Obsah

Odpadové hospodárstvo – "Separovaný zber"

Vy trieďte, my sa postarámeV rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Tvrdošín sú vytvorené podmienky pre zber komodít, ktoré je podľa zákonnej povinnosti potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Tvrdošín

Mesto Tvrdošín v súlade s § 4, ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov:

 

        za rok 2021 - 45,14%
        za rok 2020 - 40,64%
        za rok 2019 - 31,19%
        za rok 2018 - 24,95%

 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.pdf (444.34 kB)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.xlsx (17.92 kB)

Otváracie hodiny zberného dvora mesta Tvrdošín

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku do 31.03.2021

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku do 31.03.2026 (1.98 MB)

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov do 31.03.2021

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov do 31.03.2026 (1.86 MB)

 

Stránka

  • 1