Obsah

Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Hrady Krásna Hôrka

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v Krásna hôrka, lokalita IBV Hrady

Nariadenie konania o začatí JPU_Krásna hôrka_IBV_HRADY.pdf 01.10.2021

Stránka

  • 1