Obsah

Výstavba vodovodu pre Oravice

Typ: ostatné
V súčasnosti mesto pokračuje vo výstavbe ďalšej etapy stavby zásobného potrubia vody v Oraviciach, ktoré sa realizuje v zmysle zámerov a projektov „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice“ a to objekt Vodovod a jeho časť - Zásobné potrubie.

Stavba okrem vlastných zdrojov je podporená aj z Environmentálneho fondu, ktorá nám bola v súčasnom období potvrdená  v zmysle projektov formou čiastkovej dotácie.

Stavebný objekt  Zásobné potrubie nadväzuje už na doteraz zrealizovanú časť rozvodnej vodovodnej siete  a tiež už vybudovaného vodojemu v rámci tohto projektu.

Ide o realizáciu prívodu vody  z vodojemu  cez zásobné potrubie  dĺžke takmer 1000 m. Trasa zásobného potrubia, ktorá začína pri vodojeme, končí napojením na doteraz vybudované vodovodné potrubie pri chate Oravica. Na trase potrubia budú okrem iného vybudované dve šachty pre potreby osadenie redukčných ventilov.

Doteraz bolo v Oraviciach vybudované a už slúži svojmu účelu:

  • Vodný zdroj, ktorý pozostáva z prívodných kanálov, vtokového objektu, odberného objektu a oplotenia vodného zdroja.
  • Vodojem 1 x 100 m3 za účelom akumulácie vody, t.j. nádrž vodojemu a manipulačná komora.
  • Rozvodná vodovodná sieť prvá etapa celkovej dĺžky potrubia, ktorá začína v šachte pri termálnom kúpalisku a končí v šachte pri hlavnej chate Oravice.

Až následne, podľa osobitných pokynov mesta, budú môcť byť realizované napojenia, tzv. prípojky vody, pre jednotlivé objekty, resp. individuálne chaty v Oraviciach.

FOTOGALÉRIA 17.06.2022

FOTOGALÉRIA 07.06.2022


Vytvorené: 8. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2022 09:07
Autor: