Obsah

Pribudla bioplynová stanica

Typ: ostatné
Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku tohto roka, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V našom meste bude tento problém vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, ktorá sa stavia v blízkosti skládky komunálneho odpadu Jurčov laz.

Na jednom mieste bude tak sústredená likvidácia všetkého odpadu. Bioplynová stanica bude do konca roku v prevádzke. Jedná sa o stanicu, ktorá zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov a iné. Jej účelom je energetické využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 percent z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete a tepelná využívaná pre vlastnú potrebu a výrobu ekologických peletiek ako kvalitného tuhého paliva.

FOTOGALÉRIA.


Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 13:34
Autor: Správca Webu