Obsah

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Typ: ostatné
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa

Rada fondu PSS, a.s. pre rozvoj bytového hospodárstva schválila projekt Mesta Tvrdošín „Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdošín“.

Predmetom darovacej zmluvy je poskytnutie dotácie na realizáciu uvedeného projektu vo výške 2 000 eur.

Realizácia projektu predstavuje:
Revitalizáciu zanedbaného verejného priestoru.

Zámery a ciele projektu
Mesto má záujem danú lokalitu sprístupniť širokej verejnosti, aby pre obyvateľov pri vstupe do najstaršej časti mesta (záznamy z roku 1280-1290) bol vytvorený „prírodný zelený priestor“. Zo strany cesty bude vysadený „živý plot“ alebo osadené kultivované oplotenie, vytvorí sa priestor na relax pre všetky vekové kategórie a vysadená zeleň prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia. Zrealizovaný projekt bude mať aj náučný charakter, keďže sa tu plánuje výsadba bylín, kríkov a drevín zapadajúcich do lokálneho biotopu. Hlavné práce budú spočívať v prvotnej úprave terénu, vytvorení chodníka, vysadení drevín, krovín a bylinných záhonov, inštalácii osvetlenia, lavičiek a informačných tabuliek zelene.

Fotogaléria: Pred realizáciou projektu


Vytvorené: 27. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2018 08:04
Autor: Správca Webu