Obsah

Skládka odpadov Jurčov laz

Typ: ostatné
Zrealizované práce zabezpečili úplné oddelenie jestvujúcej 2. kazety skládky odpadov tak, aby nebola technicky ani fyzicky prepojená s 1. uzatvorenou a zrekultivovanou kazetou a tým splnila požiadavky v zmysle novej legislatívy.

Dňa 26.05.2021 bolo na zrealizované práce vydané kolaudačné rozhodnutie Slovenskou inšpekciou životného prostredia, čím bolo dielo odovzdané do trvalého užívania.

FOTOGALÉRIA 30.04.2021

FOTOGALÉRIA 24.03.2021

FOTOGALÉRIA 17.02.2021


Vytvorené: 17. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2022 15:11
Autor: