Obsah

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2019

Typ: ostatné
S napätím ste čakali – nielen vy – ale aj my! Počas siedmich dní odborná komisia zhodnotila 24 súťažných projektov, najmenej za posledné tri roky.

Všetky projekty boli veľmi dobré. Slovenským učiteľom sa zapáčilo projektové a zážitkové vyučovanie vo všetkých predmetoch. Na vyučovacích hodinách sa viedli diskusie, robili pokusy a súťaže sledované zahraničnými partnermi online. V zmysle princípu projektov eTwinning, sa za dobrý projekt považuje "projekt medzinárodnej spolupráce učiteľov a žiakov /napr. žiacke zmiešané tímy/ cez virtuálny priestor s využitím nástrojov IKT". Ďalším dôležitým kritériom je zapojenie širšej komunity - rodičov, priateľov školy, obce, mesta...

Gymnázium Tvrdošín vo vekovej kategórii 13-19 rokov získalo v celonárodnej súťaži nádherné 3. miesto.

Mgr. Žofia Dzuriková, Gymnázium Tvrdošín -  projekt Old and new @ me and you

 


Vytvorené: 11. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2019 10:29
Autor: