Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Mesto Tvrdošín

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Obdobie 2018 - 2022

Obdobie 2014 - 2018

Obdobie 2010 - 2014