy so zakreslením dreviny alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

Poplatok

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  (Položka 160 Sadzobníka správnych poplatkov) nasledovne:

Fyzická osoba ....................................10 €
Právnická osoba ..............................100 €

Lehota:

 • do 30 dní odo dňa začatia konania
 • v zložitých prípadoch, môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 4 mesiace,
 • ak je dôvodom na predĺženie lehoty potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny, lehota na vybavenie môže byť predĺžená najviac na jeden rok.

Predpisy:

 • zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

Zverejňovanie

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
polojasno 24 °C 9 °C
polojasno, mierny východný vietor
vietorV, 3.89m/s
tlak1020hPa
vlhkosť35%
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:879
TÝŽDEŇ:879
CELKOM:2472604

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partnerské weby