Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

2011

Zmluvy 2011

 

P.č . Číslo ZMLUVY Zverejnené Účinné
1. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 2 / 2011  10.1.2011 11.1.2011
2. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 3 / 2011  10.1.2011 15.1.2011
3. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 4 / 2011  10.1.2011 17.1.2011
4. Zmluva č. 402/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 14.1.2011 15.1.2011
5. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 5 / 2011  17.1.2011 18.1.2011
6. Zmluva č. 501/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 18.1.2011 19.1.2011
7. zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 6 / 2011  18.1.2011 19.1.2011
8. Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MSKS 7 / 2011  20.1.2011 21.1.2011
9. Zmluva č.1/2011 20.1.2011 21.1.2011
10. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 8 / 2011  20.1.2011 22.1.2011
11. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 9 / 2011  21. 1,2011 22.1.2011
12. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 10/2011 25.1.2011 27.1.2011
13. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 11/2011 25.1.2011 28.1.2011
14. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 12/2011 25.1.2011 29.1.2011
15. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub 20.1.2011 21.1.2011
16. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolnotenisový klub 20.1.2011 21.1.2011
17. Zmluva 44/A/2011 o určení platcu faktúr za vodné 21.1.2011 24.1.2011
18 Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ Medvedzie 28.1.2011 31.1.2011
19. Zmluva č. 2510660 o užívaní programového produktu 28.1.2011 31.1.2011
20. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 429/30700/2011/1689/Tvrdošín 4.2.2011 5.2.2011
21. ZMLUVA 94140 o užívaní programového produktu 7.2.2011 8.2.2011
22. ZMLUVA 502/2011 o užívaní skládky Jurčov Laz Tvrdošín 7.2.2011 8.2.2011
23. Dohoda o skončení zmluvy o nájme 10.2.2011 11.2.2011
24. ZMLUVA o poskytnutí dotácie - Mestský futbalový oddiel 10.2.2011 11.2.2011
25. Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 13/2011 10.2.2011 11.20.2011
26. Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 14/2011 13.2.2011 14.2.2011
27. Mandátna zmluva na stavebný dozor na stavbu "Zberný dvor Tvrdošín" 14.2.2011 15.2.2011
28. Kúpna zmluva na stavbu "Zberný dvor Tvrdošín" 14.2.2011 15.2.2011
29. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 16.2.2011 17.2.2011
30. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 15/2011 16.2.2011 17.2.2011
31. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 16/2011 16.2.2011 17.2.2011
32. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 17/2011 17.2.2011 19.2.2011
33. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 18/2011 17.2.2011 20.2.2011
34. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 19/2011 22.2.2011 23.2.2011
35. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 20/2011 22.2.2011 23.2.2011
36. Kúpna ZMLUVA na kúpu motorového vozidla 25.2.2011 26.2.2011
37. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve na stavebný dozor na stavbu "Zberný dvor Tvrdošín" 25.2.2011 26.2.2011
38. Dodatok č.1 k zmluve na vykonanie služby v rozsahu propagácie a reklamy projektu "Zberný dvor Tvrdošín" 25.2.2011 26.2.2011
39. ZMLUVA 405/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 25.2.2011 26.2.2011
40. Zmluva 401/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnérmi 25.2.2011 26.2.2011
41. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 21/2011 25.2.2011 26.2.2011
42. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 22/2011 25.2.2011 26.2.2011
43. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 28.2.2011 1.3.2011
44. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 28.2.2011 1.3.2011
45. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 28.2.2011 1.3.2011
46. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 28.2.2011 1.3.2011
47. Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 28.2.2011 1.3.2011
48. Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o vládnom vodovodoch verejných kanalizáciách 28.2.2011 1.3.2011
49. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 2.3.2011 3.3.2011
50. kúpnej zmluvy 116/30700/2011/Tvrdošín n. predaj pozemku 2.3.2011 3.3.2011
51. Zmluva o poskytnutí dotácie - Cestovný klub 3.3.2011 4.3.2011
52. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolnotenisový klub 3.3.2011 4.3.2011
53. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalovú klub 3.3.2011 4.3.2011
54. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytové pr . priestorov MSKS 23/2011 4.3.2011 5.3.2011
55. Zmluva o poskytnutie Dotácie - hnutie kresťanských pedagógov 4.3.2011 5.3.2011
56. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 4.3.2011 5.3.2011
57. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytové pr. priestorov MSKS 24/2011 4.3.2011 5.3.2011
58. Dodatok k ZMLUVY o poskytnutí NFP Na projekt "revitalizácia cia centra mesta Tvrdošín " 4.3.2011 5.3.2011
59 . Zmluva o krátkodobom prenájme nebytové pr . priestorov MSKS 25/2011 5.3.2011 6.3.2011
60. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub 9.3.2011 10.3.2011
61. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 9.3.2011 10.3.2011
62. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 9.3.2011 10.3.2011
63. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 26/2011 11.3.2011 12.3.2011
64. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 27/2011 11.3.2011 12.3.2011
65. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalovú klub 11.3.2011 12.3.2011
66. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov 11.3.2011 12.3.2011
67. rámcová kúpna zmluva 11.3.2011 12.3.2011
68. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 28/2011 15.3.2011 16.3.2011
69 . Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 29/2011 16.3.2011 17.3.2011
70. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz 17.3.2011 18.3.2011
71. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MSKS 30/2011 18.3.2011 19.3.2011
72 . Zmluva o krátkodobom prenájme neby. priestorov MSKS 31/2011 18.3.2011 19.3.2011
73. Zmluva o činnosti kontrolnej 19/2011 18.3.2011 19.3.2011
74 Zmluva o pripojení - DSI Data s.r.o. 21.3.2011 22.3.2011
75. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub 22.3.2011 23.3.2011
76 . Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Predmet obstarávania "Zberný dvor Tvrdošín" 25.3.2011 26.3.2011
77. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 32/2011 25.3.2011 26.3.2011
78. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub 29.3.2011 30.3.2011
79. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 33/2011 30.3.2011 31.3.2011
80. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 34/2011 31.3.2011 1.4.2011
81. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 35/2011 1.4.2011 2.4.2011
82. ZMLUVA o nájme mestského bytu 1.4.2011 2.4.2011
83. ZMLUVA o nájme mestského bytu 1.4.2011 2.4.2011
84. ZMLUVA o nájme mestského bytu 1.4.2011 2.4.2011
85. ZMLUVA o nájme mestského bytu 1.4.2011 2.4.2011
86. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 36/2011 1.4.2011 3.4.2011
87. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 37/2011 4.4.2011 5.4.2011
88. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 38/2011 6.7.2011 7.4.2011
89. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 39/2011 7.4.2011 8.4.2011
90. ZMLUVA o poskytnutí dotácie - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť 11.4.2011 12.4.2011
91. ZMLUVA o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 11.4.2011 12.4.2011
92. ZMLUVA o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 11.4.2011 12.4.2011
93. ZMLUVA o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 11.4.2011 12.4.2011
94. ZMLUVA o nájme mestského bytu 11.4.2011 12.4.2011
95. Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie 11.4.2011 12.4.2011
95. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 40/2011 12.4.2011 13.4.2011
96. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 41/2011 13.4.2011 14.4.2011
97. ZMLUVA o poskytnutí dotácie - Florbalový klub 14.4.2011 15.4.2011
98. ZMLUVA o poskytnutí dotácie - SOŠ lesnícka 14.4.2011 15.4.2011
99. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 42/2011 14.4.2011 15.4.2011
100. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 43/2011 15.4.2011 17.4.2011
101. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 44/2011 19.4.2011 20.4.2011
102. ZMLUVA o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 19.4.2011 20.4.2011
103. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 19.4.2011 20.4.2011
104. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 20.4.2011 21.4.2011
105. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu 20.4.2011 21.4.2011
106. ZMLUVA o krátkodobom nájme nebyt. priestorov MsKS 45/2011 27.4.2011 28.4.2011
107. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 46/2011 27.4.2011 30.4.2011
108. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský futbalový oddiel 28.04.2011 29.04.2011
109. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 3.5.2011 4.5.2011
110. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytové pr . priestorov MSKS 47/2011 6.5.2011 7.5.2011
110. Zmluva o nájme Mestského bytu 10.5.2011 11.5.2011
111. Zmluva o nájme Mestského bytu 10.5.2011 11.5.2011
112. Zmluva o nájme Mestského bytu 10.5.2011 11.5.2011
113. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 48/2011 10.5.2011 11.5.2011
114. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 49/2011 11.5.2011 12.5.2011
115. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 50/2011 10.5.2011 11.5.2011
116. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 51/2011 13.5.2011 14.5.2011
117. Zmluva č. 1 / 2011 o odbere elektrickej energie 13.5.2011 14.5.2011
118. Zmluva č. 2 / 2011 o odbere elektrickej energie 13.5.2011 14.5.2011
119. Zmluva č. 3 / 2011 o odbere vody 13.5.2011 14.5.2011
120. Zmluva č. 4 / 2011 o odbere vody 13.5.2011 14.5.2011
121. Zmluva č. 5 / 2011 o odbere vody 13.5.2011 14.5.2011
122. Zmluva č. 6 / 2011 o odbere vody 13.5.2011 14.5.2011
123. Zmluva č. 7 / 2011 o odbere vody 13.5.2011 14.5.2011
124. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 52/2011 16.5.2011 17.5.2011
125. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 53/2011 19.5.2011 20.5.2011
126. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 54/2011 19.5.2011 20.5.2011
127. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 55/2011 20.5.2011 21.5.2011
128. Zmluva o poskytnutí služby - Euro Dotácie 20.5.2011 21.5.2011
129. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 56/2011 21.5.2011 22.5.2011

 

130. Zmluva o poskytnutí dotácie - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 23.05.2011 24.05.2011
131. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 23.5.2011 24.5.2011
132. Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 23.5.2011 24.5.2011
133. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytové pr. priestorov MSKS 57/2011 23.5.2011 24.5.2011
134. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 24.05.2011 25.05.2011
135. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt.. priestorov MSKS 58/2011 26.5.2011 27.5.2011
136. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov laz 26.05.2011 27.05.2011
137. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov laz 26.5.2011 27.5.2011
138. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský futbalový oddiel 26.5.2011 27.5.2011
139. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 59/2011 27.5.2011 28.5.2011
140. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 60/2011 27.5.2011 28.5.2011
141. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 61/2011 28.5.2011 29.5.2011
142. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 62/2011 28.5.2011 29.5.2011
143. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2011-ZSM 30.5.2011 31.5.2011
144. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 30.5.2011 31.5.2011
145. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz 31.5.2011 1.6.2011
146. Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 2522011 1.6.2011 2.6.2011
147. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 3.6.2011 4.6.2011
148. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 63/2011 3.6.2011 4.6.2011
149. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 64/2011 3.6.2011 5.6.2011
150. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 65/2011 5.6.2011 6.6.2011
151. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 66/2011 6.6.2011 7.6.2011
152. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 67/2011 6.6.2011 7.6.2011
153. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 68/2011 8.6.2011 9.6.2011
154. Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4361/2011/2.3 8.6.2011 9.6.2011
155. Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na dodanie a odovzdanie tovaru, technologických strojov a zariadení k predmetu obstarávania Zberný dvor Tvrdošín -Redox, s.r.o. 10.6.2011 11.6.2011
156. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - Jurčov laz 14.6.2011 15.6.2011
157. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 69/2011 15.6.2011 16.6.2011
158. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - EkoFond n.f. 15.6.2011 16.6.2011
159. Poistná zmluva č. 5512033204 - havarijné poistenie 15.6.2011 16.6.2011
160. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2011-ZSM 17.6.2011 18.6.2011
161. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 70/2011 20.6.2011 21.6.2011
162. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 71/2011 20.6.2011 21.6.2011
163. Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2969/2011/2.5 21.6.2011 22.6.2011
164. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 72/2011 24.6.2011 25.6.2011
165. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 73/2011 27.6.2011 28.6.2011
166. Zmluva č. 1257 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
167. Zmluva č. 1258 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
168. Zmluva č. 1259 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
169. Zmluva č. 1260 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
170. Zmluva č. 1261 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
171. Zmluva č. 1262 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
172. Zmluva č. 1263 o prenájme miesta na pohrebisku 27.6.2011 28.6.2011
173. Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-5012/2011/8.1 27.6.2011 28.6.2011
174. Zmluva č. 32 o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikropojektov 27.6.2011 28.6.2011
175. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2011-DS 30.6.2011 1.7.2011
176. Zmluva č.12/2011-DS o nájme nebytových priestorov 30.6.2011 1.7.2011
177. Zmluva č. 14/2011-DS o nájme nebytových priestorov 30.6.2011 1.7.2011
178. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2011-ZSTv 30.6.2011 1.7.2011
179. Zmluva o dielo - Výmena okien ZUŠ Tvrdošín 30.6.2011 1.7.2011
180. Zmluva č. 401-1/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 6.7.2011 7.7.2011
181. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov - skládka Jurčov laz 1.7.2011 2.7.2011
182. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 74/2011 1.7.2011 2.7.2011
183. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov - skládka Jurčov laz 1.7.2011 2.7.2011
184. Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Stála krytá scéna v Oraviciach 5.7.2011 6.7.2011
185. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Revitalizácia centra mesta 6.7.2011 7.7.2011
186. Zmluva č. 402-3/2011 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi 6.7.2011 7.7.2011
187. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č. MK-6485/2011/9.2 6.7.2011 7.7.2011
188. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 76/2011 8.7.2011 9.7.2011
189. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 77/2011 13.7.2011 14.7.2011
190. Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Medvedzie 14.7.2011 15.7.2011
191. Dodatok č. 3 Kúpnej zmluvy - Redox, s.r.o. 15.7.2011 16.7.2011
192. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 15.7.2011 16.7.2011
193. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 78/2011 17.7.2011 18.7.2011
194. Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve - číslo mandatára 05/2009/MZ 18.7.2011 19.7.2011
195. Záložná zmluva č. 0600-PRB-2008/Z 18.7.2011 19.7.2011
196. Zmluva č. 0600-PRB-2008 18.7.2011 19.7.2011
197. Zmluva č. 16/2011-ZSM o nájme nebytových priestorov 18.7.2011 19.7.2011
198. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09/09-ZSM 18.7.2011 19.7.2011
199. Kúpna zmluva - predaj pozemkov - Kožienka 18.7.2011 19.7.2011
200. Kúpna zmluva - predaj pozemkov - Kajan 18.7.2011 19.7.2011
200. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 18.7.2011 19.7.2011
201. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 79/2011 19.7.2011 20.7.2011
202. Zmluva o dielo - prezentácia mesta Tvrdošín 19.7.2011 20.7.2011
203. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub 20.7.2011 21.7.2011
204. Zmluva o dielo č. 221 019/2011 20.7.2011 21.7.2011
205. Zmluva o dielo č. 221 029/2011 22.7.2011 23.7.2011
206. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 80/2011 22.7.2011 23.7.2011
207. Kúpna zmluva - Rímsko-katolícka cirkev 22.7.2011 23.7.2011
208. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 81/2011 24.7.2011 25.7.2011
209. Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve - číslo mandatára 05/2009/MZ 26.7.2011 27.7.2011
210. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dom služieb Medvedzie, práčovňa 27.7.2011 28.7.2011
211. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsKS Medvedzie 27.7.2011 28.7.2011
212. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Obecný dom 27.7.2011 28.7.2011
213. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Ihrisko za pílou 27.7.2011 28.7.2011
214. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Požiarna zbrojnica 27.7.2011 28.7.2011
215. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - CVČ 27.7.2011 28.7.2011
216. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Materská škola Or. Nábrežie 27.7.2011 28.7.2011
217. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MŠ Krásna Hôrka 27.7.2011 28.7.2011
218. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Matrika 27.7.2011 28.7.2011
219. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsÚ spoločné priestory 27.7.2011 28.7.2011
220. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Spoločné priestory 262/52 27.7.2011 28.7.2011
221. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsÚ kancelárie 27.7.2011 28.7.2011
222. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Kotolňa, knižnica 27.7.2011 28.7.2011
223. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsÚ, oddelenie výstavby 27.7.2011 28.7.2011
224. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Or. nábrežie 85/27, 6 b.j. 27.7.2011 28.7.2011
225. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Medvedzie 264/53 27.7.2011 28.7.2011
226. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MŠ 3 27.7.2011 28.7.2011
227. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ZS Tvrdošín 27.7.2011 28.7.2011
228. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Farská AE 27.7.2011 28.7.2011
229. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ZS Tvrdošín 27.7.2011 28.7.2011
230. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ZS Tvrdošín 27.7.2011 28.7.2011
231. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsKS Medvedzie 27.7.2011 28.7.2011
232. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Kino Javor 27.7.2011 28.7.2011
233. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Herňa Medvedzie 27.7.2011 28.7.2011
234. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MsÚ 27.7.2011 28.7.2011
235. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Ihrisko KH 27.7.2011 28.7.2011
236. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ČOV Oravice 27.7.2011 28.7.2011
237. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ZUŠ 27.7.2011 28.7.2011
238. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - ZŠ Medvedzie 27.7.2011 28.7.2011
239. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - SP 259/51 27.7.2011 28.7.2011
240. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - SP2 259/51 27.7.2011 28.7.2011
241. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MŠ 2 27.7.2011 28.7.2011
242. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - MŠ 3 27.7.2011 28.7.2011
243. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Klub mládeže 27.7.2011 28.7.2011
244. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dom služieb Medvedzie 27.7.2011 28.7.2011
245. Zmluva č. 1264 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
246. Zmluva č. 1265 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
247. Zmluva č. 1266 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
248. Zmluva č. 1267 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
249. Zmluva č. 1268 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
250. Zmluva č. 1269 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
251. Zmluva č. 1270 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
252. Zmluva č. 1271 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
253. Zmluva č. 1272 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
254. Zmluva č. 1274 o prenájme miesta na pohrebisku 28.7.2011 29.7.2011
255. Kúpna zmluva - predaj pozemkov 28.7.2011 29.7.2011
256. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Termalšport TS s.r.o. 28.7.2011 29.7.2011
257. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 82/2011 29.7.2011 30.7.2011
258. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/09-INE 1.8.2011 2.8.2011
259. Zmluva o dielo č. 1380001/2011 1.8.2011 2.8.2011
260. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub 4.8.2011 5.8.2011
261. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub 5.8.2011 6.8.2011
262. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 83/2011 5.8.2011 6.8.2011
263. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 84/2011 6.8.2011 7.8.2011
264. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov - Jurčov laz 8.8.2011 9.8.2011
265. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 85/2011 9.8.2011 10.8.2011
266. Zmluva č. 751 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
267. Zmluva č. 1206 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
268. Zmluva č. 1207 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
269. Zmluva č. 1208 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
270. Zmluva č. 1209 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
271. Zmluva č. 1210 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
272. Zmluva č. 1211 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
273. Zmluva č. 1212 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
274. Zmluva č. 1213 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
275. Zmluva č. 1214 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
276. Zmluva č. 1215 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
277. Zmluva č. 1216 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
278. Zmluva č. 1217 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
279. Zmluva č. 1218 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
280. Zmluva č. 1219 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
281. Zmluva č. 1220 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
282. Zmluva č. 1221 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
283. Zmluva č. 1222 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
284. Zmluva č. 1223 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
285. Zmluva č. 1224 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
286. Zmluva č. 1225 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
287. Zmluva č. 1226 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
288. Zmluva č. 1227 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
289. Zmluva č. 1228 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
290. Zmluva č. 1229 o prenájme miesta na pohrebisku 9.8.2011 10.8.2011
291. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - EkoFond n.f. 9.8.2011 10.8.2011
292. Zmluva č. 1230 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
293. Zmluva č. 1231 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
294. Zmluva č. 1232 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
295. Zmluva č. 1233 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
296. Zmluva č. 1234 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
297. Zmluva č. 1235 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
298. Zmluva č. 1236 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
299. Zmluva č. 1237 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
300. Zmluva č. 1238 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
301. Zmluva č. 1239 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
302. Zmluva č. 1240 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
303. Zmluva č. 1241 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
304. Zmluva č. 1242 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
305. Zmluva č. 1243 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
306. Zmluva č. 1244 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
307. Zmluva č. 1245 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
308. Zmluva č. 1246 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
309. Zmluva č. 1247 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
310. Zmluva č. 1248 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
311. Zmluva č. 1249 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
312. Zmluva č. 1250 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
313. Zmluva č. 1251 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
314. Zmluva č. 1252 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
315. Zmluva č. 1253 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
316. Zmluva č. 1254 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
317. Zmluva č. 1255 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
318. Zmluva č. 1256 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
319. Zmluva č. 1274 o prenájme miesta na pohrebisku 10.8.2011 11.8.2011
320. Kúpna zmluva - predaj pozemkov - Geššay 11.8.2011 12.8.2011
321. Zmluva o nájme mestkého bytu 11.8.2011 12.8.2011
322. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 86/2011 12.8.2011 13.8.2011
323. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 87/2011 13.8.2011 14.8.2011
324. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2011-ZSTv 15.8.2011 16.8.2011
325. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2011-ZSM 15.8.2011 16.8.2011
326. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz 15.8.2011 16.8.2011
327. Zmluva č. 1275 o prenájme miesta na pohrebisku 15.8.2011 16.8.2011
328. Zmluva č. 1276 o prenájme miesta na pohrebisku 15.8.2011 16.8.2011
329. Zmluva č. 1277 o prenájme miesta na pohrebisku 15.8.2011 16.8.2011
330. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 88/2011 16.8.2011 17.8.2011
331. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 89/2011 17.8.2011 18.8.2011
332. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov - skládka Jurčov laz 18.8.2011 19.8.2011
333. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 90/2011 19.8.2011 20.8.2011
334. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 91/2011 21.8.2011 22.8.2011
335. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 92/2011 22.8.2011 23.8.2011
336. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadov - skládka Jurčov laz 23.8.2011 24.8.2011
337. Zmluva č. 1278 o prenájme miesta na pohrebisku 23.8.2011 24.8.2011
338. Zmluva č. 1279 o prenájme miesta na pohrebisku 23.8.2011 24.8.2011
339. Zmluva č. 1280 o prenájme miesta na pohrebisku 23.8.2011 24.8.2011
340. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 93/2011 26.8.2011 27.8.2011
341. Zmluva o dielo - zníženie energet. náročnosti MŠ 26.8.2011 27.8.2011
342. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 30.8.2011 31.8.2011
343. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie 30.8.2011 31.8.2011
344. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 30.8.2011 31.8.2011
345. Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu - skládka Jurčov laz 30.8.2011 31.8.2011
346. Zmluva o dielo - Budova MŠ, nadstavba a stavebné úpravy 30.8.2011 31.8.2011
347. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 94/2011 2.9.2011 3.9.2011
348. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 95/2011 3.9.2011 4.9.2011
349. Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok dychovej hudby Tvrdošanka 7.9.2011 8.9.2011
350. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.02.2009 - nájomca ŽSK, Gymnázium 7.9.2011 8.9.2011
351. Zmluva o poskytnutí dotácie - Športový klub - Futbalový oddiel Tvrdošín 8.9.2011 9.9.2011
352. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 96/2011 9.9.2011 10.9.2011
353. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 97/2011 9.9.2011 10.9.2011
354. Zmluva o zabezpečovaní a zneškodnení odpadov - skládka Jurčov laz 9.9.2011 10.9.2011
355. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 03.06.2011 - Kajan 9.9.2011 10.9.2011
356. Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - R. Jajcay 9.9.2011 10.9.2011
357. Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - O. Tomčala 9.9.2011 10.9.2011
358. Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - K. Grebeň 9.9.2011 10.9.2011
359. Zmluva č. 1281 o prenájme miesta na pohrebisku 12.9.2011 13.9.2011
360. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 98/2011 12.9.2011 13.9.2011
361. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 99/2011 13.9.2011 14.9.2011
362. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 100/2011 16.9.2011 17.9.2011
363. Zmluva o poskytnutí dotácie - Šachový oddiel 19.9.2011 20.9.2011
364. Zmluva o poskytnutí dotácie - Kvapka, n.o. 19.9.2011 20.9.2011
365. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 101/2011 20.9.2011 21.9.2011
366. Zmluva č. 1282 o prenájme miesta na pohrebisku 20.9.2011 21.9.2011
366. Zmluva č. 1283 o prenájme miesta na pohrebisku 20.9.2011 21.9.2011
367. Zmluva o poskytnutí dotácie - Florbalový klub Tvrdošín 21.9.2011 22.9.2011
368. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 102/2011 22.9.2011 23.9.2011
369. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 103/2011 23.9.2011 24.9.2011
370. Zmluva č. 1284 o prenájme miesta na pohrebisku 23.9.2011 24.9.2011
371.. Zmluva č. 1285 o prenájme miesta na pohrebisku 23.9.2011 24.9.2011
372. Dodatok č.4 Kúpnej zmluvy na dodanie a odovzdanie tovaru - Zberný dvor 23.9.2011 24.9.2011
373. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 104/2011 26.9.2011 27.9.2011
374. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 105/2011 27.9.2011 28.9.2011
375. Zmluva s Fortisimo, s.r.o. 28.9.2011 29.9.2011
376. Dodatok č.2 k Zmluve na vykonanie služby - Zberný dvor 30.9.2011 1.10.2011
377. Zmluva o poskytnutí dotácie - Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín 30.9.2011 1.10.2011
378. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 106/2011 3.10.2011 4.10.2011
379. Zmluva č. 1286 o prenájme miesta na pohrebisku 5.10.2011 6.10.2011
380. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 07.06.2011 5.10.2011 6.10.2011
381. Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie 6.10.2011 7.10.2011
382. Dodatok č. DZ221401202160102 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2214012021601 7.10.2011 8.10.2011
383. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 107/2011 9.10.2011 10.10.2011
384. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 108/2011 10.10.2011 11.10.2011
385. Zmluva o dielo 11.10.2011 12.10.2011
386. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 109/2011 11.10.2011 12.10.2011
387. Zmluva o poskytnutí dotácie - Turistický klub 11.10.2011 12.10.2011
388. Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolnotenisový klub 11.10.2011 12.10.2011
389. Dodatok č. 1 k Z.z. č. 0600-PRB-2008/Z 11.10.2011 12.10.2011
390. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 110/2011 13.10.2011 14.11.2011
391. Zmluva č. 1287 o prenájme miesta na pohrebisku 13.10.2011 14.10.2011
392. Zmluva č. 1288 o prenájme miesta na pohrebisku 13.10.2011 14.10.2011
393. Zmluva č. 1289 o prenájme miesta na pohrebisku 13.10.2011 14.10.2011
394. Poistná zmluva 17.10.2011 18.10.2011
395. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 111/2011 18.10.2011 19.10.2011
396. ZŠ-MM - Zmluva o servisnej službe 18.10.2011 19.10.2011
397. ZŠ-MM - Darovacia zmluva č. 0192/2011 18.10.2011 19.10.2011
398. ZŠ-MM - Darovacia zmluva č. 0193/2011 18.10.2011 19.10.2011
399. ZŠ-MM - Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov 18.10.2011 19.10.2011
400. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 112/2011 19.10.2011 20.10.2011
401. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový oddiel Tvrdošín 19.10.2011 20.10.2011
402. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 113/2011 21.10.2011 22.10.2011
403. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 114/2011 24.10.2011 25.10.2011
404. Zmluva o zabezpečení programu Fantasy of dance 24.10.2011 25.10.2011
405. Zmluva o dielo č. 006/11/Vy 31.10.2011 1.11.2011
406. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 115/2011 4.11.2011 5.11.2011
407. Kúpna zmluva - objednávka č. 584 - Autotip s.r.o. 4.11.2011 5.11.2011
408. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 116/2011 6.11.2011 7.11.2011
409. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 117/2011 7.11.2011 8.11.2011
410. Zmluva č. 1290 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
411. Zmluva č. 1291 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
412. Zmluva č. 1292 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
413. Zmluva č. 1293 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
414. Zmluva č. 1294 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
415. Zmluva č. 1295 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
416. Zmluva č. 1296 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
417. Zmluva č. 1299 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
418. Zmluva č. 1300 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
419. Zmluva č. 1301 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
420. Zmluva č. 1302 o prenájme miesta na pohrebisku 7.11.2011 8.11.2011
421. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 118/2011 9.11.2011 10.11.2011
422. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 119/2011 10.11.2011 11.11.2011
423. Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2011 10.11.2011 11.11.2011
424. Zmluva o dielo 10.11.2011 11.11.2011
425. Zmluva o dielo 10.11.2011 11.11.2011
426. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 120/2011 14.11.2011 15.11.2011
427. Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2011 16.11.2011 17.11.2011
428. Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový oddiel Tvrdošín 16.11.2011 17.11.2011
429. Dodatok č.2 k zmluve č. 20030825/2 18.11.2011 19.11.2011
430. Dodatok č.3 k zmluve č. 20030825/2 18.11.2011 19.11.2011
431. Zmluva o dielo č. 01/11/2011 18.11.2011 19.11.2011
432. Zmluva č. 1/2011 - vykurovanie pre ZUŠ 21.11.2011 22.11.2011
433. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 121/2011 22.11.2011 23.11.2011
434. Zmluva č. 1297 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
435. Zmluva č. 1298 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
436. Zmluva č. 1303 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
437. Zmluva č. 1304 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
438. Zmluva č. 1305 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
439. Zmluva č. 1306 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
440. Zmluva č. 1307 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
441. Zmluva č. 1308 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
442. Zmluva č. 1309 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
443. Zmluva č. 1310 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
444. Zmluva č. 1311 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
445. Zmluva č. 1312 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
446. Zmluva č. 1313 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
447. Zmluva č. 1314 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
448. Zmluva č. 1315 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
449. Zmluva č. 1316 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
450. Zmluva č. 1317 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
451. Zmluva č. 1318 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
452. Zmluva č. 1319 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
453. Zmluva č. 1320 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
454. Zmluva č. 1321 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
455. Zmluva č. 1322 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
456. Zmluva č. 1323 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
457. Zmluva č. 1324 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
458. Zmluva č. 1325 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
459. Zmluva č. 1326 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
460. Zmluva č. 1327 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
461. Zmluva č. 1328 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
462. Zmluva č. 1329 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
463. Zmluva č. 1330 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
464. Zmluva č. 1331 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
465. Zmluva č. 1332 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
466. Zmluva č. 1333 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
467. Zmluva č. 1334 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
468. Zmluva č. 1335 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
469. Zmluva č. 1336 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
470. Zmluva č. 1337 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
471. Zmluva č. 1338 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
472. Zmluva č. 1339 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
473. Zmluva č. 1340 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
474. Zmluva č. 1341 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
475. Zmluva č. 1342 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
476. Zmluva č. 1343 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
477. Zmluva č. 1344 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
478. Zmluva č. 1345 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
479. Zmluva č. 1346 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
480. Zmluva č. 1347 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
481. Zmluva č. 1348 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
482. Zmluva č. 1349 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
483. Zmluva č. 1350 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
484. Zmluva č. 1351 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
485. Zmluva č. 1352 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
486. Zmluva č. 1354 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
487. Zmluva č. 1355 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
488. Zmluva č. 1356 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
489. Zmluva č. 1357 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
490. Zmluva č. 1358 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
491. Zmluva č. 1359 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
492. Zmluva č. 1360 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
493. Zmluva č. 1361 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
494. Zmluva č. 1363 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
495. Zmluva č. 1364 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
496. Zmluva č. 1365 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
497. Zmluva č. 1367 o prenájme miesta na pohrebisku 22.11.2011 23.11.2011
498. Kúpna zmluva č. 476/2011 23.11.2011 24.11.2011
499. Kúpna zmluva č. 477/2011 23.11.2011 24.11.2011
500. Dodatok č.3 k zmluve o pskytnutí NFP č. Z2214012021601 24.11.2011 25.11.2011
501. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 122/2011 24.11.2011 25.11.2011
502. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 123/2011 25.11.2011 26.11.2011
503. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 124/2011 27.11.2011 28.11.2011
504. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 125/2011 28.11.2011 29.11.2011
505. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 28.11.2011 29.11.2011
506. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2011- Farská 30.11.2011 1.12.2011
507. Poistná zmluva 30.11.2011 01.12.2011
508. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 126/2011 5.12.2011 6.12.2011
509. Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 6.12.2011 7.12.2011
510. Zmluva o poskytnutí dotácie - Spolok dychovej hudby Tvrdošanka 8.12.2011 9.12.2011
511. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 127/2011 9.12.2011 10.12.2011
512. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 128/2011 12.12.2011 13.12.2011
513. Dodatok č.2 k zmluve č. 4/2010 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 12.12.2011 13.12.2011
514. Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub Tvrdošín 13.12.2011 14.12.2011
515. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 129/2011 15.12.2011 16.12.2011
516. Dodatok č. 5 Kúpnej zmluvy k predmetu obstarávania Zberný dvor Tvrdošín 15.12.2011 16.12.2011
517. Servisná zmluva 16.12.2011 17.12.2011
518. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 16.12.2011 17.12.2011
519. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 130/2011 20.12.2011 21.12.2011
520. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 131/2011 20.12.2011 21.12.2011
521. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 132/2011 21.12.2011 22.12.2011
522. Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov MSKS 133/2011 21.12.2011 22.12.2011
523. Zmluva č. 1353 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
524. Zmluva č. 1362 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
525. Zmluva č. 1366 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
526. Zmluva č. 1368 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
527. Zmluva č. 1369 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
528. Zmluva č. 1370 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
529. Zmluva č. 1371 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
530. Zmluva č. 1372 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
531. Zmluva č. 1373 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
532. Zmluva č. 1374 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
533. Zmluva č. 1375 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
534. Zmluva č. 1376 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
535. Zmluva č. 1377 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
536. Zmluva č. 1378 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
537. Zmluva č. 1379 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
538. Zmluva č. 1380 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
539. Zmluva č. 1381 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
540. Zmluva č. 1382 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
541. Zmluva č. 1383 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
542. Zmluva č. 1384 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
543. Zmluva č. 1385 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
544. Zmluva č. 1386 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
545. Zmluva č. 1387 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
546. Zmluva č. 1388 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
547. Zmluva č. 1389 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
548. Zmluva č. 1390 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
549. Zmluva č. 1391 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
550. Zmluva č. 1392 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
551. Zmluva č. 1393 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
552. Zmluva č. 1394 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
553. Zmluva č. 1395 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
554. Zmluva č. 1396 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
555. Zmluva č. 1397 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
556. Zmluva č. 1398 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
557. Zmluva č. 1399 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
558. Zmluva č. 1400 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
559. Zmluva č. 1401 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
560. Zmluva č. 1402 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
561. Zmluva č. 1403 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
562. Zmluva č. 1404 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
563. Zmluva č. 1405 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
564. Zmluva č. 1406 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
565. Zmluva č. 1407 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
566. Zmluva č. 1408 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
567. Zmluva č. 1409 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
568. Zmluva č. 1410 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
569. Zmluva č. 1411 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
570. Zmluva č. 1412 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
571. Zmluva č. 1413 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
572. Zmluva č. 1414 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
573. Zmluva č. 1415 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
574. Zmluva č. 1416 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
575. Zmluva č. 1417 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
576. Zmluva č. 1418 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
577. Zmluva č. 1419 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
578. Zmluva č. 1420 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
579. Zmluva č. 1421 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
580. Zmluva č. 1422 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
581. Zmluva č. 1423 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
582. Zmluva č. 1424 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
583. Zmluva č. 1425 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
584. Zmluva č. 1426 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
585. Zmluva č. 1427 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
586. Zmluva č. 1428 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
587. Zmluva č. 1429 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
588. Zmluva č. 1430 o prenájme miesta na pohrebisku 21.12.2011 22.12.2011
589. Zmluva o poskytnutí dotácie - Občianske združenie Medvedzie 28.12.2011 29.12.2011
590. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
591. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
592. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
593. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
594. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
595. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
596. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
597. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
598. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
599. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
600. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
601. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
602. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
603. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
604. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
605. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
606. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
607. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
608. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
609. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
610. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
611. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
612. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
613. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
614. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
615. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
616. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
617. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
618. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
619. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
620. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
621. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
622. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
623. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
624. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
625. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
626. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
627. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
628. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
629. Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve - Termalšport TS s.r.o. 29.12.2011 30.12.2011
630. Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu pre podnikateľov a PO s ročným odberom do 1500 kg 29.12.2011 30.12.2011
632. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
632. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
633. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
634. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
635. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
636. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
637. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
638. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
639. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
640. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
641. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
642. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
643. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
644. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
645. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
646. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
647. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
648. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
649. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
650. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
651. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
652. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
653. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
654. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
655. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
656. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
657. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
658. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
659. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
660. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
661. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
662. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
663. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
664. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
665. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
666. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
667. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
668. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
669. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
670. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
671. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
672. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
673. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
674. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
675. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
676. Zmluva o nájme mestského bytu 29.12.2011 30.12.2011
677. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
678. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
679. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
680. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
681. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
682. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
683. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
684. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
685. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
686. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
687. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
688. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
689. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
690. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
691. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2012-DS 29.12.2011 30.12.2011
692. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2012-ZSTv 29.12.2011 30.12.2011
693. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-ZSTv 29.12.2011 30.12.2011
694. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2012-ZSTv 29.12.2011 30.12.2011
695. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2012-ZSTv 29.12.2011 30.12.2011
696. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
697. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
698. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
699. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
700. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
701. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
702. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
703. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
704. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
705. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2012-Farská 29.12.2011 30.12.2011
706. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
707. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2012-ZSM 29.12.2011 30.12.2011
708. Mestská knižnica - Kúpna zmluva - Albatros Media Slovakia s.r.o. 29.12.2011 30.12.2012
709. Zmluva o nájme mestského bytu - Bedrich 29.12.2011 30.12.2012
710. Zmluva o nájme mestského bytu - Loneková 29.12.2011 30.12.2012
711. Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve zo dňa 30.12.2008 - mandatár Š. Rajniak 30.12.2011 31.12.2011
712. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 06/2011-Farská 30.12.2011 31.12.2011
713. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2012-ZSM 30.12.2011 31.12.2011
714. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2012-ZSM 30.12.2011 31.12.2011
715. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2012-ZSM 30.12.2011 31.12.2011
716. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012-INÉ 30.12.2011 31.12.2011
717 Zmluva o nájme mestského bytu 30.12.2011 31.12.2011
718. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2012-DS 30.12.2011 31.12.2011
719. Zmluva o nájme mestského bytu 30.12.2011 31.12.2011
720. Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov - Lupčianka s.r.o. 31.12.2011 01.01.2012
721. Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov - CBA VEREX 31.12.2011 01.01.2012
722. Zmluva o nájme mestského bytu 31.12.2011 01.01.2012
723. Zmluva o nájme mestského bytu 31.12.2011 01.01.2012

Zverejňovanie

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
polojasno 19 °C 12 °C
polojasno, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 3.29m/s
tlak1018hPa
vlhkosť63%
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:834
TÝŽDEŇ:834
CELKOM:2507759

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerské weby