Obsah

Výstava fotografií - "Mesto očami fotografa"

Typ: ostatné
fotosúťažPozývame Vás na výstavu fotografií súťaže "Mesto očami fotografa", ktorá je nainštalovaná v priestoroch MsKS Medvedzie.

Mesto Tvrdošín vyhlásilo fotografickú súťaž "Mesto očami fotografa".

Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 14 fotografov a poslali nám spolu 90 fotografii.

Ďakujeme fotografom: Anete Brňákovej, Dávidovi Gondovi, Dominike Vajduľákovej, Eve Grísovej, Jane Ferenčíkovej, Stanislavovi Gavulovi, Gabriele Greššovej, Petrovi Hurajovi, Ľudmile Verzálovej, Lukášovi Konkoľovi, Milanovi Lackovičovi, Jurajovi Gazdíkovi, Eduardovi Vasekovi, Patrikovi Grísovi - že sa zapojili do našej súťaže a poslali krásne fotografie. 

 

Najviac hlasov  získala fotografia Lukáša Konkoľa - pohľad na Rozhľadňu - Skalku - Ostražicu - Choč

víťazná fotografia Lukáš Konkoľ

cenu získali aj ďalšie tri jeho fotografie:

Lukaš Konkoľ

Lukáš Konkoľ

Lukáš Konkoľ

Ďalšie dve ocenené fotografie:

Dávid GondaDávid Gonda

Dominika VajduľákováDonika Vajduľáková

Ďalšie ocenené fotografie:

Juraj Gazdík,  Eduard Vasek, Stanislav Gavula, Gabriela Grešová, Patrik Grísa, Milan Lackovič, Peter Huraj,  Eva Grísová

f

fff

Ocenení fotografi ale aj tí ostatní majú pripravené ceny v MsKS.

Z tých, ktorí hlasovali v súťaži sme vyžrebovali: Margitu Šulcovú, ktorá za hlasovanie získa malú pozornosť. Ďakujeme!

FOTOGALÉRIA VŠETKÝCH FOTOGRAFIÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fotografická súťaž 

"MESTO  OČAMI  FOTOGRAFA".

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto Tvrdošín a jeho mestskú časť Oravice.

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zdokumentovať život v našom meste prostredníctvom fotografií. Z najlepších pripravíme výstavu v MsKS Medvedzie.

Témy:   

"Krásy prírody v našom meste"

"Život ľudí v našom meste"

Vyhlásenie súťaže:

marec 2018

Podmienky súťaže a termín uzávierky:

Súťažné práce je potrebné doručiť najneskôr do 5. novembra 2018 do MsKS Medvedzie vo formáte JPG na USB kľúči alebo emailom na adresu: msksts@orava.sk. Autor môže poslať do súťaže max. 8 fotografií (čiernobielych alebo farebných, nie opakujúce sa zábery), ktoré budú vystihovať danú tému.

Vyhodnotenie a ocenenia súťaže:

Súťažné práce posúdi porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.  Vybrané fotografie budú uverejnené na web stránke mesta Tvrdošín.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy prebehne v MsKS Medvedzie 16. novembra 2018 a výstava potrvá do 31. decembra  2018.

Kontakt a ďalšie informácie:
tel.: 043/532 21 67, 0903 375 929
e-mail: msksts@orava.sk

Fotogaléria rok 2017

 


Vytvorené: 15. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2018 11:41
Autor: