Obsah

Výberové konanie

Typ: úrad | oznamy | ostatné
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Medvedzie 155, Tvrdošín.

Mesto Tvrdošín

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Medvedzie 155, Tvrdošín.

Bližšie informácie v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 8. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2020 14:13
Autor: