Obsah

Okresné mesto

 

Mesto Tvrdošín sa stalo od 24. júla 1996 okresným mestom.

okres

Rozloha: 479 km²
Počet obyvateľov: 35 062
   
EČV: TS
Telefónna predvoľba: 043
   
Kód okresu:   
Členenie
Mestá: 2
Obce: 13


Mesto Tvrdošín je administratívnym centrom okresu, nachádzajúcim sa v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Okres susedí s tromi okresmi Žilinského kraja (Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a Námestovo) a jeho východná hranica je súčasne štátnou hranicou s Poľskom. Do záujmového územia okresného mesta Tvrdošín patrí mesto Trstená, obce Brezovica, Čimhová, Vitanová, Liesek, Zábiedovo, Štefanov nad Oravou, Suchá Hora, Hladovka, Nižná nad Oravou, Zemianska Dedina, Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, Podbiel. Mesto Tvrdošín plní vzhľadom na postavenie v sídelnej sieti polohový potenciál vo väzbe na medzinárodný dopravný ťah. Blízkosťou hraničného prechodu s Poľskom, štruktúrou výrobných podnikov, rekreačného zázemia tvoreného riekami Orava a Oravica, termálnym prameňom v Oraviciach ako aj prírodnými danosťami, plní Tvrdošín funkciu kultúrno-spoločenského, administratívno-správneho, hospodárskeho a rekreačného centra okresu.

 

Mestské časti a celková výmera katastrálneho územia

Mesto v súčasnosti pozostáva z mestských častí: Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice. Medvedzie vzniklo v roku 1355 ako zemianska obec. K Tvrdošínu bolo pričlenené v roku 1967, Krásna Hôrka vznikla v roku 1420 valašskou kolonizáciou obyvateľov z Nižnej a k mestu bola pričlenená v roku 1974. Od roku 1659 patrí mestu chotár osady Bystrá - dnešné Oravice.

Katastrálne územie mestskej časti Tvrdošín je 1 943,4758 ha, mestskej časti Medvedzie 548,1433 ha, mestskej časti Krásna Hôrka 1 154,1388 ha. Celková výmera vrátane mestskej časti Oravice  - 2 009,5107 ha  je   5 655,2686  ha.

                   

                      

Za správnosť a obsah zodpovedá :  Mgr. Čajková