Obsah

Zákaz vstupu na stavenisko Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná!

Typ: oznamy | ostatné
Žiadame občanov o rešpektovanie zákazu vstupu na stavenisko najmä v úseku križovania cyklistického chodníka medzi Tvrdošínom a Nižnou!

V tomto úseku chodníka, ktorý je v zábere stavby, sa napriek zabezpečeniu pevnými betónovými zátarasmi doplnenými bezpečnostnými symbolmi o Zákaze vstupu na stavenisko a výstražným symbolom upozorňujúcim na nebezpečenstvo na stavenisku stále pohybujú cyklisti alebo chodci. Aj technici stavby upozorňujú ústne tieto osoby na ich pohyb po stavenisku.

Chodník pre cyklistov, v mieste záberu stavby označený bezpečnostnými upozorneniami je zábranami pre verejnosť uzatvorený s prísnym zákazom vstupu nepovolaným osobám!


Vytvorené: 4. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2022 15:11
Autor: