Obsah

Odpadové hospodárstvo – "Separovaný zber"

Vy trieďte, my sa postarámeV rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Tvrdošín sú vytvorené podmienky pre zber komodít, ktoré je podľa zákonnej povinnosti potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu.

Video "Nedovoľ rásť hore odpadov":

Stránka

  • 1