Obsah

Moja krajina, škola, kniha a ja.

Typ: ostatné
ZŠ Štefana ŠmálikaZákladná škola Štefana Šmálika v našom meste Tvrdošín je od októbra 2021 zapojená do medzinárodného projektu Moja krajina, škola, kniha a ja.

Svoju partnerskú školu si našla v 790 km vzdialenom meste Lobez v Poľsku. V rámci tohto projektu vytvorila partnerstvo s materskou školou, ktorú navštevujú 5 a 6 ročné deti. V ZŠ Štefana Šmálika prebieha tento projekt v rámci školského klubu detí s vekovým zložením 6 až 8 rokov a do projektu sa zapojilo 30 detí. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom knihy spoznávať spisovateľov z iných krajín, rozvíjať čitateľskú gramotnosť a podporovať tvorivosť, spoznávať inú krajinu, mesto, zvyky a tradície, ako aj pravidelnými aktivitami podporovať záujem o čítanie a pozitívny vzťah ku knihám. Na začiatku projektu zapojené školy predstavovali svoje tímy, ako aj odprezentovali svoje mesto, školu a krajinu. Školy spoločne vytvorili návrhy na logo projektu. Potom si navzájom poslali rozprávky, ku ktorým vytvárali ilustrácie, a deti si taktiež vyrobili postavičky z recyklovateľných materiálov. Žiaci taktiež vytvorili pexeso a obrázky so zvieratkami v dvojjazyčnej poľsko – slovenskej variácii. Žiaci sa nahrali na video, v ktorom sa predstavili v jazyku svojej partnerskej školy. Obidve školy si urobili nástenky so štátnymi symbolmi, erbami miest a s výrobkami vyrobenými v rámci tohto projektu. Deti si cez fotky a prezentácie navzájom predstavili mestá, v ktorých žijú – hlavne pamiatky, školy a dôležité budovy (v Tvrdošíne: plaváreň, mestský úrad, drevený gotický kostol, farský kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický a. v. cirkevný dom, Galéria M. Medveckej, Art Galéria Schϋrger, kníhkupectvo Spolku sv. Vojtecha). Žiaci si vyskúšali byť spisovateľmi a ilustrátormi detských kníh o zvieratkách, kedy si sami nakreslili obrázky do kníh, vymysleli ich obsah a spoločne ich spojili do leporela. Tie potom darovali do novootvorenej knižnice na Medvedzí. Deti si taktiež vzájomne poslali vlastnoručne vyrobené záložky, reklamné predmety svojich miest a vytvorené rozprávkové knihy spolu s ilustráciami. V rámci tohto projektu sú na strane našej ZŠ Š. Šmálika naplánované tvorivé dielne s naším významným rodákom, grafikom, maliarom a knižným ilustrátorom Miroslavom Knapom. Taktiež je naplánovaná exkurzia do Námestova, v rámci ktorej si žiaci pozrú Tlačiareň Kubík a v knižnici budú mať spoločnú besedu so spisovateľom Jozefom Medardom Slovíkom. Ukončenie tohto projektu bude v júni 2022 na konci tohto školského roku.
Mgr. Želmíra Koptová, zostavovateľka projektu


Vytvorené: 26. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2022 13:26
Autor: