Obsah

Kontakt

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tvrdošín

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Adamčáková Anna

Telefón: 043/530 90 20

E-mail: anna.adamcakova@tvrdosin.sk

Belancová Iveta, PaedDr.

Telefón: 043/530 90 16

E-mail: iveta.surinova@tvrdosin.sk

E-mail: sutvrdosin@centrum.sk

Betuštiak Jakub, Mgr.

Telefón: 043/532 21 63

E-mail: jakub.betustiak@tvrdosin.sk

Čajková Erika, Mgr.

Telefón: 043/532 21 67

E-mail: erika.cajkova@tvrdosin.sk

Čelková Anna, Mgr.

Telefón: 043/530 90 16

E-mail: anna.celkova@tvrdosin.sk

Dibdiaková Miroslava, Mgr.

Telefón: 043/530 90 12

E-mail: miroslava.dibdiakova@tvrdosin.sk

Erhardt Michal, Ing.

Telefón: 043/530 90 13

E-mail: michal.erhardt@tvrdosin.sk

Ferenčíková Alena

Telefón: 043/530 90 23

E-mail: alena.ferencikova@tvrdosin.sk

Grossová Ľubica, Bc.

Telefón: 043/530 90 21

E-mail: lubica.grossova@tvrdosin.sk

Hreusová Tatiana, Mgr.

Telefón: 043/530 90 11

E-mail: podatelna@tvrdosin.sk

Stránka