Obsah

Bytový fond mesta

Mesto má vo vlastníctve nájomné byty v bytových domoch:

256/50 – 40 bytov

259/51 – 16 bytov

262/52 – 24 bytov

264/53 – 27 bytov

906/29 – 6 bytov

254 - 1 byt

 

Prenajaté byty


 

Evidencia žiadostí a prideľovanie mestských nájomných bytov

 

Tlačivá

Pokiaľ máte záujem o pridelenie bytu a spĺňate kritériá v zmysle VZN č. 2/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Tvrdošín, stiahnite si nasledujúce tlačivo, vyplňte ho a spolu s potrebnými dokladmi  pošlite poštou na našu adresu Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín alebo prineste osobne na Mestský úrad - kancelária prvého kontaktu.

Súčasťou žiadosti o pridelenie bytu je Potvrdenie ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa žiadateľa a všetkých osôb uvedených na danej žiadosti (napr. i poberanie dôchodku, sociálne dávky, živnostníci - daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie) a právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedených žiadateľov).

 

 

 

 

Voľné byty

Všetky byty sú prenajaté.