Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 15/2022

117/22

70,00 EUR

Viera Pavelova

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 14/2022

116/22

54,00 EUR

Tatiana Brandysová

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 13/2022

115/22

46,00 EUR

Ján Ferenčík

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 12/2022

114/22

58,00 EUR

Monika Lajmonová

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 11/2022

113/22

30,00 EUR

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 10/2022

112/22

30,00 EUR

Zuzana Jančeková

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 9/2022

111/22

150,00 EUR

Ivana Stroková

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 8/2022

110/22

70,00 EUR

Peter Medvecký

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 7/2022

109/22

50,00 EUR

Elena Koráková

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela limba, č. 6/2022

108/22

62,00 EUR

Monika Medvecka

Mesto Tvrdošín

11.05.2022

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

107/22

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Súkromná materská škola

11.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

106/22

3 000,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Športový klub - Futbalový oddiel

09.05.2022

Zmluva č. 322 0519

105/22

3 000,00 EUR

DPO SR

Mesto Tvrdošín

04.05.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 6/2022

104/2022

20,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Kostelánska Magdaléna

04.05.2022

Zmluva o inzercii č. 86 122 0161

103/22

55,20 EUR

regionPRESS, s.r.o.

Mesto Tvrdošín

29.04.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 05/2022

102/2022

20,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Urbár K. Hôrka, pozemkové spoločenstvo

21.04.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 04/2022

101/2022

200,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Lenka Regulyová

11.03.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 03/2022

100/2022

200,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Lantastic SK ,spol. s.r.o

23.02.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 02/2022

099/2022

200,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Lantastic SK ,spol. s.r.o

20.01.2022

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 1/2022

098/2022

200,00 EUR

Mesto Tvrdošín

Lantastic SK ,spol. s.r.o

03.05.2022

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

097/22

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Vavrečka

Technické služby Mesta Tvrdošín

02.05.2022

Zmluva o odbere vody

096/22

Neuvedené

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Kuláš Alojz KULIFRUIT

02.05.2022

Zmluva o odbere vody

095/22

Neuvedené

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Nora Mišicová

02.05.2022

Zmluva o odbere vody

094/22

Neuvedené

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Martina Hrabánková

02.05.2022

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

093/22

Neuvedené

MYPRO s.r.o.

TERMALŠPORT TS s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: