Obsah

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky

Typ: ostatné
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Názov projektu: Rekonštrukcia telocvične v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. 1140/2018/SRŠ je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo výške 135 964,00 € a vlastné zdroje vo výške cca 15 000,00 €

Z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov sa na predmetnom objekte budú realizovať konštrukčné práce, ktoré budú pozostávať z nasledovných prác:

  • rekonštrukcia sociálnych zariadení
  • rekonštrukcia hracej plochy
  • rekonštrukcia ÚK a vykurovacích telies
  • výmena svietidiel nad hracou plochou za úsporné LED svietidlá

Rekonštrukcia sociálnych zariadení bude pozostávať z búracích prác obkladov, keramických dlažieb, vybúrania rozvodov vodovodu a kanalizácie so zabezpečením dostatočného spádu pre odtok kanalizačnej a odpadovej vody, výmeny vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, tiež výmeny poškodených zariaďovacích predmetov, batérií, zhotovenia nových omietok, zhotovenia izolácie proti vlhkosti, montáže nových obkladov a keramickej dlažby a maľby sociálnych zariadení.

Rekonštrukcia hracej plochy – cvičebného priestoru bude pozostávať z likvidácie prehnitých a poškodených častí podlahy palubovky cvičebného priestoru, z položenia vyrovnávajúcej vrstvy na hraciu plochu z OSB dosiek, položenia nového odpruženého športového povrchu a likvidácie prahov. Súčasťou prác bude aj maľovanie čiar pre jednotlivé druhy športu.

Rekonštrukcia ÚK a vykurovacích telies bude pozostávať z demontáže starých a montáže nových vykurovacích telies s osadením ochranných krytov, vysprávky omietky a maľby stien v časti osadenia nových vykurovacích telies.

Výmena svietidiel nad hracou plochou za úsporné LED svietidlá bude pozostávať z demontáže existujúcich svietidiel, montáže nových káblových rozvodov a osadenia LED reflektorov a to v priestore nad hracou plochou.


Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2019 10:14
Autor: Správca Webu