Obsah

Rekonštrukcia oceľového mosta cez rieku Oravica na účelovej komunikácii je ukončená

Typ: ostatné
Oceľový most cez rieku Oravica s napojením na obslužnú komunikáciu ku skládke PDO Jurčov Laz je už po rekonštrukcii otvorený a daný do užívania.

Rekonštrukcia tohto mosta bola zrealizovaná Združením R3HTA s vedúcim členom HOCHTIEF SK, s.r.o. z finančných prostriedkov investora (NDS) ako vyvolaná investícia v rámci realizácie stavby R3 Tvrdošín - Nižná. Po dokončení výstavby R3 bude zrekonštruovaný most bezodplatne odovzdaný do vlastníctva a trvalej správy Mesta Tvrdošín.


Vytvorené: 26. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2022 08:42
Autor: