Obsah

Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice - TvrdošÍn

Interreg V-A

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Názov mikroprojektu:   Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice - Tvrdošin

Prioritná os:                     Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ:                 Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva

                                             návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie 090:      Cyklistické trasy a turistické chodníky

Typ mikroprojektu:        Spoločný

Číslo projektu:                 INT/ET/TAT/1/III/B/0235

 

Vedúci partner projektu: Gmina Kościelisko (www.koscielisko.com.pl)

 

Projektový partner:        Mesto Tvrdošín

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je podpora ekonomického rozvoja poľsko-slovenského pohraničia vytvorením nových produktov cestovného ruchu založených na prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu s využitím infraštruktúry malej architektúry, ktorá rozšíri možnosti využitia cyklistickej a cykloturistickej trasy Kościelisko – Witów - Oravice - Tvrdošín spájajúcej poľsko-slovenské pohraničné oblasti.

Činnosti vykonávané v rámci hlavného cieľa:

- Realizácia prvkov malej architektúry (prístrešky, altánky) týkajúce sa osobnej, pešej a cyklistickej dopravy pozdĺž trasy Kościelisko - Witów - Orawice - Tvrdošín.

- Workshopy pre subjekty zapojené do prípravy turistickej ponuky regiónu.

- Organizácia zájazdu a cyklistickej rally na podporu cyklistickej a pešej trasy Kościelisko - Witów - Oravice - Tvrdošín.

 

V Tvrdošíne, v rámci novovytvorenej cykloturistickej trasy v dĺžke 14,7 km, budú vybudované altánky na najvyššom bode cyklotrasy na Javorovom vrchu a v Oraviciach. Oddychová zóna (sedenie) pre cyklistov bude pri Vyrovnávacej nádrži na rieke Orava a Nad Úplzňou pri rozhľadni nad Tvrdošínom.

Pri altánkoch a oddychových zónach bude umiestnených 8 informačných tabúľ s mapami, informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve danej oblasti, s označením propagujúcim Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 a informáciou o spolufinancovaní z Európskej únie. Informačné tabule budú doplnené o novátorský systém QR kódov.

Mesto Tvrdošín pripraví Deň cykloturistiky s prednáškami o prírodnom a kultúrnom dedičstve za účasti vedúceho partnera. Zúčastnia sa ho žiaci, študenti a zástupcovia samospráv a podnikateľov, ktorí absolvujú cyklotúru po novovytvorenej trase v časti mesta Tvrdošín.

Publikácia, vydaná v počte 1000 kusov v troch jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky) s názvom "Spoznávajme prírodné a kultúrne hodnoty Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko", bude obsahovať samostatnú mapovú časť s popisom cyklistickej trasy a nadväznosťou na cyklistickú trasu z projektu "Aktívna turistika  - kľúč k rozvoju pohraničia" spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Obdobie realizácie: apríl – december 2020

Správy

ukončenie projektu

Mikroprojekt je ukončený

Propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva nášho mesta bola naplnená v plnej miere. celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor: Mgr. Erika Čajková
intereg

Cykloturistický deň

Pri príležitosti ukončenia mikroprojektu Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín pripravuje mesto  27. augusta Cykloturistický deň, ktorého sa zúčastnia zástupcovia nášho mesta, Gminy Kościelisko, Žilinského samosprávneho kraja, podnikatelia a študenti. celý text

ostatné | 18. 8. 2021 | Autor: Mgr. Erika Čajková
#

Práce na mikroprojekte vstupujú do záverečnej fázy .

Súbežne s projektom „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia“ prebiehal mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín“, ktorý je tiež realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Mgr. Erika Čajková
Projekt rozšíri možnosti cykloturistiky 1

Projekt rozšíri možnosti cykloturistiky

Po VIII. zasadnutí Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vieme výsledok. Spoločný projekt s názvom Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdosin bol úspešný. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: