Obsah

Práce na mikroprojekte finišujú

Typ: ostatné
Z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 je realizovaný mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín“.

Prostredníctvom mikroprojektu vznikla v našom meste nová cykloturistická trasa v dĺžke 14,7 km, ktorá spája Rozhľadňu nad Úplzňou s Javorovým vrchom. Pri jej trase pre obyvateľov mesta a turistov vzniknú nové oddychové zóny. Pri Rozhľadni Nad Úplzňou (Borová) 780 m.n.m. bude postavený altánok o rozmeroch 9 x 5 m. Jeho súčasťou  bude stolové sedenie, oddychová časť na sedenie, lanová sieť, závesná hojdačka pre deti a dospelých na spevnenom podklade z prírodného kameňa. Identický altánok bude postavený aj v Oraviciach. Výstavba altánku s príslušenstvom na rozhľadni spríjemní a skultúrni pobyt všetkých, ktorí sa prídu pokochať krásnymi pohľadmi na okolitú prírodu. Z nej za dobrého počasia uvidíme Belianske, Vysoké, Západné a Nízke Tatry, Chočské vrchy s majestátnym Chočom, Veľkú Fatru, Oravskú Maguru s časťou Oravskej priehrady a Babiu horu. Od návštevníkov mesto očakáva tiež dávku kultúrnosti – dodržiavanie čistoty prostredia, šetrnosť k prírode, pretože príroda je prostredie, ktoré musíme chrániť pre seba aj pre ďalšie generácie.

Pri rozhľadni bude postavené aj oddychové sedenie  prestrešené ľahkým materiálom, umiestnené na  spevnenom kamennom povrchu. Identické, rovnaké sedenie bude inštalované aj pri vyrovnávacej nádrži. Tam vytvorením terénnych násypov zeminy spolu so zeleňou vytvorí protihlukovú a estetickú bariéru od okolitej dopravy, čím sa získa kľudné prostredie pre oddych cykloturistov. Súčasťou bude aj doplňujúci mobiliár.

Altánok v Oraviciach bude umiestnený pri rieke Oravica na začiatku cesty do Tichej doliny.

Po novovytvorenej trase, pri altánkoch a oddychových zónach bude umiestnených 8 informačných tabúľ s mapami, informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve danej oblasti. Výstupom mikroprojektu bude bulletin „Spoznávajme kultúrne a prírodné hodnoty Oravy a Podhale v troch jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky, mapa s popisom cyklistických trás, a tiež edukačná aktivita s prednáškami o prírodnom a kultúrnom dedičstve, do ktorej sa zúčastnia zástupcovia partnerskej Gminy Kościelisko a nášho mesta.

Fotogaléria – inštalácia altánku na rozhľadni nad Úplzňou

Fotogaléria - inštalácia altánku v Oraviciach

Fotogaléria - Altánok v Oraviciach a most - 21.7.2021

 

 

 

 


Vytvorené: 1. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2021 11:19
Autor: