Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2020

Zmluva o spolupráci

062/20

1 250,00 EUR

Egomotion s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

21.02.2020

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

061/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Súkromná materská škola Slniečko

21.02.2020

Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva

060/20

Neuvedené

Centrum voľného času, Trstená

Technické služby Mesta Tvrdošín

21.02.2020

Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva

059/20

Neuvedené

Mestský plavecký klub Tvrdošin

Technické služby Mesta Tvrdošín

20.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

058/20

25,00 EUR

Veronika Bzinčáková

Mesto Tvrdošín

19.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

057/20

100,00 EUR

Občianske združenie Medvedzie

Mesto Tvrdošín

18.02.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

056/20

Neuvedené

Mesto Tvrdošín

Okresný súd Námestovo

11.02.2020

Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva

055/20

Neuvedené

Mestský plavecký klub Tvrdošin

Technické služby Mesta Tvrdošín

11.02.2020

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/004-Z302021T607-174/2019

054/20

Neuvedené

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

11.02.2020

Zmluva č. 501/2020 o užívaní skládky odpadov Jurčov Laz Tvrdošín

053/20

Neuvedené

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Technické služby Mesta Tvrdošín

11.02.2020

Zmluva č. 401/2020 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi

052/20

Neuvedené

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

11.02.2020

Rámcová kúpna zmluva

051/20

36 128,40 EUR

Mesto Tvrdošín

GAVIS, s.r.o.

11.02.2020

Rámcová kúpna zmluva

050/20

31 002,00 EUR

Mesto Tvrdošín

GAVIS, s.r.o.

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

049/20

245,00 EUR

Florbalový klub Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

10.02.2020

Zmluva o dielo č. CIZS/2020

048/20

461 500,00 EUR

Stavebný podnik spol. s r.o.

Mesto Tvrdošín

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

047/20

3 000,00 EUR

Športový klub - Futbalový oddiel

Mesto Tvrdošín

05.02.2020

Zmluva č. 400/2020 o preprave a zneškodnení odpadov veľkoobjemovými kontajnermi

046/20

Neuvedené

Plastkovo, s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

05.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

045/20

70,00 EUR

Margita Vajduľáková

Mesto Tvrdošín

04.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

044/20

250,00 EUR

Florbalový klub Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

04.02.2020

Zmluva o umeleckom vystúpení č. 30/2020-8/01-DČ

043/20

4 850,00 EUR

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Mesto Tvrdošín

04.02.2020

DODATOK č. 005 k Zmluve o dodávke plynu

042/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

04.02.2020

Zmluva o vykonávaní upratovacích a údržbárskych prác v Dome smútku a v objekte cintorína v Tvrdošíne

041/20

Neuvedené

Ján Gonda

Technické služby Mesta Tvrdošín

04.02.2020

Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

040/20

Neuvedené

Peter Šubjak

TERMALŠPORT TS s.r.o.

04.02.2020

DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

039/20

Neuvedené

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo životného prostredia SR

31.01.2020

Zmluva č. 503/2020 o užívaní skládky odpadov Jurčov Laz Tvrdošín

038/20

Neuvedené

Matratex manufacture s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: