Obsah

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU JAVOV PO VYHLÁSENÍ 2 A 3 STUPŇA HYDROLOGICKEJ ALEBO METEOROLOGICKEJ VÝSTRAHY

 

Maximálna teplota

2. stupeň - dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu (Teplota, > 35°C):

 • vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 • dodržiavať pitný režim.

3. stupeň - dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu (Teplota, > 40°C):

 • vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • dodržiavať pitný režim,
 • nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 • pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

 

Minimálna teplota

2. stupeň - dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu (M2, < -20°C). Silný mráz:

 • chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
 • chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
 • vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň - dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30°C). Veľmi silný mráz:

 • urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
 • vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
 • chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

 

Vietor

2. stupeň - výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť

(V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):

 • nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • nepúšťať von deti,
 • zabezpečiť domáce zvieratá,
 • neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
 • zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
 • pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň - výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch)

rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

 • keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
 • nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • nepúšťať von deti,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 • zabezpečiť žeriavy.

 

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň - intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 • zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň - mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
 • obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

 

Sneženie

2. stupeň - silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:

 • na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
 • vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 • v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3. stupeň - mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:

 • obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

 

Poľadovica

2. stupeň - intenzívna tvorba poľadovice:

 • obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
 • upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň - mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

 • obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
 • upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

 

Búrky

2. stupeň - výskyt silných búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom

(BD2, >30mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

 • nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • zabezpečiť domáce zvieratá,
 • neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 • vo voľnej krajine búrku prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
 • nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 • opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň - výskyt mimoriadne silných búrok spojených s prívalovými zrážkami

s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

 • keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 • nepúšťať von deti,
 • neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 • opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 • zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

 

Dážď

2. stupeň - výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):

v prípade kritického nedostatku času:

 • Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

pokiaľ máte dostatok času:

 • vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
 • uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 • pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 • odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informovať svojich susedov,
 • pripraviť evakuáciu zvierat,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň - výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za 12h):

 • dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
 • opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 • odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

 

Hmla

2. stupeň - výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):

 • Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbliťžšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň - výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):

 • Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.