Obsah

Tlačivá a formuláre

 

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností - vzory sú dostupné na stránkach Ministerstva financií SR (TU)

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Oznamenie o dohode spoluvlastníkov k DZN

Oznamenie o dohode spoluvlastníkov k DZN.pdf

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu

vzor.pdf

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu

poucenie.pdf

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú a právnickú osobu

potvrdenie.pdf

Daň za ubytovanie

Registrácia prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

registracia.pdf

Hlásenie k dani za ubytovanie

hlasenie.pdf

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

sadzobnik_sp.pdf

Stránka