Obsah

Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke

Typ: ostatné
Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku roka 2013, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V meste máme tento problém už vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, kde sa tento odpad bude likvidovať a zároveň zhodnocovať.

Ide o areál, ktorý zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä biologický odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov, ale aj reštauračných zariadení, jedální i domácností. Jej cieľom je tiež energetické využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 % z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude tiež vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete na základe zmluvy o dodávkach a tepelná bude využívaná pre výrobu ekologických peletiek ako kvalitného tuhého paliva a sušenie odseparovaného digestátu, ktorý bude slúžiť ako organické hnojivo. Investíciu budú využívať okolité poľnohospodárske družstvá, technické služby, ale aj okolité mestá a obce, kde najmä uskladnením organicky rozložiteľného odpadu dôjde k eliminácii zápachu z poľnohospodárskej výroby, najmä pri vývoze a hnojení polí, kde jedným z produktov bude tiež digestát, ktorým budú následne hnojené polia, pričom tento degistát je bezzápachový.


Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 13:33
Autor: Správca Webu