Obsah

Cesty s výhľadom na Tatry

Typ: ostatné
Názov projektu: „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Koscielisko ”

Prioritná os: 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Oblasť podpory v rámci prioritnej osi : Komunikačná a dopravná infraštruktúra

Oblasť podpory: 23

Číslo projektu: WTSL.01.01.00-12-298/10

Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie a rozšírenie spolupráce partnerských obcí so slovenskej a poľskej strany v oblastiach  ekonomicko-hospodárskej, hromadnej dopravy, cestnej premávky, verejnej bezpečnosti a turistiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia cestnej infraštruktúry, modernizácia časti miestnych komunikácií mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko. V tomto projekte je Tvrdošín projektovým partnerom vedúcim partnerom je Kościelisko.

V Tvrdošíne sa uskutoční  rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií, častí chodníkov a priliehajúcich odstavných a parkovacích miest na sídlisku Medvedzie, podľa projektu vypracovaného ešte v roku 2010. Na novovybudovaných vjazdoch a priechodoch pre chodcov sa uskutočnia bezbariérové úpravy, aby zabezpečili možnosť bezproblémového prístupu aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Ide o ďalšiu veľkú investičnú akciu s predpokladaným rozpočtovým nákladom pre Tvrdošín cca 1.369.800 eur s vlastnou finančnou spoluúčasťou len 5 percent  a pre gminu Kościelisko vo výške cca 800.000 eur.

V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa stavebných prác, s ktorým následne mesto Tvrdošín uzatvorí zmluvu o dielo. Súčasťou zmluvy  bude uzatvorenie časového harmonogramu s termínom ukončenia stavebných prác do konca októbra 2014.

       Modernizované cesty cezhraničných partnerov sú napojené na existujúce cestné siete smerujúce do hospodársko-kultúrnych centier regiónov ako aj k hraničným prepojeniam. V rámci činností naplánovaných v druhej etape budú zorganizované stretnutia s podnikateľmi v oblasti dopravy, s inštitúciami zodpovednými za dopravnú bezpečnosť, deťmi a mládežou. Vydaná bude turistická mapa s vyznačením lokálnych a regionálnych ciest po oboch stranách hranice s dopravnými spojeniami medzi partnerskými obcami. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 21:22
Autor: Správca Webu