Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2021

Kúpna zmluva

021/21

800,00 EUR

Alžbeta Schmídtová

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.02.2021

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

020/21

20,00 EUR

Lukáš Vajduliak

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.02.2021

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

019/21

20,00 EUR

Alena Kavuljaková

Technické služby Mesta Tvrdošín

23.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

018/21

25,00 EUR

Ferdinand Grónsky

Mesto Tvrdošín

18.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

017/21

25,00 EUR

Margita Molnárová

Mesto Tvrdošín

10.02.2021

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. CIZS/2020 zo dňa 07.02.2020

016/21

Neuvedené

Stavebný podnik spol. s r.o.

Mesto Tvrdošín

10.02.2021

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

015/21

Neuvedené

Mesto Tvrdošín

KUBINEC&PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.

05.02.2021

Zmluva č. 10/2021 o preprave a likvidácii odpadu

014/21

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

04.02.2021

Zmluva o zriadení a poskytovaní elektronických komunikácií prostredníctvom káblových distribučných systémov

013/21

Neuvedené

BSS s.r.o.

Mesto Tvrdošín

02.02.2021

Zmluva č. OU-ZA-OS1-2021/009767-001

012/21

260,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina

02.02.2021

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

011/21

20,00 EUR

Milan Janak

Technické služby Mesta Tvrdošín

28.01.2021

Zmluva o zabezpečení služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz

010/21

20,00 EUR

Margita Bartošová

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.01.2021

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

009/21

2 700,00 EUR

Mesto Tvrdošín

MP Profit PB, s.r.o.

21.01.2021

Zmluva poskytovaní služieb

008/21

Neuvedené

Gyncentrum SK, spol. s.r.o.

Mesto Tvrdošín

21.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

007/21

2 000,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Fond na podporu umenia

20.01.2021

Dohoda

006/21

Neuvedené

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

20.01.2021

Zmluva o vykonaní upratovacích a údržbárskych prác

005/21

Neuvedené

Ján Gonda

Technické služby Mesta Tvrdošín

18.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

004/21

10,00 EUR

Eva Luptáková

Mesto Tvrdošín

18.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

003/21

10,00 EUR

Róbert Donoval

Mesto Tvrdošín

11.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

002/21

25,00 EUR

Peter Chorvát

Mesto Tvrdošín

11.01.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku na zber, prepravu a zneškodnenie KO a drobných stavebných odpadov na území mesta Tvrdošín na rok 2021

001/21

Neuvedené

Mesto Tvrdošín

Technické služby Mesta Tvrdošín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1